main content
Nescafe Chinese New Year 2564

รายละเอียดกิจกรรมเนสกาแฟตรุษจีน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขรายการ

 

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เบลนด์ แอนด์ บรู รสใดก็ได้ หรือ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รสใดก็ได้ เนสกาแฟ ลาเต้ รสใดก็ได้ (ขนาดความจุไม่เกิน 36 กรัม) ณ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยส่งซองเปล่าที่ร่วมรายการ จำนวน 5 ซอง เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือ ลงบนกระดาษ แนบติดมาพร้อมกับชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซอง และส่งมาที่ ตู้ ปณ.1 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 5 ซองชิ้นส่วน ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ
 2. ของรางวัลตลอดรายการมีดังนี้

2.1 รางวัลใหญ่ 3 รางวัล ได้แก่

 • รางวัล ทาวน์โฮม โครงการ ไนน์ คาแนล รังสิต-คลอง 8 บนทำเลแห่งอนาคต (รังสิต) แปลงที่ 198/213แบบบ้าน หน้ากว้าง 5 เมตร (ห้องกลาง) ขนาดที่ดิน 16.4 ตารางวา มูลค่ารางวัลละ 1,370,000 บาทจำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,370,000 บาท (*หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี และ ค่าประกันมิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟแล้ว แต่ไม่รวมค่าเฟอร์นิเจอร์ และ งานตกแต่งภายใน และ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ โครงการกำหนด)
 • รางวัล รถยนต์ Toyota รุ่น Cross Hybrid premium มูลค่ารางวัลละ 1,174,800 บาท

จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,174,800 บาท

 • รางวัล แก้วทองคำ หนัก 40 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,154,000 บาท

จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,154,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

2.2 รางวัลอื่นๆ ได้แก่

 • รางวัลรายเดือนทองคำแท่ง หนัก 20 บาท มูลค่ารางวัลละ 574,000 บาท

จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,722,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

 • รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 7,144 บาท

จำนวน 660 รางวัล รวมมูลค่า 4,7150,040 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,135,840 บาท

 1. ระยะเวลาเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564
 2. การจับรางวัลจะจัดขึ้นที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 30 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยมีกำหนดการจับรางวัล จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2564 จำนวน 55 รางวัล, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2564 จำนวน 56 รางวัล, ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 รางวัล, ครั้งที่ 4-5 วันที่ 9,16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนครั้งละ 55 รางวัล, ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 56 รางวัล, ครั้งที่ 7-10 วันที่ 2,9,16,23 มีนาคม 2564 จำนวนครั้งละ 55 รางวัล, ครั้งที่ 11 วันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 56 รางวัล และครั้งที่ 12 วันที่ 6 เมษายน 2564 จำนวน 58 รางวัล ซึ่งการจับรางวัลใหญ่ของรายการทั้ง 3 รางวัลจะทำการจับในครั้งที่ 12 นี้
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/Nescafe.TH วันที่ 22 และ 29 มกราคม 2564, วันที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564 และวันที่ 2, 9 เมษายน 2564
 4. ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อการรับของรางวัล หากทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละคราว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลและ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หลังจากการยืนยันสิทธิ์ ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัดโทร.02-8619712-5 ในวันเวลาราชการ
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นได้ สำหรับรางวัลที่เป็นรถยนต์ผู้โชคดีต้องชำระค่าโอน ค่าจดทะเบียน ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กรมการขนส่งกำหนด ส่วนรางวัลบ้านเดี่ยวเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ โครงการกำหนด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่าย เสียง และ/หรือข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 9. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้อง  กับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 11. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสเล่ท์ โทร 1162 และ www.facebook.com/Nescafe.TH
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังประกาศรางวัล ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมรายการฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 17. ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 1645/2563 และ 1755/2563

  (ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 170, 279 / 2564)

 18. หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไขในสื่อแบบย่อ (สำหรับสื่อขนาดเล็ก เช่น Wobbler/Sticker)

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เบลนด์ แอนด์ บรู รสใดก็ได้ หรือ เนสกาแฟ อเมริกาโน่ รสใดก็ได้ เนสกาแฟลาเต้ รสใดก็ได้ (ขนาดความจุไม่เกิน 36 กรัม) ณ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยส่งซองเปล่าที่ร่วมรายการ จำนวน 5 ซอง เย็บติดกัน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือ ลงบนกระดาษ แนบติดมาพร้อมกับชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ซอง และส่งมาที่ ตู้ ปณ.1 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 5 ซองชิ้นส่วน ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ
 2. รางวัลใหญ่ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล ทาวน์โฮม โครงการ ไนน์ คาแนล รังสิต-คลอง 8 บนทำเลแห่งอนาคต (รังสิต) แปลงที่ 198/213แบบบ้าน หน้ากว้าง 5 เมตร (ห้องกลาง) ขนาดที่ดิน 16.4 ตารางวา มูลค่ารางวัลละ 1,370,000 บาทจำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,370,000 บาท (*หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี และ ค่าประกันมิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟแล้ว แต่ไม่รวมค่าเฟอร์นิเจอร์ และ งานตกแต่งภายใน และ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ โครงการกำหนด) รางวัล รถยนต์ Toyota รุ่น Cross Hybrid premium มูลค่ารางวัลละ 1,174,800 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,174,800 บาท รางวัล ทองคำแท่ง หนัก 40 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,154,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,154,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) รางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลรายเดือนทองคำแท่ง หนัก 20 บาท มูลค่ารางวัลละ 574,000 บาท

จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,722,000 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 7,144 บาท จำนวน 660 รางวัล รวมมูลค่า 4,7150,040 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,135,840 บาท

 1. ระยะเวลาเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดจับรางวัล 12 ครั้ง โดยมีกำหนดการจับรางวัลจำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 19,26 มกราคม 2564 วันที่ 2,9,16,23 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 2,9,16,23 มีนาคม 2564 และวันที่ 6 เมษายน 2564
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.facebook.com/Nescafe.TH วันที่ 22 และ 29 มกราคม 2564, วันที่ 5, 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564 และวันที่ 2, 9 เมษายน 2564
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 4. ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 1162 www.nestle.co.th และ www.facebook.com/Nescafe.TH         
 5. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 1645/2563 และ 1755/2563

(ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 170, 279 / 2564)

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น