main content

Terms & Condition: เนสกาแฟ รวยทั่วทุกภูมิภาค แจกทองทวีทรัพย์

เงื่อนไขรายการ

“ เนสกาแฟ รวยทั่วทุกภูมิภาค หอมอร่อยทั่วหล้า แจกทองทวีทรัพย์ ”

 

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเนสกาแฟที่ร่วมรายการ ซึ่งมีขนาดความจุไม่เกิน 36 กรัม จากร้านค้าทั่วประเทศ


ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ  ปรากฎตามภาพด้านล่างนี้

      1) เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู รสใดก็ได้ หรือ
      2) เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รสใดก็ได้

 1. ส่งซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ จำนวน 5 ซอง พร้อมแนบกระดาษที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ มาร่วมชิงโชคที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัลต่อไป

โดยชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซองและกระดาษที่ระบุข้อมูลตนเอง 1 แผ่น ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ

 

 1. ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ชิ้นส่วนที่ส่งร่วมสนุกจะต้องมาถึงสถานที่ที่กำหนดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

 

 1. ของรางวัล มีดังนี้

4.1 รางวัลใหญ่ แก้วทองทวีทรัพย์ หนัก 20 บาท มูลค่ารางวัลละ 625,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565) จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 3,750,000บาท

4.2 รางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ หนัก 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 15,525 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565) จำนวน 180 รางวัล รวมมูลค่า 2,794,500 บาท

จำนวนของรางวัลทั้งรายการมีทั้งหมด 186 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,544,500 บาท

 

 1. การจับรางวัล

การจับรางวัลจะแบ่งกองการจับของรางวัลออกเป็นตามภูมิภาคที่อยู่ตามบัตรประชาชนของผู้ร่วมสนุก จำนวน 6 กอง

โดยกำหนดการจับรางวัลมีทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำหรับรางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 2  กันยายน 2565 สำหรับรางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 17  กันยายน 2565 สำหรับรางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 4 วันที่ 2  ตุลาคม 2565 สำหรับรางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 17  ตุลาคม 2565 สำหรับรางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล

 

ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ของรางวัลมีจำนวนทั้งหมด 36 รางวัล ดังนี้

      1) รางวัลจี้เหรียญทองทวีทรัพย์ จำนวน 30 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 5 รางวัล
      2) รางวัลใหญ่ แก้วทองทวีทรัพย์ หนัก 20 บาท จำนวน 6 รางวัล โดยแบ่งการจับรางวัลให้ภูมิภาคละ 1 รางวัล

ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะถูกนำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป

การจับรางวัลจะจัดขึ้นที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด 71/5 ห้อง B5  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น.

 

 1. การแบ่งภูมิภาค

ภูมิภาคในกิจกรรมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ภาค ดังนี้

 

1) ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์

 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ

 

3) ภาคกลาง จำนวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนครนายก 3.จังหวัดนครปฐม 4.จังหวัดนครสวรรค์ 5.จังหวัดนนทบุรี 6.จังหวัดปทุมธานี 7.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.จังหวัดพิจิตร 9.จังหวัดพิษณุโลก 10.จังหวัดเพชรบูรณ์ 11.จังหวัดลพบุรี 12.จังหวัดสมุทรปราการ 13.จังหวัดสมุทรสงคราม 14.จังหวัดสมุทรสาคร 15.จังหวัดสิงห์บุรี 16.จังหวัดสุโขทัย 17.จังหวัดสุพรรณบุรี 18.จังหวัดสระบุรี 19.จังหวัดอ่างทอง 20.จังหวัดอุทัยธานี 21.จังหวักกำแพงเพชร 22.กรุงเทพมหานคร

 

4) ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว

 

5) ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี

 

6) ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย

1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/Nescafe.TH 

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2565

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2565

ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ครั้งที่ 6 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

 1. ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อการรับของรางวัล ดังนี้

      1) บัตรประชาชนตัวจริง
      2) ทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน

หากทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละคราว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลและบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. หลังจากการยืนยันสิทธิ์ ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด โทร.02-8619712-5 ในวันและเวลาที่ได้ตกลงกันกับบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่น รวมทั้งไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับบุคคล 1 ชื่อต่อ 1 รางวัลตลอดทั้งรายการกิจกรรม
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
 7. ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่ระบุข้อมูลถูกต้อง ให้ข้อมูลจริง และมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
 8. หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยใดๆ บริษัทฯ อาจขอเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบในให้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบของรางวัล
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมกิจกรรมและให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่ทุจริต หรืออาจทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ และประชาสัมพันธ์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
 13. ผู้โชคดีรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ เก็บ ใช้ และเผยแพร่ภาพถ่าย เสียง หรือข้อมูลที่ผู้โชคดีได้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในการประกาศผล ประชาสัมพันธ์และใช้ทำการตลาดในกิจการของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้โชคดี
 14. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้อง  กับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและที่สุด
 16. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 และ www.facebook.com/Nescafe.TH
 17. ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 18. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่1442-1477/2565
 19. หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ  ปรากฎตามภาพด้านล่างนี้

Nescafe Blen&Bree