main content

แก้วนี้ดีต่อใจ

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เนสกาแฟได้ริเริ่มการเพาะปลูกบนความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ปลูกด้วยใจ” (Grown Respectfully) ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับผู้บริโภค สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านการผลิตกาแฟ บนพื้นฐานของความยั่งยืนในระดับโลก

และครั้งนี้เราได้ขยายการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้จุดยืนใหม่ที่ว่า “แก้วนี้ดีต่อใจ” (Cup of Respect) เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ การสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทุกอย่างของเนสกาแฟ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเนสกาแฟ และแนวคิดเรื่องความเอาใจใส่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่สำคัญ ‘แก้ว’ ของเนสกาแฟนี้ เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงแนวคิดเพื่อความยั่งยืน และรสชาติที่นุ่มลึกของเนสกาแฟ ไว้บนแก้วที่อยู่ในมือผู้บริโภคของเรา แม้ในหลายๆ แบรนด์มักมีการกล่าวถึงความยั่งยืนและรสชาติมาก่อนแต่ไม่เคยมีใครเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งเข้าด้วยกัน

cup of respect KV

ปลูกด้วยใจ (Grown Respectfully)

พัฒนาการเพาะปลูกที่ยั่งยืน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชาวสวนกาแฟ

Find Out More
made of respectfully

ผลิตด้วยใจ (Made Respectfully)

เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก

Find Out More
packaged respectfully

บรรจุด้วยใจ (Packaged Respectfully)

ทำบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการรีไซเคิล

Find Out More
cup of respect KV

แม้ความรักจะซื้อไม่ได้ แต่คุณซื้อความเอาใจใส่ของเนสกาแฟ ผ่านรสชาติอร่อยในทุกครั้งที่ได้ชิม

เนสกาแฟ จะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับของการผลิตตั้งแต่ ปลูกด้วยใจ ผลิตด้วยใจ บรรจุด้วยใจและความใส่ใจที่มีต่อชาวสวนกาแฟ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเราหวังว่าเมื่อคุณได้เห็นเคล็ดลับเหล่านี้ จะเข้าใจความหมายอันแท้จริงของแนวคิด “แก้วนี้ดีต่อใจ”

เตรียม “แก้ว” ของคุณให้พร้อม ตั้งกาน้ำร้อน แล้วเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของเรา พลางจิบเนสกาแฟ เพื่อลิ้มลองรสชาติความใส่ใจในทุกแก้วของเรา