main content

ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม NESCAFE Music Box Challenge

วิธีการร่วมกิจกรรม

กติกา

1.  Repost หรือ แชร์ภาพกิจกรรมของศิลปิน ดาราและ Influencer กับเนสกาแฟ เรดคัพในหน้า Timeline ของตัวเอง พร้อมแคปชั่นว่าความสุขเล็กๆตอนเช้าในสไตล์ของคุณเองคืออะไร ในช่วงที่คุณดื่มเนสกาแฟ เรดคัพ  พร้อมติด #ทุกเช้ากับกาแฟสดแก้วโปรด #เปิดความหอมกรุ่นทุกเช้า #NESCAFERedCup #NESCAFEMusicBoxChallenge ให้ครบทุกแฮชแท็ก และตั้งค่าสาธารณะลงใน Facebook หรือ Instagram เพื่อร่วมสนุก

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

-  ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564  (เวลา 12.00 น.) จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564  (สิ้นสุด ณ 23.59 น.)

รายละเอียดของรางวัล

-  รางวัลกล่องเพลงเนสกาแฟ เรดคัพ และแก้ว Red Mug พร้อมลายเซ็นมูลค่ารางวัลละ 1,840 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน  (ศิลปินดาราและ Influencer 1 คนต่อ ผู้โชคดี 5 ท่าน) รวมทั้งสิ้น 105 รางวัล รวมมูลค่า 193,200 บาท

การตัดสินผู้ชนะกิจกรรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (สงวนสิทธิ์ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริงและสามารถตรวจสอบได้ ต่อ 1 รางวัลตลอดกิจกรรมนี้เท่านั้น)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่เพจ NESCAFE ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 (เวลา 12.00  น.)
 4. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์มาที่ Inbox ของเฟซบุ๊ก ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 2 พ.ย. 2564 (เวลา 9.00 น.) ถึงวันที่ 15 พ.ย. (สิ้นสุด ณ เวลา 22.00 น.) เท่านั้น หากผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลท่านใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 5. หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ครบถ้วน เข้ามาตามวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ อีก
 6. ผู้โชคดีที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัล (ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนยืนยันรับสิทธิ์ต่อไป โดยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันจากผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุที่สถานที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่ทางผู้ชนะรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ วิดีโอ และ/หรือโพสต์วิดีโอ  และจะต้องไม่นำข้อความ วิดีโอ และ/หรือโพสต์วิดีโอ  ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท
  เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และ Instagram และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 9. คลิปวิดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แบรนด์เนสกาแฟ เรดคัพ ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่ายและคลิปวิดีโอดังกล่าว
 10. ผู้ร่วมสนุกรับทราบและตกลงว่า ผู้ร่วมสนุก รวมถึงคลิปวิดิโอที่ได้รับการจัดทำ เผยแพร่ และส่งเข้าประกวดได้ปฏิบัติตามตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of Services) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ Facebook และ Instagram ทุกประการ
 11. ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ต้องแชร์หรือ repost จากศิลปิน ดารา และ Influencer ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซันนี่, มารี เบอร์เนอร์, ไอซ์ อภิษฎา, คัตโตะ, นนท์ ธนนธ์, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ตู่ ภพธร, รวิศ ศรีจันทร์, เขื่อน ดนัย, ปอย ตรีชฎา, หมอตั้ม มาสเตอร์เชฟ, แก้ว มาสเตอร์เชฟ, นิ้วกลม, ต่าย อรทัย, ทอม อิศรา, ป๊อบ ปองกูล, หลุยส์ สก๊อต, แพท ณปภา, จูน กษมา, นิวเคลียร์ หรรษา, และโบแวนด้า ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้บัญชีชื่อที่มีตัวตนจริงและสามารถตรวจสอบได้
 2. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพ รูปถ่าย คลิปวิดีโอ และ/หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รวมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ และจะต้องไม่นำรูปภาพ รูปถ่าย คลิปวิดีโอ และ/หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รวมทั้งคำบรรยายใต้ภาพของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับภาพ และคำบรรยายใต้ภาพนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 8. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และ Instagram และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 9. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน และทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 10.  รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook และ/หรือ Instagram รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 13. พนักงานและครอบครัวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด