main content

เงื่อนไขและกติกา สำหรับกิจกรรม “ลุ้น แลก รวยกระจาย ลุ้นรวยเต็มเหนี่ยว รับหน้าร้อนกับเนสกาแฟกระป๋อง”

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม รับหน้าร้อนกับเนสกาแฟกระป๋อง​

ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋องหรือแบบขวดที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้

ขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 กระป๋อง หรือ 1 ขวด ขึ้นไป จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565  สามารถร่วมรายการโดย 2 ช่องทางตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1  ร่วมรายการโดยส่งห่วงหรือฝาผลิตภัณฑ์ เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋องหรือแบบขวดที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้

 • NESCAFÉ Espresso Roast,
 • NESCAFÉ Latte,
 • NESCAFÉ Black Ice,
 • NESCAFÉ Robusta Black Roast,
 • NESCAFÉ Triple Espresso,
 • NESCAFÉ Barista Style Caramel Espresso,
 • NESCAFÉ Barista Style Americano เท่านั้น

จำนวน 1 ห่วง หรือ 1 ฝา พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือลงบนกระดาษเย็บติดมาพร้อมกับฝาห่วงผลิตภัณฑ์ แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ .22 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 1 ห่วง  หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 สิทธิ์

ช่องทางที่ 2  ร่วมรายการโดย ลงทะเบียน สมัครสมาชิกใหม่ผ่านทาง LINE Official Account: @NESCAFETH โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานปัจจุบัน (ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดนั้นจะต้องถูกต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทาง LINE Official เรียบร้อยแล้ว ให้กรอกเลขที่ใต้ห่วงกระป๋องหรือใต้ฝาขวด ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋องหรือแบบขวด ที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้

 • NESCAFÉ Espresso Roast,
 • NESCAFÉ Latte,
 • NESCAFÉ Black Ice,
 • NESCAFÉ Robusta Black Roast,
 • NESCAFÉ Triple Espresso,
 • NESCAFÉ Barista Style Caramel Espresso,
 • NESCAFÉ Barista Style Americano เท่านั้น

โดย เลขที่ใต้ห่วงกระป๋อง ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋อง 1 รหัส จะได้รับ 1 สิทธิ์ และเลขที่ใต้ฝาผลิตภัณฑ์เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบขวด 1 รหัส จะได้รับ 3 สิทธิ์ ทางบริษัทจะทำการนำชิ้นส่วนจากสิทธิ์ของผู้ร่วมรายการที่ลงทะเบียน

ระยะเวลากิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ แบ่งออกเป็น ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ

       ช่องทางที่ 1  

 • สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,269 บาท จำนวน 455 รางวัล รวมมูลค่า 3,307,395 บาท โดยแบ่งรางวัลสำหรับการจับรางวัลจำนวน 6 ครั้ง  ดังต่อไปนี้
  • ครั้งที่ 1 จำนวน 90 รางวัล
  • ครั้งที่ 3,5,9 จำนวน70รางวัล
  • ครั้งที่7 จำนวน105 รางวัล
  • ครั้งที่11จำนวน 50 รางวัล และ
 • กระป๋องทองคำ หนัก 20 บาท  มูลค่ารางวัลละ 586,400 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,759,200 บาท (โดยเป็นรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่3 ,7 และ 11)

ช่องทางที่ 2  

 • สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,269 บาท จำนวน 455 รางวัล รวมมูลค่า 3,307,395 บาท โดยแบ่งรางวัลสำหรับการจับรางวัลจำนวน 6 ครั้ง ดังต่อไปนี้
  • ครั้งที่2จำนวน90รางวัล
  • ครั้งที่ 4,6,10จำนวน70รางวัล
  • ครั้งที่8 จำนวน105 รางวัล
  • ครั้งที่12จำนวน 50รางวัล และ
 • กระป๋องทองคำ หนัก 20 บาท  มูลค่ารางวัลละ 586,400 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 1,759,200 บาท (โดยเป็นรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4 ,8 ,12)

กำหนดการจับรางวัล

 • ครั้งที่1และ2  วันที่ 19 เมษายน 2565 (2กอง)  เวลา 14.00
 • ครั้งที่3และ4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (2กอง) เวลา 14.00
 • ครั้งที่5และ6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (2กอง) เวลา 14.00
 • ครั้งที่7และ8 วันที่ 7 มิถุนายน 2565(2กอง) เวลา 14.00
 • ครั้งที่9และ10 วันที่21 มิถุนายน 2565 (2กอง) เวลา 14.00
 • ครั้งที่11และ12 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (2กอง) เวลา 14.00

สถานที่จับรางวัล  ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่1และ2  วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 18.00

ครั้งที่3และ4 วันที่6 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00

ครั้งที่5และ6วันที่ 20พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00

ครั้งที่7และ8วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00

ครั้งที่9และ10 วันที่24มิถุนายน 2565 เวลา 18.00

ครั้งที่11และ12 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00

ที่ Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ LINE Official account NescafeTH https://page.line.me/nescafeth

เงื่อนไขและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันตนเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
   
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เท่านั้น พร้อมจะต้องยืนยันตัวตนโดยนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, แสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชีไลน์ของตนที่ใช้สมัครสมาชิก LINE Official Account: @NESCAFETH และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน LINE Official Account @NESCAFETH มาเพื่อรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อมารับของรางวัลได้) ตามสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มา พร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)
   
 3. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวน ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ บัญชีผู้ใช้ Line Application ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ  และ ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
   
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
   
 5. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/Nescafe.TH/  และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
   
 6. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ เกิดความชำรุด เสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง
   
 7. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการการทำลายหรือถูกไวรัส จู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
   
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด
   
 9. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
   
 10. กติกาการตัดสินทางบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้เข้าร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมด นำมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
   
 11. ผู้เข้าร่วมรายการสามารถขอตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน ที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด นำมาจับฉลากได้ที่ ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ได้ที่เบอร์ 02-657-8625 โดยแจ้งข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้
   
 12. กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งใดของรายการนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับรางวัลอีกในการจับรางวัลครั้งต่อไป
   
 13. หากทางบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ตรวจพบว่าการรับรางวัลเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะทันที
   
 14. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
 15. เลขที่ใบอนุญาต 1-12/2565
   
 16. กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ประเภทตู้ไปรษณีย์ และ ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรม LINE Official Account: @NESCAFETH เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปพนักงานและครอบครัว คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด   
   
 17. ติดต่อศูนย์ผู้บริโภค เนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8601 Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ LINE Official account NescafeTH https://page.line.me/nescafeth