Boli ste odhlásený.
Zníženie emisií skleníkových plynov

Lepšie zajtrajšky začínajú dnes

3 minúty
Aby sme pomohli znížiť emisie skleníkových plynov spoločnosti NESCAFÉ®, je potrebné kolektívne úsilie a viac než len niekoľko ľudí, ktorí sa snažia to dosiahnuť. V spoločnosti NESCAFÉ® máme tím oddaných analytikov, ktorí skúmajú náš environmentálny vplyv a vytvorili plán na jeho zníženie. Pri analýze našej uhlíkovej stopy sa NESCAFÉ® zameriava na všetko od dopravy, výroby, balenia, prepravy až po to, čo sa deje po spotrebe. Vytvárame programy na zníženie nášho vplyvu na každom kroku. Napríklad od roku 2010 sme už znížili emisie skleníkových plynov vo svojich továrňach na rozpustnú kávu v Európe o 49,6%. Je to dobrý krok vpred, ale ešte je veľa práce pred nami. V spoločnosti NESCAFÉ veríme, že spoločne môžeme viac urobiť pre zníženie nášho environmentálneho vplyvu.
emisie skleníkových plynov

PRACUJEME SO SILOU PRÍRODY

Jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť uhlíkové emisie, je zdravá pôda a lesy. Pre NESCAFÉ® je dôležité pracovať na ochrane pôdy a lesov, aby sme mohli riešiť rozsiahle dodávateľské reťazce s tisíckami fariem a dopravnými sieťami a dosiahnuť dlhodobú udržateľnú zmenu.
chrániť pôdu a lesy

KEĎ VIAC SKUTOČNE ZNAMENÁ MENEJ

"Svetové lesy každoročne pohltia približne 2,6 miliardy ton oxidu uhličitého, čo je približne tretina všetkého CO2 uvoľneného spaľovaním fosílnych palív. Lesy tiež poskytujú výživu, útočisko, energiu, lieky a obživu približne 1,6 miliardám ľudí*. Bohužiaľ, vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu a dopyt po potravinách sú lesy ohrozené premenou na poľnohospodársku pôdu. NESCAFÉ® sa zaviazal, že do roku 2025 bude mať zásobovaciu sieť kávy 100% bez odlesňovania a do roku 2026 plánuje vysadiť 20 miliónov pôvodných stromov na podporu biodiverzity a tvorby a zdravia pôdy. Je to veľká úloha, ale v porovnaní s tým, čo lesy robia pre planétu, nie je taká veľká.
chrániť pôdu a lesy

Do roku 2025 si NESCAFÉ® stanovuje za cieľ dosiahnuť 100% kávu bez odlesňovania a do roku 2026 plánuje vysadiť 20 miliónov pôvodných stromov na podporu biodiverzity a na podporu tvorby a zdravia pôdy.


Plant Illustration

Prečo je zdravie pôdy také dôležité

Dobrá pôda robí oveľa viac než len pestuje kvalitnú kávu. Zachytáva uhlík, znižuje eroziu a vyžaduje menej syntetických hnojív. Keďže veľká časť emisií skleníkových plynov na farmách pochádza z hnojív, NESCAFÉ® pomáha optimalizovať použitie hnojív poskytovaním tréningov farmárom. Od Vietnamu cez Mexiko, Brazíliu a Indonéziu, programy NESCAFÉ® na poli pomohli zlepšiť poľnohospodárske metódy, čo viedlo k využitiu optimálnych kombinácií syntetických a organických hnojív a zníženiu použitia poľnohospodárskych chemikálií. Jednoducho povedané, zdravá pôda pomáha pestovať udržateľnejšiu kávu.
sadenie stromu

VEĽKÉ ZMENY SÚ TVORENÉ MALÝMI KROKMI

Pre dosiahnutie cieľa spoločnosti Nestlé dosiahnuť do roku 2050 čistú nulu emisií, nejde len o veľké zmeny, ale aj o množstvo malých krokov. Na začiatok si všetky továrne NESCAFÉ® stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2025 100% využitie obnoviteľnej energie. Tiež pracujeme na vytváraní cirkulárnych systémov, ktoré uľahčia zber, recykláciu a opätovné využitie obalov. NESCAFÉ® si tiež stanovilo cieľ rozširovať svoju flotilu elektrických, biopalivových, hybridných alebo plug-in hybridných vozidiel. Pre spotrebiteľov NESCAFÉ® podporuje lepšie metódy prípravy a tipy na recykláciu, ako je ohrev vody na teplotu 80°C namiesto 100°C a plnenie varného čajníka iba s množstvom vody, ktoré potrebujete. Krok za krokom sme na ceste k neustálemu znižovaniu emisií skleníkových plynov.
dobrá pôda pre dobrú kávu

Dnešné obľúbené v komunite

 Objavte niektoré z najpopulárnejších článkov z celého webu
Objavte kultúru kávy

Objavte viac článkov ohľadne…