main content

NESCAFÉ ja MAXIMA tarbijamängu kampaaniareeglid

VÕIDA KOOS NESCAFÉ-ga – osta NESCAFÉ tooteid vähemalt 5 euro eest Maxima Aitäh kaardiga, registreeri ostutšekk ja võida auhindu!

 1. NESCAFÉ tarbijamäng (edaspidi Kampaania) leiab aset kõikides Maxima kauplustes ajavahemikul 05.04 – 02.05.2022
 2. Kampaania Korraldaja on UAB Nestle Baltics tellimusel Ambient Marketingg OÜ, registrikood 11210077, aadress: Veerenni 24, Tallinn 10135.
 3. Kampaania Läbiviija on Maxima Eesti OÜ, registrikood 10765896, aadress: Aiandi 13, 12918 Tallinn, Eesti.
 4. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.maxima.ee
 5. Kokku loositakse võitjate vahel välja 16 auhinda, mis on järgmised:
  1. Üks Hedon spaahotelli kinkekaart väärtusega 1000 EUR
  2. Viis Nescafe Dolce Gusto kohvimasinat
  3. Kümme Nescafe Dolce Gusto kohvikapslite komplekti
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb osta NESCAFÉ tooteid korraga vähemalt 5 euro eest Maxima kliendikaardiga ning registreerida ostutšekk / kviitung Maxima veebilehel. Kampaanias osaleja peab säilitama ostutšeki / kviitungi ostu tõendamiseks kuni 30.06.2022.
 7. Tooted, mille ostu korral kliendikaardi omanik loosis osaleb, on määratletud tooteloetelus Lisa 1
 8. Üks ostutšekk / kviitung registreeritakse ainult üks kord.
 9. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes kampaaniaperioodil veelkord mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid Maxima kliendikaardiga ning registreerides ostutšekk / kviitung Maxima veebilehel.
  1. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
 10. Loosis osalevad vaid kliendikaardi omanikud, kes on andnud selleks nõusoleku.
 11. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning registreerivad ostu Maxima kliendikaardiga, nõustuvad, et Maxima edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
  1. Privaatsuspoliitika on leitav: https://www.maxima.ee/
 12. Maxima on tarbijamängu käigus kogutud isikuandmete Vastutav töötleja, Ambient Marketing OÜ on Volitatud töötleja.
 13. Loosimistel osalevad kõik perioodil 05.04 – 02.05.2022 kampaania tingimustele vastavalt Maxima kauplustes oste sooritanud inimesed.
 14. Auhindade loosimine toimub hiljemalt 13.05.2022.
 15. Võitjate andmed (eesnimi, ostutšeki / kviitungi number ja kliendikaardi neli viimast numbrit) avaldatakse veebilehel www.maxima.ee  hiljemalt  seitsme tööpäeva jooksul peale punktis 14. toodud loosimise kuupäeva.
 16. Võitjaid teavitatakse võidust Läbiviija poolt kirjalikult e-maili või telefonisõnumi teel Maxima kliendikaardi kontol või kodulehel esitatud kontaktandmete kaudu.
 17. Võitjatega võetakse ühendust kampaania Korraldaja poolt Maxima poolt edastatud kontaktandmete alusel ning lepitakse kokku auhindade üleandmise viis ja tähtaeg.
 18. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 19. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 30.06.2022, on Korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 20. Pärast 30.06.2022 auhindu enam ei väljastata.
 21. Kampaania auhindu ei saa võita Läbiviija ja Korraldaja poolt kampaania teostusega otseselt seotud töötajad.
 22. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest www.maxima.ee veebilehe vahendusel.
 23. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Ambient Marketingg OÜ, registrikood 11210077, aadress: Veerenni 24, Tallinn 10135, märgusõna “Nescafe Maxima KAMPAANIA".
  1. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
 24. Kampaania lisainfot saab e-maili teel: info@ambientmarketing.ee

Kampaaniatoodete loetelu

7613287141064

NESCAFE CLASSIC Stick 14(50x2g)

5998710984589

NESCAFE CLASSIC Stick 14(50x2g) stick

7613031918867

NESCAFE CLASSIC 12x100g

7613031918881

NESCAFE CLASSIC 6x200g

8445290303080

NESCAFE CLASSIC 6x200g

7613038902524

NESCAFE Black Roast jar 6x200g

7891000256893

NESCAFE CLASSIC Strong 24x100g

7891000256831

NESCAFE CLASSIC Strong 12x250g

7613037066593

NESCAFE GOLD ESPRESSO Orgl Tin 12x95g

7613037067699

NESCAFE GOLD Espresso Intenso 12x95g

7613036299497

NESCAFE GOLD Jar 12x100g

7613036299459

NESCAFE GOLD Jar Signature 6x200g

7613036299459

NESCAFE GOLD Jar Signature 6x200g

7613036842365

NESCAFE 3in1 CLASSIC Bag 18(10x16.5g)

7613287557780

NESCAFE 3in1 Dark Choco 18(10x16g)

7613036872591

NESCAFE 3in1 CLASSIC Bag 8(20x16.5g)

7613036842143

NESCAFE 3in1 CLASSIC Dsp 10(28x16.5g)

59945383

NESCAFE 3in1 CLASSIC Dsp 10(28x16.5g) stick

7613036870092

NESCAFE 2in1 Display 10(28x8g)

59945345

NESCAFE 2in1 Display 10(28x8g) stick

7613036843881

NESCAFE 3in1 Strong Bag 18(10x17g)

7613036843836

NESCAFE 3in1 Strong Dspl 10(28x17g)

59945376

NESCAFE 3in1 Strong Dspl 10(28x17g) stick

7613036844505

NESCAFE 3in1 BrownSugarDspl 10(28x16.5g)

59945369

NESCAFE 3in1 BrownSugarDspl 10(28x16.5g) stick

7613036870139

NESCAFE 3in1 Sweet&CreamyBag 18(10x17g)

7613038893419

NESCAFE COLD 3in1 bag 18(10x16g)

7613287843913

NESCAFE COLD 3in1 Caramel 18(10x16g)

7613287049803

NESCAFE CLASSIC Latte 8(8x15g)

7613287225450

NESCAFE CLASSIC Latte 8(8x15g)

7613287049834

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8(8x15g)

7613287226037

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8(8x15g)

7613287353641

NESCAFE FRAPPE VanCaram3in1Bag 18(10x16g)

8445290044426

NESCAFE FRAPPE Vanilla 3in1Bag 18(10x16g)

7613038087290

NESCAFE Dolce Gusto Cold Brew 116.4g

7613033174704

NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait  160g

7613036072229

NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait Intenso160g

7613032584573

NESCAFE Dolce Gusto Grande  128g

7613032827014

NESCAFE Dolce Gusto Cortado EspMac  100.8g

7613037933611

NESCAFE Dolce Gusto Lungo 104g

7613287162281

NESCAFE Dolce Gusto BuonGiorno Grande Intenso 144g

7613036867580

NESCAFE Dolce Gusto Esp Barista  112g

7613036867436

NESCAFE Dolce Gusto Espresso Intenso  112g

7613036306270

NESCAFE Dolce Gusto Cappuccino 186,4g

7613037491159

NESCAFE Dolce Gusto Latte Macchiato 183,2g

7613037788884

NESCAFE Dolce Gusto Caramel Latte Macchiato 145.6g

7613033157776

NESCAFE Dolce Gusto Nesquik  256g

7613035690660

NESCAFE Dolce Gusto Chococino 256g

7613034704436

NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza  112g

7613036385886

NESCAFE Dolce Gusto Espresso Peru Organic 84g

7613036385909

NESCAFE Dolce Gusto Lungo Colombia Organic 84g

7613036639729

NESCAFE Dolce Gusto Grande Mexico Organic 108g

7613036595735

NESCAFE Dolce Gusto Flat White 187.2g

7613036595735

NESCAFE Dolce Gusto Flat White 187.2g

7613037931136

NESCAFE Dolce Gusto Espresso 88g

7613287591517

NESCAFE Dolce Gusto Doppio Espresso 136g

5000243800080

NESCAFE Dolce Gusto Oat 130.8g

5000243800578

NESCAFE Dolce Gusto Almond 132g

5000243800677

NESCAFE Dolce Gusto Coconut 116.4g

7613037939873

NESCAFE Dolce Gusto Lungo 195g

7613034389381

NESCAFE Dolce Gusto Grande 240g

7613036303033

NESCAFE Dolce Gusto Cappuccino 349,5g