main content

ผลิตด้วยใจ...ให้ทุกแก้วมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับโลกใบนี้ ด้วยการผลิตกาแฟบนแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ผ่านการกระตุ้นให้ชาวสวนกาแฟทำการเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์น้ำในการเพาะปลูก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ในไร่ ไปจนถึงโรงงาน ดังนั้นการดื่มเนสกาแฟทุกแก้วของคุณ จึงเปรียบเสมือนว่าคุณได้ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปกับเรา

ให้ทุกแก้วมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • made respectfully KV

    การเกษตรที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ

    หนึ่งในวิธีการสร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่ ยิ่งมีพืชพันธุ์หลากหลาย ก็ยิ่งดึงดูดแมลงที่หลากหลายตามไปด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยในการผสมเกสรให้กับต้นกาแฟและพืชชนิดอื่นๆ แล้ว ยังดีต่อพวกนกและสิ่งมีชีวิตภายในพื้นที่เช่นเดียวกัน

  • made respectfully KV

    สีสันของไร่...ที่ให้มากกว่าแค่กาแฟ

    ถึงเนสกาแฟจะมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านกาแฟ แต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าชีวิตมีมากกว่าเมล็ดกาแฟ เราจึงสนับสนุนให้ชาวสวนปลูกอย่างอื่นร่วมด้วย ซึ่งเป็นการถนอมผืนดินให้ดียิ่งขึ้น ความหลากหลายภายในไร่กาแฟ เกิดเป็นสีสันให้กับทุกชีวิต