Jste odhlášeni
Podpora zemědělství odolného vůči změnám klimatu

Jste jen tak velký jako váš nejmenší partner

3 minuty
Za každým lahodným šálkem NESCAFÉ® stojí farmáři, kteří uvádí vaši oblíbenou kávu v život, ale není to vždy snadné. Chceme pomoci zemědělcům stát se odolnějšími vůči změně klimatu a s ní souvisejícím výzvám. Obzvláště zranitelné jsou statisíce drobných zemědělců, kteří mohou hrát velkou roli při zmírňování změn klimatu. Abychom jim pomohli, vytvořili jsme program na podporu odolnosti drobných farmářů jejich školením, to jim pomůže stát se efektivnějšími, prosperujícími, odolnějšími a udržitelnějšími. Koneckonců, NESCAFÉ® nedosáhlo svého postavení díky přehlížení lidí, kteří to všechno umožňují.
Podpora zemědělství odolného vůči změnám klimatu

Jednoduché je brilantní

Terénní programy NESCAFÉ® pomáhají zemědělcům získat výhodu, kterou potřebují k rozkvětu. V Hondurasu jsme pomohli farmářům sušit kávová zrna pomocí solární energie. Provoz těchto solárních sušáren téměř nic nestojí a pomáhají zemědělcům produkovat lepší kvalitu. Suchá zrna si déle uchovávají svou kvalitu, což dává farmářům více času na vyjednání lepší ceny a rozhodnutí o nejlepším okamžiku prodeje. Díky solárním sušičkám byli farmáři v Hondurasu schopni získat o 10 % vyšší ceny, což dokazuje, že i ta nejjednodušší změna může znamenat skutečný rozdíl.
Polní programy NESCAFÉ®

Každá plodina se počítá

Chcete-li uspět jako pěstitel kávy, je dobré pěstovat nejen kávu. Více než 200 agronomů NESCAFÉ® povzbuzuje farmáře, aby diverzifikovali své farmy pomocí techniky zvané meziplodiny. Pouhým zasazením různých plodin na stejný pozemek mohou zemědělci zlepšit kvalitu půdy, zvýšit výnosy, regulovat škůdce a pomoci vytvořit více zdrojů příjmů. Díky vylepšeným technikám pěstování meziplodin může každá plodina podporovat tu druhou a kombinovat stín a organický obsah v půdě. Chytré využívání meziplodin pomáhá snižovat potřebu pesticidů a zvyšuje biologickou rozmanitost. Na zdravé farmě se každá rostlina počítá a může farmářům pomoci růst.
diverzifikovat kávové farmy

Do roku 2030 chceme mít více než 100 000 farmářů v Mexiku, Pobřeží slonoviny, Indonésii, Kolumbii a Hondurasu zapsaných do našeho programu odolnosti pro drobné farmáře.


Program odolnosti NESCAFÉ®

Dělat dobře tím, že děláte dobro

Pěstování velmi kvalitních zrn, která tvoří váš dokonalý šálek, je pro farmáře pouze částí bitvy. Aby zemědělci uspěli, potřebují také dovednosti, aby své farmy dokázali řídit jako zdravý podnik. NESCAFÉ® pomáhá farmářům získat obchodní znalosti, které cílí na vštípení ducha agropodnikání. Vyzývání farmářů k lepší evidenci jim pomáhá mít jasnou finanční představu a činit na jejich farmě chytřejší rozhodnutí. Jak produktivita roste, farmáři vidí finanční výhody udržitelného zemědělství, protože dělat dobro je dobrý obchod.
udržitelné pěstování kávy

Každý šálek kávy může pomoci něco změnit

NESCAFÉ® chce pomoci zemědělcům, aby byli odolnější díky znalostem, nástrojům a technologiím. Do roku 2030 chceme mít více než 100 000 farmářů v Mexiku, Pobřeží slonoviny, Indonésii, Kolumbii a Hondurasu zapsaných do našeho programu odolnosti pro drobné farmáře. NESCAFÉ® věří, že získáním znalosti o regenerativních zemědělských postupech a lepších obchodních dovedností se bude zemědělcům dařit lépe. Když se jim bude dařit lépe, bude prosperovat i komunita.
program odolnosti

Oblíbené články

Objevte některé z nejoblíbenějších článků z celého webu
Udržitelnost NESCAFÉ®

Prozkoumejte další články o…