main content

รายละเอียดเงื่อนไขและการตัดสินกิจกรรม 

“ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต Special VIP Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf จำนวน 20 ใบ”

 

รายละเอียดกติกาการร่วมสนุก มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ Account ใน Facebook ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องซื้อเนสกาแฟ ชนิดซอง สูตรที่ร่วมรายการ (เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์) ขนาดใดก็ได้ ตามช่องทางที่มีใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินเท่านั้น หรือช่องทางออนไลน์ที่มี e-receipt ใบเสร็จ(บิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือไม่สามารถส่งมาร่วมกิจกรรมได้) โดยมูลค่าใบเสร็จครบทุก ๆ 300 บาท ขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ ( 1 ใบเสร็จนับเป็น 1 สิทธิ์ ไม่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมสนุก ) ในใบเสร็จต้องระบุเฉพาะช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 26 พฤศจิกายน 2564
 3. ในกรณีที่ผู้ร่วมสนุกใช้ :
  1. ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงิน ผู้ร่วมสนุกจะต้องโพสต์รูปถ่ายใบเสร็จที่มีการเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมสนุกคู่กับสินค้าเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ และระบุข้อความว่า ทำไมถึงอยากร่วมคอนเสิร์ต Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf” และเขียนแฮชแท็ก #NESCAFExGulfConcert อยู่ในข้อความด้วย ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)
  2. ช่องทางออนไลน์ที่มี e-receipt ผู้ร่วมสนุกจะต้องโพสต์ภาพ e-receipt (ตามตัวอย่างใน Top Comment) พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุลลงบนภาพ และระบุข้อความว่า “ทำไมถึงอยากร่วมคอนเสิร์ต Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf” และเขียนแฮชแท็ก #NESCAFExGulfConcert อยู่ในข้อความด้วย ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)
 4. คณะกรรมการจะทำการเลือกผู้ร่วมสนุกที่ทำตามกติกาและขั้นตอนของกิจกรรมอย่างครบถ้วนและเขียนข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 20 ท่าน เพื่อรับรางวัลเป็น ผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต Special VIP Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf จำนวน 20 ท่าน ท่านละ 1 รางวัล
 5. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 26 พฤศจิกายน 2564 (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) และประกาศผลผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านหน้า Facebook Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)

การตัดสินกิจกรรมและรายละเอียดการประกาศผู้โชคดี

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาอย่างครบถ้วน จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต Special VIP Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf  ท่านละ 1 ใบ  มูลค่า 3,500  บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 70,000 บาท
 2.  คณะกรรมการจะทำการตัดสินเลือกข้อความที่โดนใจและทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 3. ประกาศผลผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่านหน้า Facebook Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)  เวลา 10.00 น.
 4. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ผ่าน Inbox ของเฟซบุ๊ก Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. เท่านั้นหากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงใบเสร็จที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และจะต้องตรงกับข้อมูลที่ยืนยันกับทางทีมงาน
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับบัญชี ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง โดยต้องชื่อ-นามสกุลที่ระบุในใบเสร็จจะต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือเอกสารพาสปอร์ตเพื่อยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดี และต้องไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับบัญชี ใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 3. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง ข้อความ หรือวิดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพ และคำบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำภาพ และคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพและคำบรรยายใต้ภาพ นั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. พนักงานและครอบครัวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-657-8601 หรือ 1162 กด 00

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: มูลค่าใบเสร็จครบทุก ๆ 300 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นราคาหลังหักทุกส่วนลดแล้ว (เป็นราคาสุทธิแล้ว) เท่านั้นใช่หรือไม่

A: ใช่ค่ะ

 

Q: ตาม T&C ระบุว่า มูลค่า 300 บาท ได้ 1 สิทธิ์ แสดงว่าถ้ามูลค่าการซื้อเนสกาแฟเบลนด์ แอนด์ บรู เอสเปรสโซ โรสต์ ในใบเสร็จของลูกค้ามีมูลค่าของมากกว่า 300 บาท เช่น 900 บาท ลูกค้าจะได้รับ 3 สิทธิ์ ใช่หรือไม่ (ถ้าได้รับ 3 สิทธิ์ ในใบเสร็จเดียวกัน โพสต์แค่ 1 ครั้ง = 3 สิทธิ์ ตามยอดซื้อ หรือต้องโพสต์ทั้งหมด 3 ครั้ง ตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ ?)

A: 1 ใบเสร็จ = 1 สิทธิ์ในการให้เหตุผลร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ร่วมสนุกจะส่งกี่ใบเสร็จก็ได้

 

Q: ลูกค้าจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุลไว้บริเวณด้านหน้าของใบเสร็จเท่านั้น แต่จะเขียนตรงบริเวณใด ก็ได้ ขอแค่ให้เห็นชื่อ-สกุล วันที่ซื้อ ยอดซื้อ และชื่อสินค้า ชัดเจน ใช่หรือไม่

A: ใช่ค่ะ สามารถดูตามตัวอย่างใน Top Comment

 

Q: ชื่อ-สกุลที่เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อเฟซบุ๊กที่ร่วมกิจกรรม ใช่หรือไม่

A: ไม่จำเป็นค่ะ แต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงบัตรประชาชน / หนังสือเดินทางที่มีชื่อ-สกุลตรงกับที่เขียนไว้ในใบเสร็จ

 

Q: ลูกค้าต่างชาติสามารถร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

A: ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถร่วมนะคะ หากซื้อสินค้าของเราในช่วงเวลาและมีใบเสร็จค่ะ ในการยืนยันตัวตนชื่อที่อยู่บนใบเสร็จต้องตรงกับคนที่จะมาร่วมกิจกรรม ถ้าแฟนต่างชาติอยู่ในไทยแล้วซื้อได้ก็สามารถค่ะ และใช้หนังสือเดินทางในการยืนยันตนเอง

 

Q: รายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ทสามารถติมตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมได้ที่ไหน

A: สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Twitter : Gulfkanawut_Official (ทวิต@Gulfkanawutofc)

 

Q: อยากส่ง Food Support ไปให้ที่งาน สามารถติดต่อได้ที่ไหน

A: สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Twitter : Gulfkanawut_Official (ทวิต@Gulfkanawutofc)

 

A: Inter Fan can participate in this activity by:

  1. Purchasing 300 THB NESCAFE Blend & Brew Espresso Roast through channel with receipt or e-receipt. (See example for submission through top comment).
  2. Comment on the post stating “Why do you want to join Nescafé Blend & Brew Presents Gentle Love of Gulf Concert” with the #NESCAFExGulfConcert under the Facebook Nescafe.TH (https://www.facebook.com/Nescafe.TH)
  3. The 20 winners will be chosen based on the best reason given in the comment. (Judgement will be based on committee)