U bent afgemeld
Inspireren en opleiden van toekomstige jonge koffieboeren

Word wakker en ruik de toekomst

3 MINUTEN
Maak kennis met Cesar Ernesto Buezo, een zoon uit een koffieboerenfamilie die zijn hele leven omringd is geweest door de koffieplanten op de boerderij van zijn familie, maar tot voor kort niet nadacht over zijn waardering van de smaak van koffie of zijn vooruitzichten als koffieboer. Toen hij meedeed aan NESCAFÉ®'s jeugdinitiatief, veranderde zijn houding. ""De grootste doorbraak voor mij was het opmerken van het kopje koffie dat ik produceerde"", zegt hij. ""Het testen en proeven van verschillende smaken en het onderzoeken van kleuren en texturen... dat was allemaal nieuw voor mij."
Koffieboer is geen voorkeursberoep van jonge mensen - slechts 5% van de koffieboeren wereldwijd is jonger dan 35 jaar. Gelet op de groeiende, wereldwijde generatiekloof in de koffieproductie, is NESCAFÉ® begonnen om jonge volwassenen gegronde redenen aan te bieden om op de boerderij te blijven en hun eigen koffietoekomst te koesteren.
koffieboeren

Bijdragen aan betere toekomstkansen – scholing van boeren in Honduras

Honduras heeft een van 's werelds jongste bevolkingen, 65% van haar inwoners is jonger dan 29 jaar. In juni 2019 heeft NESCAFÉ® daar een jeugdinitiatief gelanceerd. Dit initiatief, een samenwerking met de overheid en onderdeel van het Nestlé Needs YOUth-project, streeft naar het inspireren van jongere generaties om bij te dragen aan het succes van hun koffietelergemeenschappen. Dit plan van NESCAFÉ®, dat onderdeel is van Nestlé’s bredere streven om 10 miljoen jonge volwassenen toegang tot economische kansen te bieden voor 2030, wil scholing in het verbouwen van koffie aanbieden aan 25.000 jonge volwassenen in Honduras.
Hommes travaillant dans une ferme de café

Het voeden van hart en geest met scholing in koffieverbouwen

Tijdens het bestuderen van landbouwonderwerpen aan de middelbare school, maakte Cesar van de mogelijkheid gebruik om mee te doen aan het jeugdinitiatief. ""Sinds ik klein was, droomde ik al van wie ik zou worden en de doelen die ik zou bereiken"", legt hij uit. ""Hier in Comayagua ontdekte ik dat koffie mijn toekomst was."" Hij maakte gretig gebruik van de kans.
Met lessen die zowel in de Koffiekwaliteit-Competentiecentra, zoals in de gemeente La Libertad, die ook op afstand worden gegeven, onderwijst het 80-urige trainingsprogramma koffiekennis en ondernemerschap. Een plantenkwekerij ter plaatse en een zonnedroger zorgen ervoor dat er praktische lessen over cultivering en oogsten kunnen worden gegeven. In een speciale voorbereidingszone kunnen leerlingen alles te weten komen over koffie-eigenschappen, extractiemethoden, branden, malen en proeven.
Een holistische benadering van verbouwen zorgt ervoor dat leerlingen geschoold worden in moderne bedrijfsvoering. Behalve lessen in landbouwmethoden, oogsten en gewasverzorzing, krijgen ze les in technieken, methoden om de koffiekwaliteit te verbeteren en computervaardigheden.
""Een van onze beste modules ging over motivatie en doorzettingsvermogen"", aldus Cesar. ""Dat kwam echt binnen, omdat we allemaal worstelden met de stress van thuis en school. We hadden hele goede lezingen over leiderschap, innovatie en ondernemerschap. Het was ongelofelijk om de steun te voelen van mensen die er niets voor terugvroegen."
Les étudiants découvrent le café

NESCAFÉ® streeft ernaar om tegen 2030 wereldwijd 10 miljoen jonge mensen toegang tot economische kansen te bieden.


nestlé helping young people

Op naar een betere toekomst

Door mee te doen aan het initiatief, voelt een nieuwe generatie boeren zich volledig betrokken bij de landbouwgrond van hun voorvaderen. ""De meesten van ons komen uit koffieproducerende families, maar de uitdaging is dat we land erven tezamen met andere kleinkinderen, kinderen en neven en nichten"", aldus Cesar. ""Het ontbreekt ons aan theoretische en praktische scholing wat betreft het beheren van een boerderij. We laten het zorgen erover maken aan ouderen over en de productie is gedaald. Koffie is iets wat veel jonge mensen als achterhaald beschouwen. Dankzij het programma, heb ik een andere visie over wat ik met mijn boerderij wil."
Het gezamenlijk geleerde, dat gedeeld werd in koffietrainingsprogramma's voor jongeren, hebben de door het NESCAFÉ® Plan gestarte programma's in landen als Mexico en Columbia versneld en uitgebreid. ""Ik denk na over een toekomst in koffie, maar niet alleen qua inkomen"", zegt Cesar. ""Het is een cultuur, een erfgoed, een erfenis en onze familie. Het zal altijd deel uitmaken van mij en onze gemeenschap. Het verschil is, dat ik me niet gebonden voel aan traditie."
NESCAFÉ® program

Favorieten van vandaag

Ontdek een aantal van de meest geliefde artikelen op de site
Explore Coffee Culture

Ontdek meer artikelen over duurzaamheid