main content

 

Lages med respekt

Hver eneste kopp bidrar til å bekjempe klimaendringer

Vi respekterer miljøet ved å skape en mer bærekraftig kaffeproduksjon på alle områder. Det innebærer blant annet å tilrettelegge for biologisk mangfold i jordbruket, samt å redusere vannforbruk og karbonutslipp over hele prosessen – fra jorden til fabrikken. Med hver eneste kopp NESCAFÉ som du drikker, hjelper du oss med å forebygge klimaendringer.

Coffee beans, avocados, chillis and nuts

Karbonutslipp: Å nøytralisere karbonutslipp fra våre kaffeleverandører og -virksomhet. 
Vår målsetning er å oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050. 

Vannressurser: Å ta vare på vannressursene på kaffegårder, fabrikker og husholdninger. 
Våre fabrikker i Storbritannia har redusert vannforbruket med 60 % siden 2007.  

Biologisk mangfold: Å fremme biologisk mangfold på alle kaffegårder. 
Vi jobber for å skape biologisk mangfold der hvor kaffen dyrkes. Dette gjør vi blant annet ved å dyrke flere avlinger på samme sted, samt gjennom vår bærekraftige melkebonus Plan.

Lær mer om hvordan vår kaffe fremstilles med respekt

  • Vi bruker mindre vann i kaffen vi lager

    Kaffen vår blir ofte dyrket på steder med begrensede vannressurser. Derfor hjelper vi bøndene med å bruke vannet på en hensiktsmessig måte. Kaffe er viktig – men vann er livsviktig! 

  • Vi kjører på for full damp

    De produktive fabrikkene våre brenner kaffeavfall for å lage dampen som brukes til å fremstille de små kornene. Når du lager en kopp NESCAFÉ hjemme, kan du nyte den med god samvittighet. Vi har nemlig halvert våre karbonutslipp de siste ti årene.

Les flere historier om respekt

  • NESCAFÉs innsats for ansvarlig innkjøp begynner med de menneskene som dyrker kaffebønnene våre.

  • Når vi legger så mye respekt i vår egen kaffeproduksjon, er det naturlig at vi også bryr oss om hvilken emballasje vi bruker.

  • Det er her du kommer inn i bildet. Hver gang du nyter vår kaffe, kan du ta ulike valg som respekterer miljøet.