main content
grown

ปลูกด้วยใจ เนสกาแฟ​

NESCAFÉ  แบรนด์กาแฟที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

อนาคตของกาแฟ

ทุกๆ วินาทีจะมีคนดื่มกาแฟมากกว่า 23,000 ถ้วย แม้ว่าจะมีผู้คนมากมายกำลังเพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟ แต่ต้องระวังสักหน่อย อย่าให้โดนปล่อยทิ้งไว้พร้อมถ้วยกาแฟที่ว่างเปล่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โรคพืช การขาดแคลนน้ำและการที่ผู้คนอพยพจากไร่นาเข้าสู่เมืองใหญ่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของกาแฟทั้งสิ้น หากต้องการดื่มกาแฟต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน นี่คือเหตุผลที่เราจัดทำแผนงานของ NESCAFÉ ขึ้นมาในปี 2010

GROWN RESPECTFULLY
GROWN RESPECTFULLY
image
image

แผนงานของ NESCAFÉ

ในปี 2010 เราได้ยกระดับความรู้ด้านกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้สั่งสมมาตลอด 80 ปีขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญประการเดียวคือ เพื่อให้แน่ใจว่ากาแฟของเราทั้งหมดผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อ่านเรื่องราวของเราต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานของ NESCAFÉ ในการช่วยเหลือชาวไร่กาแฟ ชุมชนเกษตรกรรมและโลกของเรา

กาแฟรสชาติเยี่ยมได้มาจากการทุ่มเททำงานของผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ

 • b_8

  การฝึกอบรมชาวไร่กาแฟ

  ณ เวลานี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกาแฟให้กับ NESCAFÉ จำนวน 300 ราย ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับชาวไร่กาแฟใน 15 ประเทศโดยให้การฝึกอบรมทักษะด้านธุรกิจและการเกษตรขั้นสูง นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเราได้ช่วยฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวไร่กาแฟมากกว่า 700,000 ราย

 • Africa

  การรับประกันรายได้ของชาวไร่กาแฟ

  ผู้เชี่ยวชาญของเราได้แนะนำชาวไร่กาแฟถึงวิธีการเพิ่มรายได้ของตนโดยการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ควบคู่ไปกับต้นกาแฟ การมีทักษะทางธุรกิจใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ชาวไร่สามารถบริหารจัดการไร่นาของตนและปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น

 • HOW TO SERVE

  การให้การสนับสนุนชุมชน

  การทำไร่กาแฟให้เป็นวิถีชีวิตคือสิ่งที่เราต้องการให้ดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นเราจึงให้การสนับสนุนชุมชนเกษตรกรรมในท้องถิ่นและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาเป็นชาวไร่กาแฟด้วยโครงการเสริมสร้างพลังและการยกระดับฝีมือ

coffee farmer infographic

ต้นกาแฟที่แข็งแรงทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีขึ้น

 • a_9

  อยู่รอดได้โดยใช้น้ำน้อยลง

  นักวิทยาศาสตร์ด้านพืชศาสตร์ของเรากำลังปลูกต้นกาแฟสายพันธุ์ใหม่ๆ กระจายไปทั่วโลก โดยเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้แม้ในสภาพที่แห้งแล้งมากขึ้นเมื่อขาดแคลนน้ำ

 • b_8

  ความต้านทานที่สูงขึ้น

  ขณะนี้เรามีต้นกาแฟสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วถึง 8 ชนิด ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าและฟื้นตัวต่อโรคต่างๆ ที่คุกคามเช่น โรคราสนิมในใบได้เร็วขึ้น

 • c_7

  ต้นกาแฟที่อายุน้อยกว่าและแข็งแรงกว่า

  เราได้ช่วยชาวไร่ในการปรับปรุงไร่กาแฟให้มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงโดยการปลูกต้นกาแฟที่อายุน้อยกว่าและแข็งแรงกว่าซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีกว่าในปริมาณที่มากกว่า

กระบวนการเพื่อความสมบูรณ์ของโลก

 • a_0_0

  การอนุรักษ์น้ำ

  การหาวิธีการอนุรักษ์น้ำและลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองถือว่ามีความสำคัญต่ออนาคตของกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญของเราได้แนะนำชาวไร่ให้รู้วิธีการปลูกกาแฟคุณภาพสูงโดยใช้น้ำน้อยลง ทำให้มีน้ำใช้ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

 • b_10(1)

  การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

  ในอีก 20 ปีข้างหน้าคนทั่วโลกจะดื่มกาแฟมากขึ้นกว่าในปัจจุบันถึง 50%โดยประมาณ การทำให้ไร่กาแฟของเรามีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันย่อมหมายความว่า ในอนาคตเราไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกในไร่ของเราออกไปอีก เรื่องนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

 • c_9

  การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

  เราส่งสริมให้มีการเลี้ยงผึ้ง แมลงต่างๆ และสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นในภูมิภาคที่มีการปลูกกาแฟด้วยโครงการปลูกพืชแซมและโครงการวนเกษตรของเรา ผู้ปลูกต้นกาแฟจะได้เรียนรู้ร่วมกับเราถึงวิธีการทำไร่กาแฟพร้อมทั้งพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติในเวลาเดียวกันด้วย

c-003_0

การนำแผนงานของ NESCAFÉ สู่การปฏิบัติ

เกือบ 70% ของกาแฟของเราผ่านการตรวจสอบที่ดำเนินการด้วยความเป็นกลางและผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำให้รับรู้ได้ว่ากาแฟของเรานั้นมาจากไหนและปลูกอย่างไร ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ แต่เรากำลังก้าวสู่เป้าหมายในการผลิตกาแฟที่ปลูกด้วยด้วยความรับผิดชอบเต็ม 100% ภายในปี 2020 เรากำลังเป็นผู้นำในการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับกาแฟ