main content
Nescafe RTD Lucky Draw

ดื่มปุ๊ป ลุ้นปั๊บ อัพเกรด โชคใหญ่กับ เนสกาแฟกระป๋อง

1.  เงื่อนไขการร่วมรายการ

1.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม แบบกระป๋อง ตรา NESCAFÉ Espresso Roast , NESCAFÉ Latte, NESCAFÉ Black Ice, NESCAFÉ Robusta Black Roast ,NESCAFÉ Triple Espresso ขนาดใดก็ได้ (“ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ”) จำนวนตั้งแต่ 1 กระป๋องขึ้นไป

1.2  ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการตามที่กำหนดในช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566   เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป

1.3  ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 1 กระป๋องถือเป็น 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลชิงโชค โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเลือกช่องทางเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงช่องทางหนึ่งช่องทางใดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 1 กระป๋อง

2.  ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม

2.1  ช่องทางที่ 1 ส่งฝาห่วงผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการจำนวน 1 ห่วง พร้อมแนบกระดาษที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาร่วมลุ้นของรางวัลที่ตู้ ปณ .22 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 1 ห่วงและกระดาษที่ระบุข้อมูลของท่าน 1 แผ่น ถือเป็น 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

         2.2  ช่องทางที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน สมัครสมาชิกผ่านทาง LINE Official Account: @NESCAFETH โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดนั้นจะต้องถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
                     2.2.1 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครสมาชิกผ่านทาง LINE Official เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรหัสใต้ห่วงกระป๋อง 10 หลัก หรือ 11 หลัก ที่ LINE Official Account: @NESCAFETH โดยแต่ละรายการสินค้าจะได้รับแต้มเนสกาแฟแตกต่างกันดังนี้
                     2.2.2 ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม แบบกระป๋อง ตรา NESCAFÉ Espresso Roast, NESCAFÉ Latte, NESCAFÉ Black Ice, NESCAFÉ Robusta Black Roast, และ NESCAFÉ Triple Espresso จะได้รับ 1 แต้มต่อ 1 รหัส
                     2.2.3 การนำแต้มไปกดรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลมีรายละเอียดดังนี้ 
                    - จำนวน 1 แต้ม ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล                  
                    - จำนวน 5 แต้ม* ได้รับ 7 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
                    - จำนวน 10 แต้ม* ได้รับ 15 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
(* แต้มที่นำมาแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นการกดแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในครั้งเดียว)

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มเนสกาแฟมาแลกสิทธิลุ้นรางวัล และแลกสิทธิพิเศษอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาของแต่ละแคมเปญที่มีการประกาศให้ทราบบนโปรแกรมไลน์ @NescafeTH เท่านั้น โดยส่งข้อมูลผ่านทาง LINE Official Account: @NESCAFETH โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเก็บห่วงกระป๋องผลิตภัณฑ์ เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

3 . ระยะเวลากิจกรรม:

  สามารถส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาร่วมสนุกได้ตามช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม และแลกแต้มเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการรวบรวมชิ้นส่วนจากช่องทางตู้ ปณ และ พิมพ์รหัสผู้ใช้งานไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทั้งหมดมาพิมพ์ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

4.  รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลแบ่งออกเป็นของรางวัลตามช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
  3.1 ของรางวัลสำหรับช่องทางที่ 1 (ช่องทางตู้ ปณ.) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1, ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 มีดังนี้

          รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ. ได้แก่

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

           รางวัล สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3 ช่องทางตู้ ปณ. ได้แก่

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

           รางวัล สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5 ช่องทางตู้ ปณ. ได้แก่

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 6 มกราคม 2566)  จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 5 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

    3.2 ของรางวัลสำหรับช่องทางที่ 2  (ช่องทางไลน์) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2, ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 6 ดังนี้

           รางวัล สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 ช่องทางไลน์ ได้แก่

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 6 มกราคม 2566)  จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

           รางวัล สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4 ช่องทางไลน์ ได้แก่

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2  โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 6 มกราคม 2566)  จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

             รางวัล สำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6 ช่องทางไลน์ ได้แก่

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE รุ่น 125i   
มูลค่ารางวัลละ 52,100 บาท จำนวน 6 รางวัล  รวมมูลค่า 312,600 บาท

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น 14 (6.1in display), MSRP     
มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 164,500 บาท

รางวัลที่ 3  สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
มูลค่ารางวัลละ 7,481.50 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 6 มกราคม 2566)  จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 224,445 บาท

รวมจำนวนของรางวัลจับรางวัลครั้งที่ 6 จำนวน 41 รางวัล รวมมูลค่า 701,545 บาท

รวมของรางวัลทั้งรายการ 246 รางวัลรวมมูลค่า 4,209,270 บาท

5.  วันที่จับรางวัล

            แบ่งการจับของรางวัลออกเป็น 6 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - วันที่ 30 เมษายน 2566 จับรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

          ครั้งที่ 2 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - วันที่ 30 เมษายน 2566 จับรางวัล วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.

          ครั้งที่ 3 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จับรางวัล วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

          ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จับรางวัล วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.

          ครั้งที่ 5 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จับรางวัล วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

          ครั้งที่ 6 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จับรางวัล วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.

          *หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป

           สถานที่จับรางวัล  ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

6.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีจะได้รับการประกาศทาง Facebook NESCAFÉ [https://www.facebook.com/Nescafe.TH/] และ LINE Official account @NescafeTH [https://page.line.me/nescafeth] ดังนี้

         ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   10 พฤษภาคม 2566 ทาง Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

          ครั้งที่ 2 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   10 พฤษภาคม 2566 ทาง Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

          ครั้งที่ 3 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   9 มิถุนายน 2566 ทาง Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

          ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   9 มิถุนายน 2566 ทาง  Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

          ครั้งที่ 5 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 1 ช่องทางตู้ ปณ.) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   11 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

          ครั้งที่ 6 (สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทที่ 2 ช่องทางไลน์) ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่   11 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook NESCAFÉ (https://www.facebook.com/Nescafe.TH/) และ LINE Official account NescafeTH (https://page.line.me/nescafeth)

7.  บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการเท่านั้น   หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันตนเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

8.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่บริษัทฯ เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นเท็จ จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก ในกรณีผู้ที่ได้รางวัลไม่ได้ทำตามข้อกำหนด หรือกติกาครบถ้วน หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการส่อทุจริตใดๆ บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลแก่ผู้นั้น

9.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์  จำกัด ที่อยู่เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เท่านั้น พร้อมจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสดงและส่งเอกสาร ดังนี้
      1) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ
      2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
      3) แสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชีไลน์ของตนที่ใช้สมัครสมาชิก LINE Official Account: @NESCAFETH (สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากช่องทางที่ 2)
      4) เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน LINE Official Account @NESCAFETH (สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากช่องทางที่ 2) เพื่อรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อมารับของรางวัลได้) ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มารับของรางวัลพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)

10.  ชิ้นส่วน 1 ชิ้น หรือรหัส 1 หมายเลข ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นส่วน หรือรหัสในการส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม (โดยจะพิจารณาผู้ร่วมกิจกรรมจาก 1 ชื่อ/ 1 บัญชีผู้ใช้ Line Application/ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น)

11.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528และ ท.ป.101/2544 

12.  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้

13.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ และยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ถ่ายภาพ หรือถ่ายทำวิดีโอซึ่งปรากฎภาพของตนเอง และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูล เสียง ภาพถ่ายและภาพวีดีโอดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 

14.  พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

15.  กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

16.  คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด   

17.  ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ (Privacy Notice) แล้วที่ (https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata)

18. ติดต่อศูนย์ผู้บริโภค เนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8601 Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ LINE Official account NescafeTH https://page.line.me/nescafeth