main content
black roast tiktok

Terms & Conditions TikTok Activity #คั่วสุดเข้มChallenge

Terms & Conditions TikTok Activity #คั่วสุดเข้มChallenge

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของตนเอง และกดสร้างวิดีโอ จากวิดีโอเทมเพลตของเนสกาแฟ เพื่อ Duet กับพรีเซ็นเตอร์เนสกาแฟ แบล็ค โรสต์ คนใดคนหนึ่ง ดังนี้ 1. ก็อต จิรายุ จิรายุ ตันตระกูล 2. ลุค อิชิคาว่า พลาวเดน 3. น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ และโพสต์ลงในบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของตนเองพร้อมติดแฮชแท็ก #คั่วสุดเข้มChallenge
 2. ตั้งค่าโพสต์วิดีโอที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลงบน TikTok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสาธารณะ
 3. ร่วมสนุกชิงรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่  6 – 29  พฤศจิกายน 2564 นี้

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

 1. รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2564 (สิ้นสุด ณ 23.59 น.)
 2. รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2564 (สิ้นสุด ณ 23.59 น.)

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม**  ผู้ที่นำเสนอการพูดและโพสต์ท่าคั่วสุดเข้มได้สร้างสรรค์ ถูกใจคณะกรรมการ และทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จำนวน 12 คน โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

ประกาศรางวัลรอบที่ 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

 1. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 1 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุดเป็นอันดับแรก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น Samsung Galaxy Z Flip3 มูลค่ารางวัลละ 34,900 บาท จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่า 34,900 บาท
 2. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 1 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air Purifier 3C (Global Version) จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่า 3,190 บาท
 3. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 4 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น ลำโพง JBL GO2 มูลค่ารางวัลละ 699 บาท จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมมูลค่า 2,796 บาท

ประกาศรางวัลรอบที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00น.

  1. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 1 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุดเป็นอันดับแรก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น iPhone13 128GB มูลค่ารางวัลละ 29,000 บาท จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่า 29,000 บาท
  2. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 1 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น AirPods Charging Case (2019 Model) จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่า 4,490 บาท
  3. ผู้ร่วมสนุกจํานวน 4 ท่าน ที่ถูกใจคณะกรรมการในลำดับถัดไป มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็น AUKEY POWER BANK Ultra Slim 10000mAh มูลค่ารางวัลละ 649 บาท จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมมูลค่า 2,596 บาท

*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน แต่ต้องเป็นบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริง ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 รอบ (ไม่ว่าจะใช้บัญชี TikTok กี่บัญชีก็ตาม)

**คลิปของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการประกาศผลรอบแรกยังสามารถลุ้นรับของรางวัลในการประกาศผลรอบที่ 2 ได้

***บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสีของของรางวัล

การตัดสินผู้ชนะกิจกรรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทําตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (สงวนสิทธิ์ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริง และสามารถตรวจสอบได้ ต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรมนี้เท่านั้น)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่หน้า Facebook Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH) รอบแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 10.00 น.) และรอบสองในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่แจ้งผลไปยังโชคดีแต่ละรายแต่อย่างใด
 4. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์มาที่ Inbox ของ Facebook Nescafe.TH (หรือผ่านทางลิงก์ https://www.facebook.com/Nescafe.TH) ในการรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กําหนด
  • รอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 10.00 น.) ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) เท่านั้น
  • รอบที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) เท่านั้น

โดยแคปเจอร์หน้าจอที่แสดงบัญชี TikTok ที่ได้รางวัลตามการประกาศผล พร้อมกับกรอกข้อมูล การยืนยันสิทธิ์ในแบบฟอร์ม (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กําหนด) ด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่บริษัท ฯ จะได้ตรวจสอบ ยืนยันตัวตนผู้โชคดี และเพื่อการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดี (โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีรับทราบไม่ว่ากรณีใดๆ) หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

 1. หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน เข้ามาตามวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนด ไม่ว่าโดยเหตใดๆ ก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ อีก
 2. ผู้โชคดีที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัล (ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนยืนยันรับสิทธิ์ต่อไป โดยจะดําเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันจากผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุความผิดพลาดเกี่ยวกับสถานที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดที่ทางผู้ชนะรางวัลได้ให้ข้อมลูไว้ไม่ถูกต้อง
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ วิดีโอ และ/หรือโพสต์วิดีโอ และจะต้องไม่นำ ข้อความ วิดีโอ และ/หรือโพสต์วิดีโอ ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 1. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และ TikTok และเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 2. คลิปวิดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แบรนด์ เนสกาแฟ โดย บริษัทฯมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิป วิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่ายและคลิปวิดีโอดังกล่าว
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงคลิปวิดีโอที่ได้รับการจัดทําเผยแพร่ และส่งเข้าประกวดได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of Services) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ TikTok ทุกประการ

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้บัญชีชื่อที่มีตัวตนจริงและสามารถตรวจสอบได้
 1. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือคลิป วิดีโอที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อ บุคคลที่สามหรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวิดีโอที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพ รูปถ่าย คลิป วิดีโอ และ/หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รวมทั้งคําบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำรูปภาพ รูปถ่าย คลิป วิดีโอ และ/หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รวมทั้งคําบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และคําบรรยายใต้ภาพนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 7. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และ TikTok และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัทฯ
 8. บริษัทฯ จะทําการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน และทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 9. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัล อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กําหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน TikTok รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือ อาญา
  1. สำหรับผู้ที่ได้รางวัล Samsung Galaxy Z Flip3 มูลค่ารางวัลละ 34,900 บาท, iPhone13 128GB มูลค่ารางวัลละ 29,000 บาท, เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air Purifier 3C (Global Version) มูลค่ารางวัลละ 3,190 บาท และ AirPods Charging Case (2019 Model) มูลค่ารางวัลละ 4,490 บาท จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
 12. พนักงานและครอบครัวบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จํากัด บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและพนักงานของ บริษัท ปับลิซีส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ จำกัด คณะกรรมการดําเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด