main content
right

Odlat med respekt

NESCAFÉ är det mest hållbara kaffevarumärket i världen

Framtiden för kaffe

Varje sekund dricker vi mer än 23 000 koppar kaffe, men om vi inte tar hand om kaffet och behandlar det med respekt så kan det innebära en framtid utan kaffe. 

Klimatförändringar, sjuka kaffeträd, vattenbrist och bönder som lämnar kaffeodlingar till förmån för städerna skapar ett hot mot framtidens kaffe. Om vi vill fortsätta dricka det måste vi planera. Därför lanserade vi NESCAFÉ Plan 2010. 

g1
g2
g3
g4

NESCAFÉ Plan

År 2010 tog vi våra 80 års samlade globala kaffeerfarenhet till nästa nivå, med syfte att säkerställa att allt vårt kaffe kommer från hållbara källor.

Läs vidare för att ta reda på mer om hur NESCAFÉ Plan hjälper kaffeodlare, jordbrukssamhällen och vår planet.

Många människor arbetar hårt för att producera fantastiskt välsmakande kaffe.

 • Utbildning av jordbrukare

  Vi har nu 300 NESCAFÉ-experter inom kaffeodling som arbetar med jordbrukare i femton länder och erbjuder utbildning i såväl affärsadministration som bra odlingstekniker. Sedan 2010 har vi hjälp till att utbilda mer än 700 000 jordbrukare.

 • Säkerställa jordbrukarens inkomst

  Våra experter utbildar kaffeodlare i att diversifiera sin inkomst genom att odla olika grödor tillsammans med kaffeträden. Med hjälp av dessa nya kunskaper kan kaffeodlare förvalta sina odlingar på ett bättre sätt och förbättra sina levnadsvillkor.

 • Stödja jordbrukarnas samhällen

  Att kaffeodling är en livsstil är något vi vill hålla vid liv. Därför stödjer vi lokala jordbrukssamhällen och inspirerar en ny generation att bli kaffeodlare genom att stärka och vidareutbilda dem.

info

Friska träd ger bättre kaffe

 • Överleva med mindre vatten

  Våra växtforskare odlar nya varianter av kaffeträd världen över, träd som kan frodas i torrare miljöer där det är ont om vatten.

 • Sjukdomsresistenta träd

  Vi har nu åtta nya och förbättrade sorter av kaffeträd, som är mer produktiva och motståndskraftiga mot växtangrepp som brunrost.

 • Yngre, starkare träd

  Vi har hjälpt jordbrukare att göra sina odlingar mer effektiva med yngre, starkare träd som producerar fler kaffebönor av högre kvalitet.

Vi fortsätter säkerställa en frisk planet

 • Vattenhushållning

  Det är viktigt att hushålla med vattnet och minska avfallet för kaffets framtid. Våra experter lär jordbrukare att odla högkvalitativt kaffe med hjälp av mindre vatten, vilket gör mer vatten tillgängligt för deras samhällen och för miljön.

 • Förebygg avskogning

  Om 20 år kommer vi att dricka omkring 50 procent mer kaffe i världen än i dag. Genom att göra våra kaffeodlingar mer produktiva nu så kommer de inte att behöva expandera i framtiden. Detta är avgörande för att förebygga avskogning för att möta en ökande efterfrågan.

 • Skapa biologisk mångfald

  Genom våra mellankulturs- och skogsjordbruksprogram främjar vi levnadsförhållandena för bin och insekter och skapar en större biologisk mångfald i kaffeodlingsregionerna. Vi lär kaffeodlarna att odla och samtidigt utveckla den naturliga mångfalden.

story

NESCAFÉ Plan förverkligas

Nästan 70 procent av vårt kaffe kontrolleras redan av oberoende parter och hämtas från hållbara källor, vilket gör det möjligt för oss att veta varifrån det kommer och hur det har odlats.  Det är mycket kvar att göra, men vi är på rätt spår för att nå vårt mål på 100 procent hållbart odlat kaffe under 2020.

Vi leder vägen för att ge kaffet en ljusare framtid.