main content
Growing coffee beans

Pěstováno s respektem

NESCAFÉ je jedna z nejudržitelnějších značek káv na celém světe

Budoucnost kávy

Každou sekundu se vypije více než 23 000 šálků kávy. ale s tolika z nás, kteří si to užívají, musíme být opatrní, abychom nezůstali s prázdnými šálky.Budoucnost kávy ohrožuje změna klimatu, choroby plodin, nedostatek vody a lidé opouštějící farmy. Pokud si chceme nadále vychutnávat naší kávu, musíme míplánovat. Proto jsme v roce 2010 začali realizovat NESCAFÉ Plán.

nescafe
nescafe
nescafe
nescafe

NESCAFÉ Plán

V roce 2010 jsme posunuli naše 80leté znalosti o světové kávě na další úroveň, s jedním cílem: zajistit, aby veškerá naše káva byla zodpovědně získávána. Přečtěte si více o tom, jak plán NESCAFÉ pomáhá zemědělcům, zemědělským komunitám a naší planetě.


 

Skvělá chuť kávy pochází z tvrdé práce mnoha lidí.

 • nescafe

  Školení farmářů

  V současné době máme 300 odborníků na pěstování kávy NESCAFÉ, kteří pracují s farmáři v 15 zemích světa a nabízejí školení v oblasti podnikání a pokročilých zemědělské dovednostích. Od roku 2010 jsme pomohli vyškolit více než 700 000 zemědělců.

 • nescafe

  Zajištění přijmů farmářů

  Naši odborníci učí zemědělce, jak zvyšovat svůj příjem pěstováním různých plodin kromě kávovníků. Získání těchto nových obchodních dovedností umožňuje zemědělcům lépe spravovat své farmy a zlepšit jejich živobytí.

 • nescafe

  Podpora komunit

  Pěstitelství kávy jako způsob života je něco, co chceme udržet naživu. Proto podporujeme místní zemědělské komunity a inspirujeme novou generaci, aby se stala producenty kávy, a to prostřednictvím programů pro podporu a posílení kvalifikace.

Zdravé rostliny vytvářejí lepší kávu

 • nescafe

  Pěstování s menším využitím vody

  Naši vědci pěstují nové odrůdy kávových rostlin po celém světě, které se daří v suchších podmínkách, když je nedostatek vody.

 • nescafe

  Rostoucí odpor

  V současné době máme osm nových a vylepšených druhů kávových rostlin, které jsou produktivnější a odolnější vůči ohrožujícím chorobám, jako je rez na listech.

 • nescafe

  Mladší a silnější

  Pomáháme zemědělcům renovovat jejich farmy, aby byly efektivnější, s mladšími, silnějšími rostlinami, které produkují více kávy v lepší kvalitě.

Pokračování v zajišťování zdravé planety

 • nescafe

  Ochrana vody

  Pro budoucnost kávy je důležité najít způsoby, jak šetřit vodou a snížit množství odpadu ve vodě. Naši odborníci učí zemědělce, jak pěstovat vysoce kvalitní kávu s použitím menšího množství vody, aby měli více vody k dispozici pro komunity a životní prostředí.

 • nescafe

  Prevence proti odlesňování

  Za 20 let svět vypije o 50% více kávy než dnes. Zvýšení produktivity našich kávových farem nyní znamená, že naše farmy se v budoucnu nebudou muset rozšiřovat. To je rozhodující při prevenci odlesňování k uspokojení rostoucí poptávky.

 • nescafe

  Vytváření biologické rozmanitosti/biodiversity

  Podporujeme včely, hmyz a vytváříme větší biologickou rozmanitost v pěstitelských oblastech kávy pomocí našich programů pro mezikulturní pěstování a zemědělství. S námi se pěstitelé učí, jak hospodařit při rozvoji přírodní rozmanitosti.

nescafe

NESCAFÉ Plán v akci

Téměř 70% naší kávy je nezávisle kontrolováno a zodpovědně získáváno, což nám umožňuje vědět, odkud pochází a jak se pěstuje. Zbývá ještě mnoho práce, ale my jsme na cestě k dosažení našeho cíle 100% zodpovědně pěstované kávy do roku 2020. Vedeme cestu k vytváření jasnější budoucnosti kávy.