Pestované s rešpektom
Pestovano s respektem_logo_CZ

Celý svět miluje kávu, ale pokud nebudeme postupovat opatrně a s respektem, mohly by naše šálky zůstat prázdné. Změna klimatu, choroby plodin, nedostatek vody a odchod lidí z farem do měst – to vše ohrožuje budoucnost kávy. Právě proto investujeme do udržitelné produkce kávy více než kterákoli jiná značka kávy. Dnes vidíme na celém světě generace hrdých, farmářských rodin, které se zabývají pěstováním kávy, a pracovníků i komunit, kteří znovu objevují vášeň pro její pěstování.

Spoluprací k dosažení lepší budoucnosti

NESCAFÉ pomáhá farmářům, komunitám i planetě zajistit, aby se naše káva pěstovala s respektem. Respektujeme farmáře a pomáháme jim pěstovat kvalitnější kávu, která je odolná vůči chorobám, čímž se zároveň zvyšují jejich příjmy. Respektujeme komunity a vytváříme příležitosti pro mladší generace, aby mohly pokračovat v práci na farmách jako jejich předci a nemusely odcházet do měst. A respektujeme planetu vytvářením nových technik pěstování, jež chrání a zachovávají  přírodní zdroje.

  • farmari
    Zlepšování kvality života a obživy
  • Komunity
    Lepší vyhlídky a příležitosti
  • Planéta
    Ochrana životního prostředí
grownrespectfully

Náš vliv a závazky

(NESCAFÉ Plán) Pěstováno s respektem je největší program zaměřený na udržitelnost celosvětové produkce kávy z hlediska objemu odpovědně získávané kávy a dopadu farmářských programů. V rámci pomoci farmářům, komunitám i planetě jsme se zavázali investovat v letech 2010–2020 částku 350 milionů švýcarských franků (8 miliard českých korun). V roce 2017 jsme získali téměř 460 000 metrických tun kávy z odpovědných zdrojů, což představovalo 54 % celkového globálního objemu naší společnosti – stali jsme se tak největším odběratelem odpovědně získávané zelené kávy. Uveďme nyní několik cílů naší společnosti, které chceme dosáhnout do roku 2020

7prc

Více odpovědně získávané kávy

220m

Distribuce sazenic kávovníku

exchange

Zlepšování ekonomiky farem pěstujících kávu

pracovného práva

Zlepšování pracovního práva

35prc

Snižování emisí skleníkových plynů a spotřeby vody

0prc

Nulový odpad

ideas