main content

รายละเอียดกิจกรรมเนสกาแฟโกลด์เครมา

NESCAFE GOLD Crema Activity Campaign

เงื่อนไข และข้อตกลงแคมเปญ

ถ่ายรูปเนสกาแฟโกลด์เครมมา พร้อมบรรยายโมเมนต์สุดพิเศษในการจิบเนสกาแฟโกลด์ เครมมา โพสต์ที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุด รับเนสกาแฟโกลด์ เครมมาขนาด 180 กรัม 1 ซอง และ กระเป๋าเนสกาแฟโกลด์ จำนวน 1 ใบ รวม 10 รางวัล

วิธีการเล่น

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแชร์ภาพถ่ายเนสกาแฟโกลด์ เครมมา ใต้โพสต์นี้ของเพจ พร้อมบรรยายว่าเนสกาแฟโกลด์ เครมมา สร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้คุณได้อย่างไรผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา และบรรยายโมเม้นต์สุดพิเศษได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์รับของรางวัลเป็น เนสกาแฟโกลด์ เครมมาขนาด 180 กรัม 1 ซอง ราคา 199 บาท และ กระเป๋าเนสกาแฟโกลด์ จำนวน 1 ใบ ราคา  129 บาท จำนวน 10 รางวัล (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น)
 2. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 ถึง 24 พฤษภาคม 2564 (สิ้นสุด 23.59 น.)

การประกาศผลรางวัล

 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใต้โพสกิจกรรม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00น. ที่ Facebook NESCAFÉ (TH)

ของรางวัล

 1. เนสกาแฟโกลด์ เครมมา ขนาด 180 กรัม ราคา 199 บาท และ กระเป๋าเนสกาแฟโกลด์ ราคา 129 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 328 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 3,280 บาท

วิธีการตัดสิน

 1. ผู้ที่มาโพสต์ภาพคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม 10 คนที่โดนใจกรรมการมากที่สุด และถูกต้องตามกติกา โดยตรวจสอบได้ว่าไม่มีการทุจริตที่ได้ระบุไว้ในวิธีการเล่นทั้งหมด จะมีสิทธิ์รับของรางวัล (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โพสต์คอมเมนต์ ที่เปิด Public เพื่อทีมงานตรวจสอบได้เท่านั้น
 3. ตรวจสอบการร่วมสนุก และตัดสินรางวัล โดยกรรมการและแบรนด์เนสกาแฟเท่านั้น (บริษัทจะทำการตัดสิน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้าแฟนเพจ Facebook NESCAFÉ (TH) ใต้คอมเมนต์ที่ร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 5. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์มาที่ Inbox ของเฟซบุ๊ก NESCAFÉ (TH) (หรือผ่านทางลิงค์ m.me/Nescafe.TH/) ในการรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) โดยส่งแจ้งยืนยันสิทธิ์มาที่กล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊ก NESCAFÉ (TH) (หรือผ่านทางลิงค์ m.me/Nescafe.TH/)
 2. ผู้ชนะกิจกรรมแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เมื่อได้ทำการยืนยันสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ โดย การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้โชคดียืนยันตัวตนกับทางบริษัท
 3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ชนะกิจกรรมทำผิดกติกาที่ได้แจ้งด้านบน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Facebook Account เท่านั้น หากมีการตรวจสอบได้ว่าผู้ร่วมสนุกใช้ Facebook Account หลายบัญชีแต่ปรากฎว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ท่านอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 7. ของรางวัลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ทีมงานขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลหรือรับผิดชอบใดๆไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากไม่ปฎิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือ รับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 10. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของทีมงาน และกรรมการจากแบรนด์เนสกาแฟอเมริกาโน (TH) ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่: https://www.facebook.com/Nescafe.TH/
 13. พนักงานในกลุ่มบริษัท เนสท์ล่ ประเทศไทย และบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้
 14. เนื้อหา รูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่นำมาใช้ในการร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นรูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นรูปภาพหรือคลิปวีดีโอของผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน ทั้งนี้ทางผู้จัดกิจกรรม ตลอดจนบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ใดๆของบุคคลอื่นทั้งสิ้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ / ตัดสิทธิ์รูปภาพและคลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสม มีข้อความหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือรุนแรบง, ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี ผิดกฏหมาย หรืออาจทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหาย หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดๆ หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อบุคคลภายนอก
 15. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมซึ่งอาจทำให้กิจกรรมต้องสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความล่าช้า อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวนการถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตาม
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 17. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ หรือการไม่มีผู้รับของ โดยผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 19. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี