Nescafe_2bottles
Pestovane s respektom logo

Celý svet kávu miluje, ale ak nebudeme postupovať opatrne a s rešpektom, mohli by sme skončiť s prázdnymi šálkami. Budúcnosť kávy je ohrozená klimatickými zmenami, chorobami plodín, nedostatkom vody a odchodom ľudí z fariem, ktorí sa rozhodli žiť v meste. To je dôvod, prečo investujeme do udržateľnej produkcie kávy viac než akákoľvek iná značka kávy. Dnes na celom svete vidíme generácie hrdých farmárskych rodín, ktoré sa zaoberajú pestovaním kávy, ako aj pracovníkov i komunít, ktorí znovu objavujú vášeň pre jej pestovanie.

screenshot video

Spoluprácou k dosiahnutiu lepšej budúcnosti

NESCAFÉ pomáha farmárom, komunitám a planéte zabezpečiť, aby sa naša káva pestovala s rešpektom. Rešpektujeme farmárov a pomáhame im pestovať kvalitnejšiu kávu, ktorá je odolnejšia voči chorobám, čím im zároveň pomáhame zvyšovať aj ich príjmy. Rešpektujeme komunity a vytvárame príležitosti pre mladšie generácie, aby pokračovali v práci na farmách, podobne ako ich predkovia, a neuprednostňovali mestá. A rešpektujeme našu planétu tým, že vytvárame novétechniky pestovania, ktoré chránia a šetria prírodné zdroje.

Z rúk farmárov až do vašej obľúbenej šálky

Naša káva je pestovaná s rešpektom k tradičným postupom. Vyšľachtili sme kvalitné sadenice, ktoré rozdávame farmárom po celom svete. Keď kávovníky vyrastú, čerstvé zrná sú z nich zberané ručne. Potom sú vysušené na slnku, vďaka čomu si zachovávajú svoju jedinečnú arómu. Keď sú zrná pripravené, prepravujú sa v tradičných vreciach z juty do našich centier. Tu sú podrobené kontrole kvality a pretriedené tak, aby zostali len tie najkvalitnejšie. Zrná potom spracúvame metódou vysušenia mrazom do formy instantnej kávy. Výsledok? Vaša šálka lahodnej 100% kávy Nescafé.

farmer5
grown-respectfully

Náš vplyv a záväzky

(NESCAFÉ Plán) Pestované s rešpektom je najväčším programom zameraný na udržateľnosť celosvetovej produkcie kávy  z hľadiskaobjemu zodpovedne získávanej kávy a dosahu farmárskych programov. V rámci programu pomoci farmárom, komunitám i planéte sme sa zaviazali investovať sumu 350 miliónov švajčiarskych frankov (311,5 miliónov EUR) v období 2010 až 2020. V roku 2017 sme dosiahli takmer 460 000 kubických ton zodpovedne dodávanej kávy, čo je 54 % z celkového objemu našej spoločnosti – čo z nás robí najväčšieho odberateľa zelenej kávy získanej zo zodpovedných zdrojov. Niekoľko našich cieľov, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2020:

70prc

Viac kávy zo zodpovedných zdrojov

220m

Distribúcia sadeníc kávovníkov

exchange

Zlepšenie ekonomiky fariem pestujúcich kávu

labor law

Zlepšenie pracovného práva

30prc

Znižovanie emisií skleníkových plynov a spotreby vody