main content

Nescafé Gold Ulusal Promosyon Kampanyası Aydınlatma Metni

 

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé”) ve grup şirketleri1 olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Nescafé Gold Ulusal Promosyon Kampanyası’na katılırken sağlamış olduğunuz ad, soy ad, telefon numarası, eposta adresi, doğum tarihi, adres ve şehir bilgileriniz, Nescafé Gold Ulusal Promosyon Kampanya’sına katılım yapılması, (ürünlerden çıkan şifrelerin  girilmesi, çekiliş ve kampanyalara katılım) ve kampanya/çekilişler kapsamında kazandığınız ürünlere ilişkin teslimat süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tarafımızca ve kampanya partnerleri ajanslarımıza/ üçüncü kişilerle aktarılmak suretiyle işlenecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.’nin bağlı bulunduğu Nestle S.A.’ya ve grup şirketlerine yurtdışına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen Nestlé'nin meşru menfaatleri için zorunlu olma veya işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, mobil uygulama üzerinden doldurduğunuz kayıt formu kanalıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra, rıza vermeniz halinde, avantajlı kampanya ve özel fırsatlarından haberdar edilmeniz amacıyla, sağlamış olduğunuz iletişim kanalları aracılığıyla sizlere ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr  posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Nestlé tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, Nestlé için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Sağlıklı Günler Dileriz.

 

1Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş., Cereal Partners Gıda Tıc. Ltd. Şti, Nespresso Turkey Gıda Ticaret A.Ş., Erikli Su Ve Meşrubat San. Tic. A.Ş.