main content

เงื่อนไขรายการ รวยหยุดโลกเปิดโชคกับเนสกาแฟกระป๋อง

รวยหยุดโลกเปิดโชคกับเนสกาแฟกระป๋อง

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋องที่ร่วมรายการขนาดใดก็ได้ จำนวนตั้งแต่ 1 กระป๋องขึ้นไป ดังนี้

    1) NESCAFÉ Espresso Roast

    2) NESCAFÉ Latte

    3) NESCAFÉ Black Ice

    4) NESCAFÉ Robusta Black Roast

จากร้านค้าทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการมาร่วมชิงรางวัลได้ตามช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป

 

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมมี 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 :  ช่องทางไปรษณีย์

โดยส่งฝาห่วงผลิตภัณฑ์ เนสกาแฟพร้อมดื่มแบบกระป๋องที่ร่วมรายการจำนวน 1 ห่วง พร้อมแนบกระดาษที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาลุ้นของรางวัลที่ตู้ ปณ .22 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยชิ้นส่วนฝาผลิตภัณฑ์ 1 ห่วงและกระดาษที่ระบุข้อมูลของท่าน 1 แผ่น ถือเป็น 1 สิทธิ์

ช่องทางที่ 2 : ช่องทาง online

โดยกรอกรหัสจำนวน 11 หลัก ใต้ห่วงผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการมาที่ LINE Official Account: @NESCAFETH  โดย 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์ หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีที่ 2 ต้องเป็นสมาชิกของ ที่ LINE Official Account: @NESCAFETH ก่อนจึงจะส่งรหัสด้วยวิธีนี้ได้

โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาร่วมชิงรางวัลได้เพียง 1 ช่องทางต่อ 1 ผลิตภัณฑ์

 

รายละเอียดของรางวัล

ของรางวัลตลอดทั้งรายการกิจกรรมมี 610 รางวัล รวมมูลค่า 10,201,225 บาท ดังนี้

1. สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่า 7,631.50 บาท จำนวน 550 รางวัล รวมมูลค่า 4,197,325 บาท

2. เหรียญฟุตบอลทองคำ  มูลค่า 100,065 บาท จำนวน 60 รางวัล รวมมูลค่า 6,003,900 บาท

โดยแบ่งการให้รางวัลเป็นดังต่อไปนี้

    1) ของรางวัลสำหรับช่องทางที่ 1

 • สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,631.50 บาท จำนวน 275 รางวัล รวมมูลค่า 2,098,662.50 บาท โดยแบ่งการให้รางวัลเป็นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 จำนวน 90 รางวัล
  ครั้งที่ 2 จำนวน 92 รางวัล
  ครั้งที่ 3 จำนวน 93 รางวัล
   
 • เหรียญฟุตบอลทองคำ มูลค่า 100,065 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 3,001,950 บาท โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 จำนวน 10 รางวัล
  ครั้งที่ 2 จำนวน 10 รางวัล
  ครั้งที่ 3 จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลตามช่องทางที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 305 รางวัล รวมมูลค่า 5,100,612.50 บาท


    2) ของรางวัลสำหรับช่องทางที่ 2

 • สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,631.50 บาท จำนวน 275 รางวัล รวมมูลค่า 2,098,662.50 บาท โดยแบ่งการให้รางวัลเป็นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 จำนวน 90 รางวัล
  ครั้งที่ 2 จำนวน 92 รางวัล
  ครั้งที่ 3 จำนวน 93 รางวัล
   
 • เหรียญฟุตบอลทองคำ มูลค่า 100,065 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 3,001,950 บาท โดยแบ่งการให้รางวัลเป็นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 จำนวน 10 รางวัล
  ครั้งที่ 2 จำนวน 10 รางวัล
  ครั้งที่ 3 จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลตามช่องทางที่ 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 305 รางวัล รวมมูลค่า 5,100,612.50 บาท

 

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

วันที่จับรางวัล

ในการจับรางวัลจะแบ่งชิ้นส่วนที่ส่งเข้าร่วมชิงรางวัลออกเป็น 2 กองตามช่องทางการส่งชิงรางวัล (ช่องทางไปรษณีย์และช่องทาง online) และทั้ง 2 กองจะถูกนำมาจับรางวัลในวันเดียวกัน โดยแบ่งวันที่จับรางวัลออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. จำนวน 2 กอง

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. จำนวน 2 กอง

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00น. จำนวน 2 กอง

ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะถูกรวบรวมและนำมาจับรางวัลในครั้งถัดไป

 

สถานที่จับรางวัล  ณ  บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส

ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีจะได้รับการประกาศทาง Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ LINE Official account @NescafeTH https://page.line.me/nescafeth ตามวันดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2566

 

การยืนยันสิทธิ์และรับของรางวัล

1.บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ส่งเข้าร่วมชิงรางวัล หรือ(สำหรับการส่งทาง online) ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัลในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้โชคดีสำรองไม่ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

 

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์  จำกัด ที่อยู่เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เท่านั้น พร้อมยืนยันสิทธิ์และแสดงเอกสารต่อทีมงาน ดังนี้

    1) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ

    2) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ

    3) (สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกทางช่องทาง online) แสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชี Line ของตนที่ใช้สมัครสมาชิก LINE Official Account: @NESCAFETH

    4) (สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกทางช่องทาง online) เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน LINE Official Account @NESCAFETH

ในกรณีที่ผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1) สูติบัตรฉบับจริง 2)สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยผู้โชคดีต้องมารับรางวัลพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม (“ผู้ปกครอง”) โดยผู้ปกครองจะต้องแสดง 1) บัตรประชาชนและ สำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)


3. กิจกรรมนี้ไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่นมารับของรางวัลแทนผู้โชคดีได้

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528และ ท.ป.101/2544

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้

 

เงื่อนไขอื่น

1. ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 1 กระป๋องมี 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัล ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 1 กระป๋องสามารถส่งมาร่วมชิงรางวัลได้เพียง 1 ช่อง (ช่องทางไปรษณีย์ และช่องทาง online) โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถส่งทั้งฝาห่วงและกรอกรหัสในผลิตภัณฑ์เดียวกันและส่งมาชิงรางวัลในทั้ง 2 ช่องทางได้

2. กิจกรรมนี้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นส่วนหรือรหัสในการส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม (โดยจะพิจารณาจาก 1 ชื่อ/ 1 บัญชีผู้ใช้ Line Application/ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น)

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ และยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ อัดเสียง รวมถึงให้สัมภาษณ์ และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลภาพ เสียงและบทสัมภาษณ์ดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

4. ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หรือในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

5. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น

6. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด    

7. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ (Privacy Notice) แล้วที่ https://www.nestle.co.th/th/info/yourdata

8. ติดต่อศูนย์ผู้บริโภค เนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8601 Facebook NESCAFÉ https://www.facebook.com/Nescafe.TH/ และ

LINE Official account NescafeTH https://page.line.me/nescafeth