main content
The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf

รายละเอียดเงื่อนไขและการตัดสินกิจกรรม The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf

10 ผู้โชคดีลุ้น Call in เล่นเกมกับกลัฟในงาน The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf

รายละเอียดเงื่อนไขและการตัดสินกิจกรรม

“10 ผู้โชคดีลุ้น Call in เล่นเกมกับกลัฟในงาน The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf และรับ Real Espresso, Real Gulf Box Set”

รายละเอียดกติกาการร่วมสนุก มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ Account ใน Facebook ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องซื้อเนสกาแฟ ชนิดซอง สูตรที่ร่วมรายการ (เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์) ขนาดใดก็ได้ ตามช่องทางที่มีใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินเท่านั้น ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือไม่สามารถส่งมาร่วมกิจกรรมได้ โดยมูลค่าใบเสร็จครบทุก ๆ 300 บาท ขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในใบเสร็จต้องระบุเฉพาะช่วงวันที่ 12 กันยายน 2564 – 19 กันยายน 2564
 3. ผู้ร่วมสนุกจะต้องโพสต์รูปถ่ายใบเสร็จที่มีการเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมสนุก พร้อมระบุข้อความว่า “ทำไมคุณถึงอยากดื่มเนสกาแฟเอสเปรสโซเข้มตัวจริงกับกลัฟ” และเขียนแฮชแท็ก #เนสกาแฟเอสเปรสโซตัวจริง อยู่ในข้อความด้วย ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH)[P1] 
 4. คณะกรรมการจะทำการเลือกผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกติกาและขั้นตอนของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและจากข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 10 ท่าน เพื่อรับรางวัลเป็น ผู้โชคดีได้ Call in เล่นเกมกับกลัฟในงาน The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf  ในวันที่ 25 กันยายน 2564 และรับ Real Espresso, Real Gulf Box Set (ในกล่องประกอบไปด้วย กาน้ำสกรีนลายเซ็น จำนวน 1 ชิ้น, ภาพถ่ายกลัฟคอลเลกชันเข้มพิเศษ จำนวน 2 ภาพ และสินค้าเบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ขนาด 27 แพ็ค จำนวน 1 แพ็ก และจำนวน 2 สติ๊ก) มูลค่า 900 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวม 10 รางวัล (รวมมูลค่า 9,000 บาท)
 5. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 00.00 น. – 19 กันยายน 2564 (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.00 น. และประกาศผลผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านหน้า Facebook Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH)

การตัดสินกิจกรรมและรายละเอียดการประกาศผู้โชคดี

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาอย่างครบถ้วน รับสิทธิ์ Call in เล่นเกมกับกลัฟในงาน The Real Espresso Show by Nescafe x Gulf  ในวันที่
  25 กันยายน 2564 และรับ Real Espresso, Real Guld Box Set (ในกล่องประกอบไปด้วย กาน้ำสกรีนลายเซ็น จำนวน 1 ชิ้น, ภาพถ่ายกลัฟคอลเลกชันเข้มพิเศษ จำนวน 2 ภาพ และสินค้า
  เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ขนาด 27 แพ็ค จำนวน 1 แพ็ก และจำนวน 2 สติ๊ก) ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 900 บาท ต่อรางวัล จำนวน 10 รางวัล  (รวมมูลค่า 9,000 บาท)
 2. คณะกรรมการจะทำการตัดสินวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. ที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 38-43
  เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 3. ประกาศผลผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านหน้า Facebook Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH)  เวลา 10.00 น.
 4. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ผ่าน Inbox ของเฟซบุ๊ก Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 20.00 น. เท่านั้นหากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และจะต้องตรงกับข้อมูลที่ยืนยันกับทางทีมงาน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับบัญชี ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 2. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำภาพ และคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ นั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. พนักงานและครอบครัวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-657-8601 หรือ 1162 กด 0