main content

Terms & Conditions Nescafe Gold Crema Colombia

Terms & Conditions NESCAFE Gold Crema Colombia Activity

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ของเพจเนสกาแฟเขียนเหตุผลว่าทำไมถึงอยากลอง เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้าเบลนด์ ข้อความที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุด รับเนสกาแฟโกลด์ เครมมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ขนาด 200 กรัม 1 ขวด และ หมอนเนสกาแฟโกลด์ จำนวน 1 ใบ รวม 5 รางวัล

วิธีการเล่น

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ใต้โพสต์นี้ของเพจเนสกาแฟ Facebook NESCAFÉ (TH)  พร้อมบรรยายทำไมถึงอยากลองดื่มเนสกาแฟ โกลด์ โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ผู้ที่บรรยายข้อความสุดพิเศษได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะมีสิทธิ์รับของรางวัลเป็น
  1. เนสกาแฟโกลด์ เครมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ขนาด 200 กรัม 1 ขวด ราคา 299 บาท และ
  2. หมอนเนสกาแฟ โกลด์ จำนวน 1 ใบ ราคา 129 บาท รวมมูลค่า 428 บาท

จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นมูลค่า 2,140 บาท

 1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (00.01 น.) ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 (สิ้นสุด 23.59 น.)

 

การประกาศผลรางวัล

 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใต้โพสกิจกรรม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00น. ที่ Facebook NESCAFÉ (TH) 

 

ของรางวัล

 1. เนสกาแฟโกลด์ เครมา โคลอมเบีย อาราบิก้า เบลนด์ ขนาด 200 กรัม 1 ขวด ราคา 299 บาท และ
 2. หมอนเนสกาแฟ โกลด์ จำนวน 1 ใบ ราคา 129 บาท

รวมมูลค่า 428 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นมูลค่า  2,140 บาท

 

วิธีการตัดสิน

 1. ผู้ที่มาโพสต์ภาพคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม 5 คนที่โดนใจกรรมการมากที่สุด และถูกต้องตามกติกา โดยตรวจสอบได้ว่าไม่มีการทุจริตที่ได้ระบุไว้ในวิธีการเล่นทั้งหมด จะมีสิทธิ์รับของรางวัล (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โพสต์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ที่เปิดบัญชีผู้ใช้งานเป็นสาธารณะ (Public) เพื่อทีมงานตรวจสอบได้เท่านั้น
 3. ตรวจสอบการร่วมสนุก และตัดสินรางวัล โดยกรรมการและแบรนด์เนสกาแฟเท่านั้น (บริษัทจะทำการตัดสิน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้าแฟนเพจ Facebook NESCAFÉ (TH) ใต้คอมเมนต์ที่ร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00น.
 5. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์มาที่ Inbox ของเฟซบุ๊ก NESCAFÉ (TH) (หรือผ่านทางลิงค์ m.me/Nescafe.TH/) ในการรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 10 ธันวาคม 2564 เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) โดยส่งแจ้งยืนยันสิทธิ์มาที่กล่องข้อความ (Inbox) ของเฟซบุ๊ก NESCAFÉ (TH) (หรือผ่านทางลิงค์ m.me/Nescafe.TH/)
 2. ผู้ชนะกิจกรรมแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เมื่อได้ทำการยืนยันสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ โดย การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้โชคดียืนยันตัวตนกับทางบริษัท
 3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ชนะกิจกรรมทำผิดกติกาที่ได้แจ้งด้านบน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Facebook Account  เท่านั้น หากมีการตรวจสอบได้ว่าผู้ร่วมสนุกใช้ Facebook Account หลายบัญชีแต่ปรากฎว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเพจ จะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 
 6. หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ท่านอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 8. ของรางวัลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ทีมงานขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลหรือรับผิดชอบใดๆไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากไม่ปฎิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือ รับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของทีมงาน และกรรมการจากแบรนด์เนสกาแฟ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่: https://www.facebook.com/Nescafe.TH/
 14. พนักงานในกลุ่มบริษัท เนสท์ล่ ประเทศไทย และบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้
 15. เนื้อหา รูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่นำมาใช้ในการร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นรูปภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นรูปภาพหรือคลิปวีดีโอของผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน ทั้งนี้ทางผู้จัดกิจกรรม ตลอดจนบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ใดๆของบุคคลอื่นทั้งสิ้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ / ตัดสิทธิ์รูปภาพและคลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสม มีข้อความหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือรุนแรบง, ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี ผิดกฏหมาย หรืออาจทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหาย หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดๆ หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อบุคคลภายนอก
 16. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมซึ่งอาจทำให้กิจกรรมต้องสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความล่าช้า อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวนการถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตาม
 17. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 18. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ หรือการไม่มีผู้รับของ โดยผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 19. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 20. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี