Jste odhlášeni
Snížení našich emisí skleníkových plynů

Lepší zítřek začíná společně

3 min Read
Abychom pomohli snížit emise skleníkových plynů NESCAFÉ®, je zapotřebí společného úsilí a více než jen několika lidí, kteří se o to pokusí. V NESCAFÉ® máme tým specializovaných analytiků, kteří studují náš dopad na životní prostředí a vytvořili plán, jak jej snížit. Při analýze naší uhlíkové stopy se NESCAFÉ® dívá na vše od dopravy, výroby, balení, přepravy, a dokonce i na to, co se stane po spotřebě. Vytváříme programy, které snižují náš dopad na každém kroku. Například od roku 2010 jsme již snížili emise skleníkových plynů v našich továrnách na rozpustnou kávu v Evropě o 49,6 %. Je to dobrý krok vpřed, ale je třeba udělat ještě mnoho práce. V NESCAFÉ věříme, že společně můžeme udělat více pro snížení našeho dopadu na životní prostředí.
emise skleníkových plynů

PRACUJEME SE SILOU PŘÍRODY

Jedním z nejlepších prostředků na snižování uhlíkové stopy je zdravá půda a lesy. Aby značka NESCAFÉ® zvládla svůj rozsáhlý dodavatelský řetězec se stovkami tisíc farem a dopravními sítěmi, MUSÍME PRACOVAT na ochraně půdy i lesů, abychom přinesli dlouhodobě udržitelné změny.
ochrana půdy a lesů

KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

Světové lesy ročně absorbují přibližně 2,6 miliardy tun oxidu uhličitého, což je asi třetina veškerého CO2 uvolněného při spalování fosilních paliv. Lesy také poskytují výživu, přístřeší, energii, léky a živobytí pro přibližně 1,6 miliardy lidí*. Bohužel, jak roste globální populace a poptávka po potravinách, hrozí, že lesy budou přeměněny na zemědělskou půdu. NESCAFÉ® pracuje na tom, aby do roku 2025 byl dodavatelský řetězec kávy 100% bez odlesňování, a do roku 2026 hodlá vysadit 20 milionů původních stromů, KTERÉ POMŮŽOU zvýšit biologickou rozmanitost a podpořit tvorbu půdy a její zdraví. Je to hodně práce, ale zdaleka ne tolik jako to, co pro planetu dělají lesy. *odkaz na zprávu CSV 2021 str. 25
zasazení stromu

Do roku 2025 si NESCAFÉ® klade za cíl dosáhnout 100 % kávy bez odlesňování a do roku 2026 hodlá zasadit 20 milionů původních stromů, které pomohou zvýšit biologickou rozmanitost a podpořit tvorbu půdy a její zdraví.


káva bez odlesňování

Proč je zdraví půdy tak důležité

Dobrá půda umí víc než jen pěstování dobré kávy, zachycuje uhlík, snižuje erozi a vyžaduje méně syntetických hnojiv. Vzhledem k tomu, že velká část emisí skleníkových plynů na farmách pochází z hnojiv, pomáhá NESCAFÉ® optimalizovat používání hnojiv tím, že farmářům poskytuje školení. Od Vietnamu po Mexiko, Brazílii a Indonésii pomohly terénní programy NESCAFÉ® zlepšit zemědělské metody, což vedlo k tomu, že farmy používají optimální kombinace syntetických a organických hnojiv a snížily používání zemědělských chemikálií. Jednoduše řečeno, zdravá půda pomáhá pěstovat udržitelnější kávu.
dobrá půda pro pěstování dobré kávy

VELKÉ ZMĚNY SE DĚJÍ DÍKY MALÝM

Aby Nestlé dosáhlo čisté nuly do roku 2050, není to jen o provedení některých velkých změn, ale také o provedení spousty malých. Pro začátek je cílem všech továren NESCAFÉ® do roku 2025 využívat 100 % obnovitelné elektřiny. Pracujeme také na tom, abychom pomohli vytvořit cirkulární systémy, které usnadní sběr, recyklaci a opětovné použití obalů. NESCAFÉ® si také klade za cíl rozšířit svou flotilu elektrických vozidel, vozidel na biopaliva, hybridních nebo plug-in hybridních vozidel. A pro spotřebitele NESCAFÉ® podporuje lepší metody přípravy kávy a tipy na recyklaci, jako je vaření vody na 80 °C místo 100 °C a naplnění konvice takovým množstvím vody, které potřebujete. Krok za krokem jsme na cestě k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.
továrny NESCAFÉ®

Oblíbené články

Objevte některé z nejoblíbenějších článků z celého webu
Udržitelnost NESCAFÉ®

Prozkoumejte další články o…