main content
NESCAFE Americano Green Tea

NESCAFE Americano Yuzu Orange

NESCAFE Americano Yuzu Orange

  • Nescafe Americano House Blend 90 มิลลิลิตร
  • ซอสส้ม Yuzu 1/4 ช้อนชา (2 กรัม)
  • น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 60 มิลลิลิตร
  • น้ำเชื่อม 10 มิลลิลิตร
  • ชิ้นส้มนาเวลตกแต่ง 1 ชิ้น (20 กรัม)

Recommended

Full flavor and low calories​

Nescafe Americano House Blend 950ml Big Size! With Intense high qualtity...

View product

Create It!

STEP

1. ผสมน้ำส้ม กับ ซอสส้ม Yuzu  น้ำเชื่อม คนให้เข้ากันใส่ลงแก้วน้ำแข็ง 
2. เติม Nescafe Americano 
3. ตกแต่งด้วยชิ้นส้ม พร้อมจัดเสิร์ฟ

Reviews

Add new comment

Review NESCAFE Americano Yuzu Orange

Select Rating *

Please Select atleast One Star.