De tin man uit Vietnam

De tin man uit Vietnam

Maak kennis met Pham, een koffie-expert die voor NESCAFÉ werkt in Vietnam en met slimme ideeën komt om boeren te helpen schaarse bronnen, zoals water, duurzaam te gebruiken. Pham heeft 20.000 Vietnamese boeren geholpen om de neerslag en bodem vochtheid te meten met blikken en plastic flessen. Nu besproeien boeren gewassen alleen wanneer het nodig is.

Our Planet

Reductie van broeikasgassen en wateronttrekking van 35% per MT oploskoffie in 2020

Our Planet

In 2020 zijn alle oploskoffie fabrieken ‘zero waste'

Our Planet

Voorkomen van ontbossing en behoud van biodiversiteit

Water beschikbaar maken voor iedereen

Water beschikbaar maken voor iedereen

Brede sproeitechnieken zorgen voor hogere koffieopbrengsten. Maar dat betekent veel water verbruik. NESCAFÉ traint duizenden boeren in Vietnam om het watergebruik met 40% te verminderen, waarbij de kwaliteit en productiviteit van koffieplanten behouden blijven. Door efficiëntere besproeiing is er meer water voor iedereen.