main content

Announcement of TikTok Activity #เนสกาแฟหวานน้อยอร่อยมาก

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Tiktok Challenge

ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลทาง Inbox ของเฟซบุ๊ก NESCAFE.TH ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด