main content
blue background
Nescafe Cora

În perioada 18.07-31.07.2023 cumpără produse cafea solubilă NESCAFE de minimum 15 lei din Cora și poți câștiga premii

Nescafe Frappe синьо

În perioada 20.06-20.07.2023 cumpără produse cafea solubilă NESCAFE de minimum 15 lei din Kaufland și poți câștiga premii

Nescafe Frappe

În perioada 22.06-26.07.2023 cumpără produse cafea solubilă NESCAFE de minimum 15 lei din Mega Image și poți câștiga premii

Nescafe Frappe синьо

În perioada 05.07-18.07.2023 cumpără produse cafea solubilă NESCAFE de minimum 15 lei din Carrefour și poți câștiga premii.

Nescafe Frappe синьо

În perioada 26.07.2023 – 22.08.2023 cumpără produse NESCAFE în valoare de minimum 25 lei din Auchan și poți câștiga premii.

Nescafe Frappe синьо

În perioada 2- 29 august 2023 cumpără produse NESCAFE în valoare de minimum 15 lei din Penny și poți câștiga premii.

Racoreste-te cu premii in Penny

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESCAFÉ 

„Racoreste-te cu premiile Nescafe” 

 Perioada campaniei 02 august 2023, ora 00:00:00 – 29 august 2023 inclusiv, ora 23:59:59 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1 Campania promotionala “Racoreste-te cu premiile Nescafe” (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita),  

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe website-ul www.nescafe.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat. 

1.3 Redactarea si autentificarea Regulamentului, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, managementul castigatorilor si extragerea, precum si expedierea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L, societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, denumita in continuare “Agentia”. 

1.4  Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor. 

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in magazinele Penny (denumite in continuare “Magazine participante”) care comercializeaza Produse Participante, conform perioadei specifice indicata la art. 2.2 de mai jos.  

2.2 Campania se va desfasura in perioada 02 august 2023, ora 00:00:00 – 29 august 2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.  

2.3 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

2.4. Odata cu înscrierea în campania organizată în magazinele indicate la art. 2.1. participantii sunt inscrisi automat și la tragerea la sorți pentru una dintre cele 3 vacanțe în Grecia (în valoare de câte 15.000 lei, TVA inclus) organizată de Nestle în perioada 22.05.2023-31.08.2023. Regulamentul campaniei nationale este disponibil gratuit oricărui solicitant pe https://www.nescafe.com/ro/racoreste-tecupremii. 

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE) 

3.1 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele sortimente din gama de cafea solubila NESCAFE (in continuare “Produse Participante”), comercializate in Magazinele participante in Perioada Campaniei:  

Produs 

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g 

NESCAFE 3in1 Mild 15g 

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g 

NESCAFE 3in1 Strong 14g 

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g  

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g  

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g 

NESCAFE 3in1 Original 16.5g 

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g 

NESCAFE 3in1 Frappe 16g 

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g  

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 95g 

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g 

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g 

NESCAFE Crema borcan 100g  

NESCAFE Crema borcan 95g 

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g 

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g 

NESCAFE BLACK ROAST 95g 

NESCAFE 3in1 Creamy Latte cutie 28x15g 

NESCAFE 3in1 Creamy Latte 15g 

 

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.  

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1. Odata cu inscrierea, Participantii isi asuma automat ca au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta (in continuare “Participantii”).  

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:  

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei; 

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) societatilor comerciale implicate in  realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului sau Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante; 

c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); 

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.  

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie: 

i) sa achizitioneze din Magazinele Participante in perioada de desfasurare a Campaniei (conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament), oricare Produse Participante (conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament) in valoare totala cumulata de minimum 15 lei (cincisprezece lei), TVA inclus, pe acelasi document fiscal (denumit in continuare in continuare “Valoare Minima”); 

ii) sa inscrie documentul fiscal in Campanie prin modalitatile de inscriere (denumite “Mijlocul de comunicare”) detaliate in continuare: 

 • Prin SMS: transmiterea numelui magazinului, a numarului si datei documentului fiscal, in formatul NUME MAGAZIN/NRBON/DATABON (Ex: Penny/12345/03.05.2023)  în Perioada Campaniei, printr-un mesaj text de tip SMS la numarul 1757. Numarul de SMS este disponibil in retelele din Romania: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania  si Vodafone Romania. Costurile mesajelor trimise pentru inscrierea in campanie sunt tarifele standard nationale stabilite in configuratia serviciului de telefonie mobila contractat de fiecare participant cu operatorul sau.  

 • Prin website: transmiterea imaginii bonului, a numarului si datei bonului, alaturi de adresa e-mail si numar telefon, pe www.nescafe.ro/racoreste-tecupremii  

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:  

a) Sa fie clar, lizibil, neechivoc; 

b) Sa fie vizibile numarul si data bonului /documentului fiscal, precum si numele magazinului emitent 

c) Sa ateste achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima pe acelasi bon/document fiscal. 

d) Data achizitiei sa fie in Perioada Campaniei specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii. 

 

5.3 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala catre persoane fizice emis/a de Magazinele Participante din Romania (fizice si/sau online*), la data efectuarii achizitiei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de Produse Participante  in Valoarea minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.  

* In vederea validarii facturilor fiscale emise de platformele online, este necesara prezentarea documentului de plata care atesta achitarea comenzii efectuate (ex. chitanta ramburs/ emailul de confirmare de la plata efectuata prin card bancar/ ordin de plată) 

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.1 si 6.2. din prezentul Regulament. 

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia pe www.nescafe.ro, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii. 

 

 

5.6 Fiecare SMS/inscriere pe website este validat/a preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la: 

a) confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes; 

b) instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon/alaturi de acelasi numar de telefon; 

c) instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc. 

d) instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta; 

e) instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie. 

 

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial. 

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (prin sms sau pe website). Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia sansa de a castiga maximum un premiu. Pentru mai multe sanse de castig, un participant trebuie sa inscrie mai multe documente fiscale, conform regulamentului.  

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant. 

5.10 In situatia in care pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit. 

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 5 (cinci) ori pe zi, indiferent de canalul de inscriere ales, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate. 

5.12 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat. 

5.13 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia. 

5.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie. 

5.15 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe documentul fiscal decat numarul documentului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii si exemplificat la art.5.3., care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Organizatorul va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 5.2, impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului participant, suma totala achitata pe documentul fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal etc. 

5.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant  este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu. 

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

6.1 In cadrul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatorele premii: 

 

 • Se vor acorda un număr de 50 (cincizeci) Premii, pe durata intregii campanii, astfel:  

 

Tip Premiu 

Nr. TOTAL de Premii 

Valoare unitara (lei) 

Valoare Totala in LEI (TVA inclusiv) 

Boxa portabila JBL Charge Essential 

10 

699 

6990 

Aparat de facut Frappe, Milkshake 

40 

219 

8760 

TOTAL CAMPANIE: 

 

 

15750 

 

Descrierea premiilor: 

 

 • Boxa portabila JBL Charge Essential: Boxa portabila JBL Charge Essential 2, Bluetooth, 40W, Powerbank, Waterproof, negru 

 • Aparat de facut Frappe, Milkshake: Mixer pentru frappe MUHLER FMX-200CH, 100W, 450ml, 2 trepte, Agitator din otel inoxidabil, Argintiu 

 

 

Valoarea totala a celor 50 (cincizeci) premii este de 15750(cincisprezecemiisaptesutecincizeci) lei. 

 

6.1  Alte detalii referitoare la premiile acordate: 

 

6.1.1 Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului. 

6.1.2 Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui. 

6.1.3 Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor. 

6.1.4 Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori. 

6.1.5 Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului. 

6.1.6 Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.   

6.1.7 Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui sms catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie. 

6.1.8 Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul Campaniei. 

6.1.9 In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala. 

6.1.10 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei. 

6.1.11 Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta. 

 

6.2 Procedura de acordare a premiilor in cadrul Campaniei: 

 

6.2.1 Premiile Campaniei vor fi acordate prin  tragere la sorti dupa incheierea perioadei de desfasurare, ce se vor efectua de catre Agentie, conform desfasuratorului de mai jos, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public sau avocat.  

6.2.2 Baza de date utilizata la tragerea la sorti va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in total in perioada Campaniei, mai putin tentativele de frauda.  

 

Interval de inscrieri 

Numar Premii Acordate 

Data extragerii 

02 august- 29 august 2023 

50 

31 august 2023 

 

 

6.1.3 Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve. 

 

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR 

A. Revendicare initiala: 

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele doua etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.  

7.2 In cel mult 2 zile lucratoare dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite cate un SMS pe numarul de telefon de la care/alaturi de care s-a inregistrat numărul bonului fiscal desemnat castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat. 

7.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, potentialii castigatori vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu.  

7.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie. 

7.5 Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator este necesar sa urmeze urmatorii pasi: 

a. Sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiilor; 

b. Sa comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata; 

c. Sa declare ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial; 

d. Sa confirme detinerea in original a documentului fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de produse participante si care contine numarul inscris in Campanie; 

e. potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, data de nastere, numar de telefon de contact .  

7.6 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului 031 22 44 817  (program 09:00 - 17:00 Luni - Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, tarif normal, disponibil in toate retelele)pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial numarul documentului fiscal declarat castigator. Orice cerere venita din partea Potentialilor castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.  

7.7 Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul declarat castigator, fara a deteriora documentul; In imagine trebuie sa se regaseasca: 

 • numarul documentului fiscal inscris in campanie 

 • data si ora documentului fiscal 

 • numele societatii comerciale din Romania ce a eliberat documentul fiscal 

 • produsele achizitionate in scopul campaniei si valoarea acestora 

 

7.8 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare. 

7.9 In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentie / Organizator prin e-mail sau fax, in termenul indicat la art. 7.7, imaginea documentului fiscal.  

 

B. Validarea finala: 

7.10 Dupa revendicarea initiala, Organizatorul, prin Agentie, poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia: 

a. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a acestuia. 

b. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, o copie confidentializata a actului de identitate (astfel încat sa fie vizibil doar numele si CNP-ul) prin intermediul email-ului, avand in vedere valoarea impozabila  a premiului, document necesar indeplinirii obligatiilor fiscale. Documentul va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex SERIA si NUMARUL ) vor fi sterse/mascate. 

 

7.11 In cazul in care pasii de revendicare initiale au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator in original si comunica datele suplimentare indicate la art. 7.10, Organizatorul sau Agentia va expedia premiul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului. Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin Agentie, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al Castigatorului. Daca aceste date corespund, cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu Castigatorul, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau bonului fiscal original, Castigatorul va fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial. 

7.12 Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care castigatorul nu indeplineste conditiile prezentului Regulament. 

7.13 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat: 

a. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau 

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau 

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau 

d. un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea documentului fiscal; sau 

e. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie; 

f. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante. 

 

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE 

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.  

 

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial. 

9.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.  

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: 

a. Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat; 

b. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte; 

c. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament;  

d. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca: 

i. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si  

ii. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului. 

e. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;  

f. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.  

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.  

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea documentului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscriilor ulterioare.  

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele: 

a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; 

b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur; 

 

9.8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie: 

 1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor; 

 1. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; 

 1. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii. 

 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate. 

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.). 

 

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul si Agentia, in calitate de persoana imputernicita conform GDPR, prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos: 

 

Persoana vizata 

Date cu caracter personal 

Scop 

Participant prin sms 

 

1. Numarul de telefon 

 

Inscriere 

 

Participant prin website 

1. Adresa e-mail  

2. Numar de telefon. 

 

Inscriere 

 

Potential Castigator 

1. Numar de telefon 

2. Nume 

3. Prenume 

4. Data nasterii 

Revendicare initiala 

Castigator 

1. Numar de telefon 

2. Nume 

3. Prenume 

4. Adresa completa de livrare a premiului 

5. CNP - pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale  

6. semnatura 

Validare finala 

Acordare si expediere premii 

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.  

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii. 

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament. 

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator si/sau de catre Agentie, in calitatea sa de persoana imputernicita conform GDPR, in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare. 

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate. 

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta. 

 1. Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie. 

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor. 

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).  

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului. 

11.13 Conform legii aplicabile, toti participantii beneficiaza de drepturile de informare, acces, intervenţie asupra datelor, portabilitate a datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Participantul se poate opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor în condițiile legii aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim. 

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral. 

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentiea, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentiea pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia. 

 

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.  

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial. 

 

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII 

13.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.  

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA 

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.  

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizat Tip Premiu  orul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.  

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea: 

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie; 

 1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; 

 1. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; 

 1. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia. 

 1. Eventuale situatii administrative, politice sau climatice care fac dificila, imposibila sau periculoasa deplasarea in tarile de destinatie (inclusiv dar fara a se limita la restructurari administrative, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, fenomene naturale extreme, precum dar fara a se limita la cutremure, inundatii, etc,  greve ale liniilor aeriene, etc). 

 

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public. 

 

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții. 

 

Grup Sapte SRL  

prin imputernicit: 

                                                                                  

 

Racoreste-te cu premii in Auchan

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Racoreste-te cu premiile NESCAFE!" 

Desfasurata in perioada: 26 iulie 2023 – 22 august 2023 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 

1.1. Campania promotionala “Racoreste-te cu premiile NESCAFE!" (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/ “Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita, apelabila din orice retea nationala fixa sau mobila). 

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe www.nestle.ro sau poate fi pus la dispozitie (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat. 

1.3. Redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei si expedierea premiilor vor fi realizate si operate prin intermediul agenţiei Grup Şapte S.R.L., societate cu sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J12/1508/1999, C.U.I. R11389389 (denumită în continuare „Agenţia”). 

1.4. Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor. 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 

 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, exclusiv in magazinele Auchan conform programului de functionare al fiecarui magazin, in perioada 26 iulie 2023 – 22 august 2023. Lista magazinelor Auchan participante poate fi consultata accesand: https://www.auchan.ro/store/store-finder (denumite in continuare “magazine participante”). 

2.2. Campania se va desfasura in perioada 26/07/2023, ora 00:00:00 – 22/08/2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei. 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI PARTICIPANTE) 

 

3.1 Produsele Nestle participante la Campanie sunt produsele din gama NESCAFE 3in1, NESCAFE Brasero, NESCAFE Dolce Gusto, NESCAFE Gold, NESCAFE Classic, NESCAFE Cappuccino si NESCAFE Gold Cappuccino detaliate in continuare (“Produse Participante”): 

 

Produs 

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g 

NESCAFE 3in1 Mild 15g 

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g 

NESCAFE 3in1 Strong 14g 

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g  

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g  

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g 

NESCAFE 3in1 Original 16.5g 

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g 

NESCAFE 3in1 Frappe 16g 

NESCAFE 3in1 Frappe + Shaker (24x16g) 

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 24x16g 

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 16g 

NESCAFE 3in1 Dark Choco 24x16g 

NESCAFE 3in1 Dark Choco 16g 

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8x15g 

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 15g 

NESCAFE CLASSIC Latte 8x15g 

NESCAFE CLASSIC Latte 15g 

NESCAFE CLASSIC Mocca 8x15g 

NESCAFE CLASSIC Mocca 15g 

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 8x14g 

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 14g 

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 8x18.5g 

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 18.5g 

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g  

NESCAFE CLASSIC Decaf 95g 

NESCAFE Brasero Original 200+50g 

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g 

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g 

NESCAFE Crema borcan 100g  

NESCAFE CREMA 95g 

NESCAFE Crema 100g + cana Cities of the World 

NESCAFE Crema borcan 200g  

NESCAFE Crema borcan 190g 

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g 

NESCAFE BRASERO 100g + cana Cities of the World 

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g 

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 50g 

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g 

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 100g  

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 95g 

NESCAFE GOLD CREMA Jar 12x95g 

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 190g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Napoli 16Cap, 128g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Organic Esp Peru 12Cap, 84g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Organic Lungo 12Cap, 84g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Grande Intenso 16Cap, 144g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso 16Cap, 88g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16Cap, 112g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Intenso 3x112g Tripack 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Barista 16Cap, 112g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Buondi 16Cap, 99.2g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Barista 3x112g Tripack 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Ristretto Ardenza 16Cap, 112g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Ristretto Ardenza 3x112g Tripack 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Decaf Red 16Cap, 96g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Coffee Moka 16Cap, 144g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Cortado Espresso Machiato 16Cap, 100.8g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Cortado Espresso Decaf 16Cap, 99.2g 

NESCAFE DOLCE GUSTO CortadoEspMac 3x100.8g Tripack 

NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe Lungo 16Cap, 104g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe Lungo Intenso 16Cap, 144g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Lungo Decaf 16Cap, 112g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Café AuLait 16Cap, 160g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Café AuLait Intenso 16Cap, 160g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Cappuccino 16Cap, 186,4g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Late Machiato 16Cap, 183.2g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Caramel Machiato 16Cap, 145.6g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Flat White 16Cap, 187.2g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Nesquik 16Cap, 256g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Chococino 16Cap, 256g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16+2caps 3x126g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Cortado 16+2caps 3x113.4g 

NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe Lungo 16+2caps 3x117g  

NESCAFE DOLCE GUSTO Café AuLait 16+2caps 3x180g  

NESCAFE DOLCE GUSTO 12 cutii capsule + aparat Piccolo XS 1.5kg 

NESCAFE 3in1 Creamy Latte Dspl 28x15g 

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 24x16g 

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g+ Pahar Frappe 

 

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.  

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1 (in continuare “Participantii”).  

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:  

 1. a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
 2. b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) oricaror societati implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului, Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;
 3. c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – b) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 4. d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei Campanii.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie: 

5.1.1 sa achizitioneze din magazinele participante, in perioada de desfasurare a Campaniei, Produse Participante in valoare totala de minimum 25 (douazecisicinci) lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal (in continuare “Valoare Minima”); 

5.1.2 sa se inscrie in Campanie prin transmiterea imaginii cu bonul fiscal emis de unul dintre Magazinele Participante, utilizand mijlocul de inregistrare si comunicare specifica acestei Campanii, indicata mai jos la art. 5.3 si 5.6.  

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in originalbonul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Bonulfiscal trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. 5.6. 

5.3 Modalitatea de comunicare a bonului fiscal specifica acestei Campanii este printr-un mesaj care va contine fotografia bonului fiscal transmis prin aplicatia telefonica WhatsApp, la numarul de telefon 0732.015.555, denumit in continuare “Mijlocul de Comunicare”. 

5.3.1 Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul declara in mod expres ca prezenta campanie nu este sponsorizata si/sau sustinuta de catre WhatsApp si nu exista nicio relatie de parteneriat cu WhatsApp sau oricare dintre afiliatii sai. 

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.3 si 6.4 din prezentul Regulament. 

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, la data de 30.09.2023, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii. 

5.6 Inscrierea in Campanie se poate realiza prin Mijlocul de Comunicare stabilit la art. 5.3 in perioada Campaniei, a unui mesaj care sa contina fotografia bonului fiscal care atesta achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima indicata de prezentul Regulament. Pentru a putea fi inscrisa in Campanie, fotografia bonului fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii: 

 1. Sa fie clara, lizibila, neechivoca 
 1. Sa fie vizibile numarul si data bonului fiscal, precum si numele magazinului emitent si denumirea Produselor Participante achiziționate 
 1. Sa ateste achizitia de produse participante in Valoarea Minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal (inclusiv TVA). 
 1. Data achizitiei sa fie in perioada de campanie specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii. 

5.7. Pentru fiecare mesaj trimis, Participantul va primi din partea Organizatorului, in termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare, prin acelasi Mijloc de Comunicare folosit la inscriere, un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la: 

 1. a) confirmare ca mesajul a fost receptionat si inscrierea este corecta;
 2. b) instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta, mentionandu-se conditiile care nu sunt respectate de respectiva inscriere, in conformitate cu specificatiile Regulamentului;
 3. c) instiintare asupra depasirii numarului maxim de inscrieri in Campanie, conform art. 5.13.

5.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial. 

5.9. In contextul prezentei Campanii, notiunea de bon fiscal reprezinta bonul fiscal emis la data efectuarii achizitiei prin care Participantul, in calitate de persoana fizica, la solicitarea Organizatorului, poate face dovada achizitiei de Produse Participante in Valoarea Minima impusa de Regulament. Bonurile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru îndeplinirea criteriilor de validare, este obligatoriu ca bonul fiscal să conțină denumirea Produselor Participante. Nu vor fi luate în considerare bonurile fiscale care nu justifică achiziția de Produse Participante la Campanie. 

5.10. Pentru fiecare bon fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, folosind aceeasi modalitate de inscriere stabilita de prezentul Regulament. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa de castig. In cadrul campaniei un Participant poate castiga maximum trei premii in cadrul Campaniei, respectiv un singur premiu din fiecare categorie de premii, indiferent de numarul de achizitii si/sau de mesaje trimise, dupa cum urmeaza: 

 1. Maximum un (1) premiu constand in Consola Microsoft XBOX; si/sau 
 1. Maximum un (1) premiu constand in Aparat de facut milkshake si frappe si cafea pentru 1 an*. si/sau 
 1. Maximum un (1) premiu constand in Aparat Nescafe Dolce Gusto MiniMe

5.11. Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data. In cazul in care acelasi bon fiscal este inscris in Campanie de doi participanti diferiti, va fi luata in considerare prima inscrierere in Campanie, conform datei si orei inregistrate de aplicatia Whatsapp pentru trimiterea inscrierii la numarul Campaniei.  

5.12 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe bonul fiscal participant. 

5.13. In situatia in care pe un bon fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a bonului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un bon fiscal diferit. 

5.14. Avand in vedere ca Mijlocul de Comunicare reprezinta elementul de identificare al Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 10 (zece) ori pe perioada campaniei, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui bon fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate. 

5.15. In cazul in care un Participant acumuleaza 5 incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie, in intervalul mai devreme specificat. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate dupa cele 24 de ore de la deblocarea numarului de telefon Participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul in Campanie al acestui Participant va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare.  La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei – deci, in total 10 participari gresite/invalide consecutive, Participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de numarul de inscrieri pe care acesta incearca sa le efectueze. 

5.16. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare in defavoarea cursului corect al Campaniei si/sau in detrimentul celorlalti participanti se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu. 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

 

6.1. La finalul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatoarele premii: 

Denumire premii 

Cantitate (buc) 

Valoare unitara TVA inclus (lei)  

Valoare totala TVA inclus (lei) 

Consola Microsoft XBOX Serie S, AMD Zen 2 

10 

1349 

13490 

Aparat de facut milkshake si frappe, HSM-705S, 100W, 2 trepte de viteza, bol 500ml, Argintiu si cafea pentru un An* 

3 

390.78 

1172.34 

Aparat Nescafe Dolce Gusto MiniMe 

5 

425 

2125 

TOTAL CAMPANIE:  

18 

 

16787,34 

 

* Premiul cafea pentru un an este format din:  

6 x Nescafe Brasero 100 g (15.99 lei/ buc)  

1 X NESCAFE 3in1 Original 10(24x16.5g), 18.96 lei/ buc 

1 x NESCAFE 3in1 Strong 10(24x14g), 18.96 lei/ buc 

1 x NESCAFE 3in1 Mild 10(24x15g), 18.96 lei/ buc 

1 x NESCAFE 3in1 Frappe 10(24x16g) 18.96 lei/ buc 

6.2. Valoarea totala a celor 18 (optsprezece) premii este de 16787,34 lei (saisprezecemiisaptesuteoptzecisisapteleisitreizecisipatrubani). 

6.3 Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor desemnati prin tragere la sorti in data de 25 august 2023, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, in prezenta unui reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public sau avocat.  

6.4 Se vor extrage in total 18 (optsprezece) potentiali castigatori si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu acordat. La tragerile la sorti participa doar inscrierile valide inregistrate pe Perioada Campaniei. Cu ocazia tragerii la sorti se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va semnat de persoanele prezente la extragere. Un participant are dreptul de a castiga maximum trei (3) premii in cadrul Campaniei, conform art. 5.10. Daca, la data desemnarii sale drept castigator, un participant unic a castigat deja numarul maxim de premii, conform Regulamentului, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve. 

6.7 Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibille si nu pot fi inlocuite la cererea castigatorului. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.  

6.8 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei. 

6.9 Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau Participantul refuza Premiul, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului. 

6.10 Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi publicate pe website-ul www.nestle.ro, dupa validarea finala a acestora. Alte date privind Mijlocul de Comunicare (numerele de telefon prin intermediul carora s-au efectuat inscrierile) nu vor fi publicate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare, validat etc. 

6.11 Pentru a intra in posesia premiului, Participantii sunt obligati sa permita verificarea in original a bonului fiscal de catre Organizator sau de catre reprezentantii acestuia (spre exemplu, curierul care livreaza premiul). 

6.12 Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

6.13 Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta. 

6.14 Orice material comunicat de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii, sub orice forma (video, audio, text), in orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Campanie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.  

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR 

 1. Revendicare initiala:

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala, prevalidare electronica si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele trei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.  

7.2 Dupa extragere, potentialul castigator va fi contactat de Agentie, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, folosindu-se Mijlocul de Comunicare de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 incercari in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat conform situatiilor exemplificate la art. 9.3 lit. c), acestuia i se va trimite un mesaj text de notificare, fiind anuntat ca are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Agentia.  

7.3 In cazul in care potentialul castigator nu contacteaza Agentia in termenul specificat, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se aceeasi procedura mentionata in prezentul capitol. 

7.4 In cadrul revendicarii initiale, potentialului castigator i se va solicita sa:  

 1. a) isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiului;
 2. b) comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile mentionate la art. 4.2.;
 3. c) confirme pe proprie raspundere ca detine in original bonul fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de Produse Participante;
 4. d) comunice urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data nasterii.

 

 1. Prevalidare electronica:

7.5 In urma revendicarii initiale descrise mai sus, in scopul prevalidarii electronice, Organizatorul poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia: 

 1. Imaginea bonului fiscal extras castigator si/ sau imaginile tuturor bonurilor fiscale inscrise in Campanie, pentru a valida corectitudinea participarii castigatorului la Campanie; 
 1. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale de catre Organizator (respectiv plata impozitului), o fotocopie lizibila a actului de identitate al castigatorului; 
 1. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a premiilor in produse. 

 

 1. Validarea finala:

7.6 Dupa finalizarea prevalidarii, daca Organizatorul doreste o confruntare a inscrierii cu bonul fiscal   in original, potentialul castigator poate fi contactat, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare, de un curier caruia va trebui sa ii inmaneze bonul fiscal in original inscris in Campanie, in baza unui Proces Verbal de predare-primire si a unei Declaratii de castigator, semnate de ambele parti. 

7.7 Dupa ce, daca e cazul, bonul fiscal in original inscris in Campanie intra in posesia Agentiei si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului. 

7.8 Livrarea premiului se va efectua de catre Agentie, in termen de maxim 40 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, la adresa specificata de castigator. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial. 

7.9 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat: 

 1. a) un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea bonului fiscal; sau
 2. b) un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
 3. c) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
 4. d) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
 5. e) un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE 

 

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscal sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale   precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.  

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

 

9.1 Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (bonuri fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul bonurile fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial. 

9.2 Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.  

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: 

 1. a) Bonurile fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;
 2. b) Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. c) Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament; 
 4. d) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu bon fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
 5. i. detine bonul fiscal in original ce contine numarul de bon fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si
 6. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
 7. e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere; 
 8. f) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante. 

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.  

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.  

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele: 

 1. a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. b) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.10 Organizatorul si Agentia implicate in Campanie: 

 1. a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
 2. b) sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 3. c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 

 

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate. 

10.2 In afara pretului perceput pentru achizitionarea oricarui produs dintre cele mentionate la art. 3.1 din prezentul Regulament, Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).  

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos: 

 

 

Persoana vizata 

Date cu caracter personal 

Scop 

Participant 

Numar de telefon mobil 

Inscriere 

 

Potential Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, data nasterii 

 

Revendicare initiala 

 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail. 

Prevalidare electronica 

 

Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiilor, adresa de e-mail.  

 

Validare finala 

 

 

 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiilor si copie CI in cazul castigatorilor premiilor impozabile 

 

Acordare si expediere premii 

 

Indeplinirea Obligatiilor fiscale 

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.  

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei. 

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii. 

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament. 

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare. 

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate. 

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta. 

11.9 Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie. 

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor. 

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).  

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului. 

11.13 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim. 

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral. 

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 3 ani si 6 luni si pana la 6 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentie pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia. 

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

 

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.  

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII 

 

13.1. In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.  

13.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA 

 

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.  

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.  

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea: 

 1. a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 2. b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public. 

 

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (doua) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (un) exemplar s-a eliberat părții. 

 

Organizator NESTLÉ ROMANIA S.R.L. 

Prin Grup Sapte SRL 

Prin imputernicit  

Racoreste-te cu premiile Nescafe in Kaufland

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESCAFÉ

„Racoreste-te cu premiile Nescafe in Kaufland”

 Perioada campaniei 20 iunie 2023, ora 00:00:00 – 20 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promotionala “Racoreste-te cu premiile Nescafe in Kaufland” (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita),

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe website-ul www.nescafe.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3 Redactarea si autentificarea Regulamentului, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, managementul castigatorilor si extragerea, precum si expedierea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L, societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, denumita in continuare “Agentia”.

1.4  Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in toate magazinele Kaufland (denumite in continuare “Magazine participante”) care comercializeaza Produse Participante, conform perioadei specifice indicata la art. 2.2 de mai jos, precum si pe www.kaufland.ro

2.2 Campania se va desfasura in perioada 20 iunie 2023, ora 00:00:00 – 20 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

2.3 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.4. Odata cu înscrierea în campania organizată în magazinele indicate la art. 2.1. participantii sunt inscrisi automat și la tragerea la sorți pentru una dintre cele 3 vacanțe în Grecia (în valoare de câte 15.000 lei, TVA inclus) organizată de Nestle în perioada 22.05.2023-31.08.2023. Regulamentul campaniei nationale este disponibil gratuit oricărui solicitant pe https://www.nescafe.com/ro/racoreste-tecupremii.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

3.1 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele sortimente din gama de cafea solubila NESCAFE (in continuare “Produse Participante”), comercializate in Magazinele participante in Perioada Campaniei:

Produs

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g

NESCAFE 3in1 Mild 15g

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g

NESCAFE 3in1 Strong 14g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Original 16.5g

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe 16g

NESCAFE 3in1 Frappe + Shaker (24x16g)

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla Caramel 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla Caramel 16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 24x16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 16g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8x15g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 15g

NESCAFE CLASSIC Latte 8x15g

NESCAFE CLASSIC Latte 15g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 8x14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 8x18.5g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 18.5g

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g

NESCAFE Brasero Original 200+50g

NESCAFE Brasero 200g +Mixer

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g

NESCAFE Crema borcan 100g

NESCAFE Crema 100g + cana Cities of the World

NESCAFE Crema borcan 200g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g

NESCAFE BRASERO 100g + cana Cities of the World

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 50g

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 100g

NESCAFE Gold, Cafea instant 100g + cana

NESCAFE 3in1 Creamy Latte Dspl 28x15g

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 24x16g

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g+ Pahar Frappe

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1. Odata cu inscrierea, Participantii isi asuma automat ca au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta (in continuare “Participantii”).

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) societatilor comerciale implicate in  realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului sau Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;
 3. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 4. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

   1. sa achizitioneze din Magazinele Participante in perioada de desfasurare a Campaniei (conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament), oricare Produse Participante (conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament) in valoare totala cumulata de minimum 15 lei (cincisprezece lei), TVA inclus, pe acelasi document fiscal (denumit in continuare in continuare “Valoare Minima”);
   2. sa inscrie documentul fiscal in Campanie prin modalitatile de inscriere (denumite “Mijlocul de comunicare”) detaliate in continuare:
   • Prin SMS: transmiterea numelui magazinului, a numarului si datei documentului fiscal, in formatul NUME MAGAZIN/NR BON/DATA BON (Ex: Kaufland/12345/03.05.2023)  în Perioada Campaniei, printr-un mesaj text de tip SMS la numarul 1757. Numarul de SMS este disponibil in retelele din Romania: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania  si Vodafone Romania. Costurile mesajelor trimise pentru inscrierea in campanie sunt tarifele standard nationale stabilite in configuratia serviciului de telefonie mobila contractat de fiecare participant cu operatorul sau.
   • Prin website: transmiterea imaginii bonului, a numarului si datei bonului, alaturi de adresa e-mail si numar telefon, pe www.nescafe.ro/racoreste-tecupremii

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa fie clar, lizibil, neechivoc;
 2. Sa fie vizibile numarul si data bonului /documentului fiscal, precum si numele magazinului emitent
 3. Sa ateste achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima pe acelasi bon/document fiscal.
 4. Data achizitiei sa fie in Perioada Campaniei specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii.

5.3 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala catre persoane fizice emis/a de Magazinele Participante din Romania (fizice si/sau online*), la data efectuarii achizitiei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de Produse Participante  in Valoarea minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

* In vederea validarii facturilor fiscale emise de platformele online, este necesara prezentarea documentului de plata care atesta achitarea comenzii efectuate (ex. chitanta ramburs/ emailul de confirmare de la plata efectuata prin card bancar/ ordin de plată)

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.1 si 6.2. din prezentul Regulament.

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia pe www.nescafe.ro, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

5.6 Fiecare SMS/inscriere pe website este validat/a preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

 1. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes;
 2. instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon/alaturi de acelasi numar de telefon;
 3. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.
 4. instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta;
 5. instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie.

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (prin sms sau pe website). Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia sansa de a castiga maximum un premiu. Pentru mai multe sanse de castig, un participant trebuie sa inscrie mai multe documente fiscale, conform regulamentului.

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant.

5.10 In situatia in care pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit.

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 5 (cinci) ori pe zi, indiferent de canalul de inscriere ales, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate.

5.12 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

5.13 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

5.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.15 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe documentul fiscal decat numarul documentului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii si exemplificat la art.5.3., care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Organizatorul va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 5.2, impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului participant, suma totala achitata pe documentul fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal etc.

5.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant  este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 In cadrul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatorele premii:

 • Se vor acorda un număr de 11 (unsprezece) Premii, pe durata intregii campanii, astfel:

 

Tip Premiu

Nr. TOTAL de Premii

Valoare unitara (lei)

 

Valoare Totala in LEI (TVA inclusiv)

Consola Nintendo OLED

5

1749,99

8749,95

Aparat de fabricat cuburi de gheata

5

665,9

3329,5

Telefon mobil Samsung Galaxy

1

4199,99

4199,99

TOTAL CAMPANIE:

 

 

16279,44

Valoarea totala a celor 11 (unsprezece) premii este de 16279,44(saiprezecemiidouasutesaptezecisinoualeisipatruzecisipatrubani) lei.

 

Descrierea premiilor:

- Consola Nintendo OLED: Consola Nintendo Switch OLED (White)

- Aparat de fabricat cuburi de gheata:Masina de facut cuburi de gheata Heinner Juneau HIM-120BK, Capacitate 12kg/24h, Capacitate rezervor apa 1.5 l, 120 W, Negru

- Telefon mobil Samsung Galaxy: Telefon mobil Samsung Galaxy S23, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB, 5G, Phantom Black

 

  1. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

 

   1. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
   2. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.
   3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.
   4. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.
   5. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.
   6. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor. 
   7. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui sms catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.
   8. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul Campaniei.
   9. In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.
   10. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.
   11. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.

 

  1. Procedura de acordare a premiilor in cadrul Campaniei:

 

   1. Premiile Campaniei vor fi acordate prin  tragere la sorti dupa incheierea perioadei de desfasurare, ce se vor efectua de catre Agentie, conform desfasuratorului de mai jos, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public sau avocat.
   2. Baza de date utilizata la tragerea la sorti va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in total in perioada Campaniei, mai putin tentativele de frauda.

 

Intervalul de inscrieri

Numar Premii Acordate

 

 

 

Data extragerii

20 iunie- 20 iulie 2023

11

26 iulie 2023

   1. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 1. Revendicare initiala:

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele doua etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

7.2 In cel mult 2 zile lucratoare dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite cate un SMS pe numarul de telefon de la care/alaturi de care s-a inregistrat numărul bonului fiscal desemnat castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

7.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, potentialii castigatori vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu..

7.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

7.5 Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator este necesar sa urmeze urmatorii pasi:

a. Sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiilor;

b. Sa comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

c. Sa declare ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial;

d. Sa confirme detinerea in original a documentului fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de produse participante si care contine numarul inscris in Campanie;

e. potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, data de nastere, numar de telefon de contact .

7.6 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului 031 22 44 817  (program 09:00 - 17:00 Luni - Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, tarif normal, disponibil in toate retelele) pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial numarul documentului fiscal declarat castigator. Orice cerere venita din partea Potentialilor castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

7.7 Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul declarat castigator, fara a deteriora documentul; In imagine trebuie sa se regaseasca:

   • numarul documentului fiscal inscris in campanie
   • data si ora documentului fiscal
   • numele societatii comerciale din Romania ce a eliberat documentul fiscal
   • produsele achizitionate in scopul campaniei si valoarea acestora

7.8 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare.

7.9 In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentie / Organizator prin e-mail sau fax, in termenul indicat la art. 7.7, imaginea documentului fiscal.

 

B. Validarea finala:

7.10 Dupa revendicarea initiala, Organizatorul, prin Agentie, poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia:

 1. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a acestuia.
 2. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, o copie confidentializata a actului de identitate (astfel încat sa fie vizibil doar numele si CNP-ul) prin intermediul email-ului, avand in vedere valoarea impozabila  a premiului, document necesar indeplinirii obligatiilor fiscale. Documentul va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex SERIA si NUMARUL ) vor fi sterse/mascate.

7.11 In cazul in care pasii de revendicare initiale au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator in original si comunica datele suplimentare indicate la art. 7.10, Organizatorul sau Agentia va expedia premiul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului. Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin Agentie, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al Castigatorului. Daca aceste date corespund, cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu Castigatorul, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau bonului fiscal original, Castigatorul va fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

7.12 Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care castigatorul nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

7.13 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

 1. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
 4. un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea documentului fiscal; sau
 5. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie;
 6. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

9.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 1. Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;
 2. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ;
 4. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
  1. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si
  2.  este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
 5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;
 6. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea documentului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscriilor ulterioare.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

 1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

9.8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

  1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
  2. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  3. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul si Agentia, in calitate de persoana imputernicita conform GDPR, prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

 

Persoana vizata

Date cu caracter personal

Scop

Participant prin sms

 

    1. Numarul de telefon

 

Inscriere

 

Participant prin website

 1. Adresa e-mail
 2. Numar de telefon.

 

Inscriere

 

Potential Castigator

 1. Numar de telefon
 2. Nume
 3. Prenume
 4. Data nasterii

Revendicare initiala

Castigator

    1. Numar de telefon
    2. Nume
    3. Prenume
    4. Adresa completa de livrare a premiului
    5. CNP - pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale
    6. semnatura

Validare finala

Acordare si expediere premii

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator si/sau de catre Agentie, in calitatea sa de persoana imputernicita conform GDPR, in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

  1. Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie.

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13 Conform legii aplicabile, toti participantii beneficiaza de drepturile de informare, acces, intervenţie asupra datelor, portabilitate a datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Participantul se poate opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor în condițiile legii aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentiea, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentiea pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

13.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
 5. Eventuale situatii administrative, politice sau climatice care fac dificila, imposibila sau periculoasa deplasarea in tarile de destinatie (inclusiv dar fara a se limita la restructurari administrative, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, fenomene naturale extreme, precum dar fara a se limita la cutremure, inundatii, etc,  greve ale liniilor aeriene, etc).

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții.

 

Grup Sapte SRL

prin imputernicit:

Racoreste-te cu premii in Mega Image

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESCAFÉ

„Racoreste-te cu premii in Mega Image”

 Perioada campaniei 22 iunie 2023, ora 00:00:00 – 26 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promotionala Racoreste-te cu premii in Mega Image (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita),

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe website-ul www.nescafe.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3 Redactarea si autentificarea Regulamentului, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, managementul castigatorilor si extragerea, precum si expedierea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L, societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, denumita in continuare “Agentia”.

1.4  Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in magazinele din reteaua Mega Image si pe www.mega-image.ro, (denumite in continuare “Magazine participante”) care comercializeaza Produse Participante, conform perioadei specifice indicata la art. 2.2 de mai jos.

2.2 Campania se va desfasura in perioada 22 iunie 2023, ora 00:00:00 – 26 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

2.3 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.4. Odata cu înscrierea în campania organizată în magazinele indicate la art. 2.1. participantii sunt inscrisi automat și la tragerea la sorți pentru una dintre cele 3 vacanțe în Grecia (în valoare de câte 15.000 lei, TVA inclus) organizată de Nestle în perioada 22.05.2023-31.08.2023. Regulamentul campaniei nationale este disponibil gratuit oricărui solicitant pe https://www.nescafe.com/ro/racoreste-tecupremii.

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

3.1 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele sortimente din gama de cafea solubila NESCAFE (in continuare “Produse Participante”), comercializate in Magazinele participante in Perioada Campaniei:

Produs

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g

NESCAFE 3in1 Mild 15g

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g

NESCAFE 3in1 Strong 14g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Original 16.5g

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe 16g

NESCAFE 3in1 Frappe + Shaker (24x16g)

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 24x16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 16g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8x15g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 15g

NESCAFE CLASSIC Latte 8x15g

NESCAFE CLASSIC Latte 15g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 8x14g

NESCAFE CLASSIC Mocca 8x15g

NESCAFE CLASSIC Mocca 15g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 8x18.5g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 18.5g

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g

NESCAFE CLASSIC Decaf 95g

NESCAFE Brasero Original 200+50g

NESCAFE Brasero 100g +Pahar Frappe

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g

NESCAFE Crema borcan 100g

NESCAFE CREMA 95g

NESCAFE Crema 100g + cana

NESCAFE Crema borcan 200g

NESCAFE CREMA 190g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g

NESCAFE BRASERO 100g + cana

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 50g

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 100g

NESCAFE 3in1 Creamy Latte Dspl 28x15g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 95g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 190g

NESCAFE GOLD CREMA Jar 12x95g

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 24x16g

NESCAFE Barista Style Latte 12x250ml

NESCAFE Barista Style Cappuccino 12x250ml

NESCAFE Barista Style Americano 12x250ml

NESCAFE Barista Style Caramel 12x250ml

NESCAFE Cappuccino 12x250ml

NESCAFE Americano 12x250ml

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1. Odata cu inscrierea, Participantii isi asuma automat ca au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta (in continuare “Participantii”).

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) societatilor comerciale implicate in  realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului sau Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;
 3. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 4. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

   1. sa achizitioneze din Magazinele Participante in perioada de desfasurare a Campaniei (conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament), oricare Produse Participante (conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament) in valoare totala cumulata de minimum 15 lei (cincisprezece lei), TVA inclus, pe acelasi document fiscal (denumit in continuare in continuare “Valoare Minima”);
   2. sa inscrie documentul fiscal in Campanie prin modalitatile de inscriere (denumite “Mijlocul de comunicare”) detaliate in continuare:
   • Prin SMS: transmiterea numelui magazinului, a numarului si datei documentului fiscal, in formatul NUME MAGAZIN/NRBON/DATABON (Ex: Mega Image/12345/03.05.2023)  în Perioada Campaniei, printr-un mesaj text de tip SMS la numarul 1757. Numarul de SMS este disponibil in retelele din Romania: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania  si Vodafone Romania. Costurile mesajelor trimise pentru inscrierea in campanie sunt tarifele standard nationale stabilite in configuratia serviciului de telefonie mobila contractat de fiecare participant cu operatorul sau.
   • Prin website: transmiterea imaginii bonului, a numarului si datei bonului, alaturi de adresa e-mail si numar telefon, pe www.nescafe.ro/racoreste-tecupremii

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa fie clar, lizibil, neechivoc;
 2. Sa fie vizibile numarul si data bonului /documentului fiscal, precum si numele magazinului emitent
 3. Sa ateste achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima pe acelasi bon/document fiscal.
 4. Data achizitiei sa fie in Perioada Campaniei specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii.

5.3 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala catre persoane fizice emis/a de Magazinele Participante din Romania (fizice si/sau online*), la data efectuarii achizitiei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de Produse Participante  in Valoarea minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

* In vederea validarii facturilor fiscale emise de platformele online, este necesara prezentarea documentului de plata care atesta achitarea comenzii efectuate (ex. chitanta ramburs/ emailul de confirmare de la plata efectuata prin card bancar/ ordin de plată)

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.1 si 6.2. din prezentul Regulament.

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia pe www.nescafe.ro, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

5.6 Fiecare SMS/inscriere pe website este validat/a preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

 1. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes;
 2. instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon/alaturi de acelasi numar de telefon;
 3. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.
 4. instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta;
 5. instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie.

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (prin sms sau pe website). Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia sansa de a castiga maximum un premiu. Pentru mai multe sanse de castig, un participant trebuie sa inscrie mai multe documente fiscale, conform regulamentului.

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant.

5.10 In situatia in care pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit.

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 5 (cinci) ori pe zi, indiferent de canalul de inscriere ales, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate.

5.12 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

5.13 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

5.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.15 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe documentul fiscal decat numarul documentului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii si exemplificat la art.5.3., care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Organizatorul va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 5.2, impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului participant, suma totala achitata pe documentul fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal etc.

5.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant  este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 In cadrul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatorele premii:

 

   • Se vor acorda un număr de 35 (treizecisicinci) Premii, pe durata intregii campanii, astfel:

Tip Premiu

Nr. TOTAL de Premii

Valoare unitara (lei)

 

Valoare Totala in LEI (TVA inclusiv)

Aparat de facut Frappe, Milkshake

30

219

6570

Casti Beats Studio3 Wireless, Over-Ear

5

1498,99

7494,95

TOTAL CAMPANIE:

 

 

14065

Descrierea premiilor:

 • Aparat de facut Frappe, Milkshake: Mixer pentru frappe MUHLER FMX-200CH, 100W, 450ml, 2 trepte, Agitator din otel inoxidabil, Argintiu
 • Casti Beats Studio3 Wireless, Over-Ear: Casti Beats Studio3 Wireless, Over-Ear

Valoarea totala a celor 35 (treizecisicinci) premii este de 14065(paisprezecemiisaizecisi) lei.

  1. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

 

   1. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
   2. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.
   3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.
   4. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.
   5. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.
   6. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor. 
   7. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui sms catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.
   8. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul Campaniei.
   9. In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.
   10. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.
   11. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.
  1. Procedura de acordare a premiilor in cadrul Campaniei:
   1. Premiile Campaniei vor fi acordate prin  tragere la sorti dupa incheierea perioadei de desfasurare, ce se vor efectua de catre Agentie, conform desfasuratorului de mai jos, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public sau avocat.
   2. Baza de date utilizata la tragerea la sorti va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in total in perioada Campaniei, mai putin tentativele de frauda.

 

Interval de inscrieri

Numar Premii Acordate

 

 

 

Data extragerii

22 iunie- 26 iulie 2023

35

02 august 2023

 

 

   1. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 1. Revendicare initiala:

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele doua etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

7.2 In cel mult 2 zile lucratoare dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite cate un SMS pe numarul de telefon de la care/alaturi de care s-a inregistrat numărul bonului fiscal desemnat castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

7.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, potentialii castigatori vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu.

7.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

7.5 Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator este necesar sa urmeze urmatorii pasi:

a. Sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiilor;

b. Sa comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

c. Sa declare ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial;

d. Sa confirme detinerea in original a documentului fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de produse participante si care contine numarul inscris in Campanie;

e. potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, data de nastere, numar de telefon de contact .

7.6 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului 031 22 44 817  (program 09:00 - 17:00 Luni - Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, tarif normal, disponibil in toate retelele)pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial numarul documentului fiscal declarat castigator. Orice cerere venita din partea Potentialilor castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

7.7 Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul declarat castigator, fara a deteriora documentul; In imagine trebuie sa se regaseasca:

   • numarul documentului fiscal inscris in campanie
   • data si ora documentului fiscal
   • numele societatii comerciale din Romania ce a eliberat documentul fiscal
   • produsele achizitionate in scopul campaniei si valoarea acestora

7.8 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare.

7.9 In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentie / Organizator prin e-mail sau fax, in termenul indicat la art. 7.7, imaginea documentului fiscal.

B. Validarea finala:

7.10 Dupa revendicarea initiala, Organizatorul, prin Agentie, poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia:

 1. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a acestuia.
 2. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, o copie confidentializata a actului de identitate (astfel încat sa fie vizibil doar numele si CNP-ul) prin intermediul email-ului, avand in vedere valoarea impozabila  a premiului, document necesar indeplinirii obligatiilor fiscale. Documentul va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex SERIA si NUMARUL ) vor fi sterse/mascate.

7.11 In cazul in care pasii de revendicare initiale au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator in original si comunica datele suplimentare indicate la art. 7.10, Organizatorul sau Agentia va expedia premiul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului. Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin Agentie, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al Castigatorului. Daca aceste date corespund, cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu Castigatorul, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau bonului fiscal original, Castigatorul va fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

7.12 Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care castigatorul nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

7.13 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

 1. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
 4. un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea documentului fiscal; sau
 5. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie;
 6. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

9.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 1. Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;
 2. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ;
 4. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
  1. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si
  2.  este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
 5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;
 6. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea documentului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscriilor ulterioare.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

 1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

9.8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

  1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
  2. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  3. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul si Agentia, in calitate de persoana imputernicita conform GDPR, prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

Persoana vizata

Date cu caracter personal

Scop

Participant prin sms

 

    1. Numarul de telefon

 

Inscriere

 

Participant prin website

 1. Adresa e-mail
 2. Numar de telefon.

 

Inscriere

 

Potential Castigator

 1. Numar de telefon
 2. Nume
 3. Prenume
 4. Data nasterii

Revendicare initiala

Castigator

    1. Numar de telefon
    2. Nume
    3. Prenume
    4. Adresa completa de livrare a premiului
    5. CNP - pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale
    6. semnatura

Validare finala

Acordare si expediere premii

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator si/sau de catre Agentie, in calitatea sa de persoana imputernicita conform GDPR, in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

  1. Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie.

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13 Conform legii aplicabile, toti participantii beneficiaza de drepturile de informare, acces, intervenţie asupra datelor, portabilitate a datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Participantul se poate opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor în condițiile legii aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentiea, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentiea pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

13.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
 5. Eventuale situatii administrative, politice sau climatice care fac dificila, imposibila sau periculoasa deplasarea in tarile de destinatie (inclusiv dar fara a se limita la restructurari administrative, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, fenomene naturale extreme, precum dar fara a se limita la cutremure, inundatii, etc,  greve ale liniilor aeriene, etc).

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții.

Grup Sapte SRL

prin imputernicit:

 

 

Racoreste-te cu premii in Carrefour

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESCAFÉ

„Racoreste-te cu premii in Carrefour”

 Perioada campaniei 05 iulie 2023, ora 00:00:00 – 18 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promotionala Racoreste-te cu premii in Carrefour (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita),

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe website-ul www.nescafe.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3 Redactarea si autentificarea Regulamentului, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, managementul castigatorilor si extragerea, precum si expedierea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L, societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, denumita in continuare “Agentia”.

1.4  Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in magazinele Carrefour de tip hypermarket si supermarket precum si pe www.carrefour.ro, (denumite in continuare “Magazine participante”) in care se comercializeaza Produse Participante, conform perioadei specifice indicata la art. 2.2 de mai jos.

2.2 Campania se va desfasura in perioada 05 iulie 2023, ora 00:00:00 – 18 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

2.3 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.4. Odata cu înscrierea în campania organizată de Nestlé în magazinele indicate la art. 2.1. participantii sunt inscrisi automat și la tragerea la sorți pentru una dintre cele 3 vacanțe în Grecia (în valoare de câte 15.000 lei, TVA inclus), campanie distinctă organizată în perioada 22.05.2023-31.08.2023. Regulamentul acestei din urmă campanii nationale este disponibil gratuit oricărui solicitant pe https://www.nescafe.com/ro/racoreste-tecupremii

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

3.1 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele sortimente din gama de cafea solubila NESCAFE (in continuare “Produse Participante”), comercializate in Magazinele participante in Perioada Campaniei:

Produs

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g

NESCAFE 3in1 Mild 15g

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g

NESCAFE 3in1 Strong 14g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Original 16.5g

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe 16g

NESCAFE 3in1 Frappe + Shaker (24x16g)

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 24x16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 16g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8x15g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 15g

NESCAFE CLASSIC Latte 8x15g

NESCAFE CLASSIC Latte 15g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 8x14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 8x18.5g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 18.5g

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g

NESCAFE Brasero Original 200+50g

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g

NESCAFE Crema borcan 100g

NESCAFE Crema borcan 95g

NESCAFE Crema 100g + cana Cities of the World

NESCAFE Crema borcan 200g

NESCAFE CREMA 190g

NESCAFE BLACK ROAST 95g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g

NESCAFE Cafea Instant Crema 190g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 50g

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 100g

NESCAFE Gold CREMA Jar 12x95g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 190g

NESCAFE 3in1 Creamy Latte Dspl 28x15g

NESCAFE 3in1 Creamy Latte 15g

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 24x16g

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g+ Pahar Frappe

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1 . Odata cu inscrierea, Participantii isi asuma automat ca au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta (in continuare “Participantii”).

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) societatilor comerciale implicate in  realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului sau Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;
 3. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 4. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

   1. sa achizitioneze din Magazinele Participante in perioada de desfasurare a Campaniei (conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament), oricare Produse Participante (conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament) in valoare totala cumulata de minimum 15 lei (cincisprezece lei), TVA inclus, pe acelasi document fiscal (denumit in continuare in continuare “Valoare Minima”);
   2. sa inscrie documentul fiscal in Campanie prin modalitatile de inscriere (denumite “Mijlocul de comunicare”) detaliate in continuare:
   • Prin SMS: transmiterea numelui magazinului, a numarului si datei documentului fiscal, in formatul NUME MAGAZIN/NRBON/DATABON (Ex: Carrefour/12345/05.07.2023)  în Perioada Campaniei, printr-un mesaj text de tip SMS la numarul 1757. Numarul de SMS este disponibil in retelele din Romania: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania  si Vodafone Romania. Costurile mesajelor trimise pentru inscrierea in campanie sunt tarifele standard nationale stabilite in configuratia serviciului de telefonie mobila contractat de fiecare participant cu operatorul sau.
   • Prin website: transmiterea imaginii bonului, a numarului si datei bonului, alaturi de adresa e-mail si numar telefon, pe www.nescafe.ro/racoreste-tecupremii

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa fie clar, lizibil, neechivoc;
 2. Sa fie vizibile numarul si data bonului /documentului fiscal, precum si numele magazinului emitent
 3. Sa ateste achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima pe acelasi bon/document fiscal.
 4. Data achizitiei sa fie in Perioada Campaniei specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii.

5.3 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala catre persoane fizice emis/a de Magazinele Participante din Romania (fizice si/sau online*), la data efectuarii achizitiei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de Produse Participante  in Valoarea minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

* In vederea validarii facturilor fiscale emise de platformele online, este necesara prezentarea documentului de plata care atesta achitarea comenzii efectuate (ex. chitanta ramburs/ emailul de confirmare de la plata efectuata prin card bancar/ ordin de plată)

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.1 si 6.2. din prezentul Regulament.

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia pe www.nescafe.ro, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

5.6 Fiecare SMS/inscriere pe website este validat/a preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

 1. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes;
 2. instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon/alaturi de acelasi numar de telefon;
 3. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.
 4. instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta;
 5. instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie.

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (prin sms sau pe website). Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia sansa de a castiga maximum un premiu. Pentru mai multe sanse de castig, un participant trebuie sa inscrie mai multe documente fiscale, conform regulamentului.

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant.

5.10 In situatia in care pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit.

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 5 (cinci) ori pe zi, indiferent de canalul de inscriere ales, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate.

5.12 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

5.13 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

5.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.15 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe documentul fiscal decat numarul documentului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii si exemplificat la art.5.3., care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Organizatorul va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 5.2, impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului participant, suma totala achitata pe documentul fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal etc.

5.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant  este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 In cadrul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatorele premii:

 

   • Se vor acorda un număr de 11 (unsprezece) Premii, pe durata intregii campanii, astfel:

Tip Premiu

Nr. TOTAL de Premii

Valoare unitara (lei)

 

Valoare Totala in LEI (TVA inclusiv)

Laptop Gaming ASUS

1

4399,99

4399,99

Aparat cuburi Gheata

5

665,9

3329,5

Casti Beats Studio3 Wireless Over ear

5

1498,99

7494,95

TOTAL CAMPANIE:

 

 

15224,44

Descrierea premiilor:

- Laptop Gaming ASUS: Laptop Gaming ASUS TUF F15 FX506HC cu procesor Intel® Core™ i5-11400H pana la 4.50 GHz, 15.6", Full HD, IPS, 144Hz, 8GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB, No OS TGP 75W, Graphite Black

- Aparat de fabricat cuburi de gheata:Masina de facut cuburi de gheata Heinner Juneau HIM-120BK, Capacitate 12kg/24h, Capacitate rezervor apa 1.5 l, 120 W, Negru

- Casti Beats Studio3 Wireless Over ear (red): Casti Beats Studio3 Wireless, Over-Ear, Rosu

Valoarea totala a celor 11 (unsprezece) premii este de 15224,44(cincisprezecemiidouasutedouazecisipatruleisipatruzecisipatrubani) lei.

  1. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

 

   1. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
   2. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.
   3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.
   4. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.
   5. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.
   6. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor. 
   7. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui sms catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.
   8. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul Campaniei.
   9. In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.
   10. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.
   11. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.

 

  1. Procedura de acordare a premiilor in cadrul Campaniei:
   1. Premiile Campaniei vor fi acordate prin  tragere la sorti dupa incheierea perioadei de desfasurare, ce se vor efectua de catre Agentie, conform desfasuratorului de mai jos, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public sau avocat.
   2. Baza de date utilizata la tragerea la sorti va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in total in perioada Campaniei, mai putin tentativele de frauda.

Intervalul de inscrieri

Numar Premii Acordate

 

 

 

Data extragerii

05-18 iulie 2023

11

21 iulie 2023

   1. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 1. Revendicare initiala:

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele doua etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

7.2 In cel mult 2 zile lucratoare dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite cate un SMS pe numarul de telefon de la care/alaturi de care s-a inregistrat numărul bonului fiscal desemnat castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

7.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, potentialii castigatori vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu.

7.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

7.5 Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator este necesar sa urmeze urmatorii pasi:

a. Sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiilor;

b. Sa comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

c. Sa declare ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial;

d. Sa confirme detinerea in original a documentului fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de produse participante si care contine numarul inscris in Campanie;

e. potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, data de nastere, numar de telefon de contact .

7.6 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului 031 22 44 817  (program 09:00 - 17:00 Luni - Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, tarif normal, disponibil in toate retelele)pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial numarul documentului fiscal declarat castigator. Orice cerere venita din partea Potentialilor castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

7.7 Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul declarat castigator, fara a deteriora documentul; In imagine trebuie sa se regaseasca:

   • numarul documentului fiscal inscris in campanie
   • data si ora documentului fiscal
   • numele societatii comerciale din Romania ce a eliberat documentul fiscal
   • produsele achizitionate in scopul campaniei si valoarea acestora

7.8 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare.

7.9 In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentie / Organizator prin e-mail sau fax, in termenul indicat la art. 7.7, imaginea documentului fiscal.

B. Validarea finala:

7.10 Dupa revendicarea initiala, Organizatorul, prin Agentie, poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia:

 1. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a acestuia.
 2. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, o copie confidentializata a actului de identitate (astfel încat sa fie vizibil doar numele si CNP-ul) prin intermediul email-ului, avand in vedere valoarea impozabila  a premiului, document necesar indeplinirii obligatiilor fiscale. Documentul va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex SERIA si NUMARUL ) vor fi sterse/mascate.

7.11 In cazul in care pasii de revendicare initiale au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator in original si comunica datele suplimentare indicate la art. 7.10, Organizatorul sau Agentia va expedia premiul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului. Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin Agentie, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al Castigatorului. Daca aceste date corespund, cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu Castigatorul, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau bonului fiscal original, Castigatorul va fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

7.12 Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care castigatorul nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

7.13 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

 1. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
 4. un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea documentului fiscal; sau
 5. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie;
 6. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

9.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 1. Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;
 2. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ;
 4. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
  1. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si
  2.  este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
 5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;
 6. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea documentului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscriilor ulterioare.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

 1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

9.8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

  1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
  2. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  3. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul si Agentia, in calitate de persoana imputernicita conform GDPR, prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

Persoana vizata

Date cu caracter personal

Scop

Participant prin sms

 

    1. Numarul de telefon

 

Inscriere

 

Participant prin website

 1. Adresa e-mail
 2. Numar de telefon.

 

Inscriere

 

Potential Castigator

 1. Numar de telefon
 2. Nume
 3. Prenume
 4. Data nasterii

Revendicare initiala

Castigator

    1. Numar de telefon
    2. Nume
    3. Prenume
    4. Adresa completa de livrare a premiului
    5. CNP - pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale
    6. semnatura

Validare finala

Acordare si expediere premii

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator si/sau de catre Agentie, in calitatea sa de persoana imputernicita conform GDPR, in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

  1. Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie.

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13 Conform legii aplicabile, toti participantii beneficiaza de drepturile de informare, acces, intervenţie asupra datelor, portabilitate a datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Participantul se poate opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor în condițiile legii aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentiea, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentiea pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

13.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
 5. Eventuale situatii administrative, politice sau climatice care fac dificila, imposibila sau periculoasa deplasarea in tarile de destinatie (inclusiv dar fara a se limita la restructurari administrative, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, fenomene naturale extreme, precum dar fara a se limita la cutremure, inundatii, etc,  greve ale liniilor aeriene, etc).

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții.

Grup Sapte SRL

prin imputernicit:

 

Racoreste-te cu premii in Cora

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESCAFÉ

„Racoreste-te cu premii in Cora”

 Perioada campaniei 18 iulie 2023, ora 00:00:00 – 31 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1 Campania promotionala Racoreste-te cu premii in Cora (in continuare “Campania”) este organizata de NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestlé Romania: 0800.863.7ь85 (linie telefonica gratuita),

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe website-ul www.nescafe.ro sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania, 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3 Redactarea si autentificarea Regulamentului, coordonarea mecanismului Campaniei, a bazei de date aferente derularii Campaniei, managementul castigatorilor si extragerea, precum si expedierea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate prin intermediul agentiei Grup Sapte S.R.L, societate pe actiuni functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11389389, denumita in continuare “Agentia”.

1.4  Organizatorul poate modifica orice aspect al prezentului Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand a publica modificarile in aceeasi maniera ca prezentul Regulament, data publicarii fiind data intrarii in vigoare a modificarilor.

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in magazinele Cora si pe www.cora.ro  (denumite in continuare “Magazine participante”) care comercializeaza Produse Participante, conform perioadei specifice indicata la art. 2.2 de mai jos.

2.2 Campania se va desfasura in perioada 18 iulie 2023, ora 00:00:00 – 31 iulie 2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

2.3 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.4. Odata cu înscrierea în campania organizată de Nestlé în magazinele indicate la art. 2.1. participantii sunt inscrisi automat și la tragerea la sorți pentru una dintre cele 3 vacanțe în Grecia (în valoare de câte 15.000 lei, TVA inclus), campanie distinctă organizată în perioada 22.05.2023-31.08.2023. Regulamentul acestei din urmă campanii nationale este disponibil gratuit oricărui solicitant pe https://www.nescafe.com/ro/racoreste-tecupremii

 

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

3.1 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele sortimente din gama de cafea solubila NESCAFE (in continuare “Produse Participante”), comercializate in Magazinele participante in Perioada Campaniei:

Produs

NESCAFE 3in1 Mild 24x15g

NESCAFE 3in1 Mild 15g

NESCAFE 3in1 Strong 24x14g

NESCAFE 3in1 Strong 14g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Zahar brun 16.5g

NESCAFE 3in1 Original 24x16.5g

NESCAFE 3in1 Original 16.5g

NESCAFE 3in1 Frappe 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe 16g

NESCAFE 3in1 Frappe + Shaker (24x16g)

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Vanilla 16g

NESCAFE 3in1 Dark Choco 16g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 8x15g

NESCAFE CLASSIC Cappuccino 15g

NESCAFE CLASSIC Latte 8x15g

NESCAFE CLASSIC Latte 15g

NESCAFE CLASSIC Mocca 8x15g

NESCAFE CLASSIC Mocca 15g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 8x14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Sweett 14g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 8x18.5g

NESCAFE GOLD Cappuccino Doble Choca Moha 18.5g

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 100g

NESCAFE CLASSIC Decaf borcan 95g

NESCAFE Brasero Original 200+50g

NESCAFE BRASERO Stick 60x1.8g

NESCAFE BRASERO Stick 1.8g

NESCAFE Crema borcan 100g

NESCAFE Crema borcan 95g

NESCAFE Crema 100g + cana Cities of the World

NESCAFE Crema borcan 200g

NESCAFE Crema borcan 190g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 100g

NESCAFE BRASERO 100g + cana Cities of the World

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g

NESCAFE BRASERO Cafea Instant Borcan 50g

NESCAFE BRASERO Strong Nat 100g

NESCAFE GOLD, cafea instant borcan 100g

NESCAFE Gold, Cafea instant borcan 95 g

NESCAFE GOLD Crema, cafea instant borcan 100g

NESCAFE GOLD Crema, Cafea instant borcan 95 g

NESCAFE 3in1 Creamy Latte 15g

NESCAFE 3in1 Creamy Latte 28 x 15g

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 24x16g

NESCAFE 3in1 Frappe Choco 16g

NESCAFE Cafea Instant Borcan 200g+ Pahar Frappe

NESCAFE Barista Style Latte 12x250ml

NESCAFE Barista Style Americano 12x250ml

NESCAFE Barista Style Caramel 12x250ml

NESCAFE Barista Style Cappuccino 12x250ml

 

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt mentionate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.1.  Odata cu inscrierea, Participantii isi asuma automat ca au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta (in continuare “Participantii”).

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si/sau ai Agentiei;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) societatilor comerciale implicate in  realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, colaboratori ai Organizatorului sau Agentiei si/sau, daca e cazul, magazinelor participante;

 

 1. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

 

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

   1. sa achizitioneze din Magazinele Participante in perioada de desfasurare a Campaniei (conform Sectiunii 2 a prezentului Regulament), oricare Produse Participante (conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament) in valoare totala cumulata de minimum 15 lei (cincisprezece lei), TVA inclus, pe acelasi document fiscal (denumit in continuare in continuare “Valoare Minima”);
   2. sa inscrie documentul fiscal in Campanie prin modalitatile de inscriere (denumite “Mijlocul de comunicare”) detaliate in continuare:
   • Prin SMS: transmiterea numelui magazinului, a numarului si datei documentului fiscal, in formatul NUME MAGAZIN/NRBON/DATABON (Ex: Cora/12345/03.05.2023)  în Perioada Campaniei, printr-un mesaj text de tip SMS la numarul 1757. Numarul de SMS este disponibil in retelele din Romania: Digi Mobil, Telekom Romania Mobile Communications, Orange Romania  si Vodafone Romania. Costurile mesajelor trimise pentru inscrierea in campanie sunt tarifele standard nationale stabilite in configuratia serviciului de telefonie mobila contractat de fiecare participant cu operatorul sau.
   • Prin website: transmiterea imaginii bonului, a numarului si datei bonului, alaturi de adresa e-mail si numar telefon, pe www.nescafe.ro/racoreste-tecupremii

5.2 Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor. Documentul fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa fie clar, lizibil, neechivoc;
 2. Sa fie vizibile numarul si data bonului /documentului fiscal, precum si numele magazinului emitent
 3. Sa ateste achizitia de Produse Participante in Valoarea Minima pe acelasi bon/document fiscal.
 4. Data achizitiei sa fie in Perioada Campaniei specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii.

 

5.3 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal/factura fiscala catre persoane fizice emis/a de Magazinele Participante din Romania (fizice si/sau online*), la data efectuarii achizitiei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de Produse Participante  in Valoarea minima impusa de Regulament, conform mecanismului. Documentele fiscale trebuie sa aiba data de emitere in Perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

* In vederea validarii facturilor fiscale emise de platformele online, este necesara prezentarea documentului de plata care atesta achitarea comenzii efectuate (ex. chitanta ramburs/ emailul de confirmare de la plata efectuata prin card bancar/ ordin de plată)

5.4 Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 6.1 si 6.2. din prezentul Regulament.

5.5 Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia pe www.nescafe.ro, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

 

 

5.6 Fiecare SMS/inscriere pe website este validat/a preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

 1. confirmare ca inscrierea a fost efectuata cu succes;
 2. instiintare ca acelasi numar de bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon/alaturi de acelasi numar de telefon;
 3. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocat temporar conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.
 4. instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta;
 5. instiintare asupra depasirii limitei de inscrieri in Campanie.

 

5.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.8 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (prin sms sau pe website). Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia sansa de a castiga maximum un premiu. Pentru mai multe sanse de castig, un participant trebuie sa inscrie mai multe documente fiscale, conform regulamentului.

5.9 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant.

5.10 In situatia in care pe un document fiscal se gasesc Produse Participante cu o valoare mai mare decat suma minima impusa, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante in Valoarea Minima impusa pe cate un document fiscal diferit.

5.11 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 5 (cinci) ori pe zi, indiferent de canalul de inscriere ales, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Incepand cu inscrierea imediat urmatoare, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie si urmatoarele incercari nu vor fi validate.

5.12 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

5.13 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de identificare ale documentului fiscal deja folosite are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

5.14 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.15 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe documentul fiscal decat numarul documentului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii si exemplificat la art.5.3., care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Organizatorul va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 5.2, impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului participant, suma totala achitata pe documentul fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal etc.

5.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant  este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

6.1 In cadrul Campaniei, Nestle va acorda, direct sau prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti, urmatorele premii:

 

 

   • Se vor acorda un număr de 30 (treizeci) Premii, pe durata intregii campanii, astfel:

 

 

 

 

Tip Premiu

Nr. TOTAL de Premii

Valoare unitara (lei)

 

Valoare Totala in LEI (TVA inclusiv)

Aparat Frappe si Milkshake

10

219

2190

Casti Audio On Ear pliabile Beats Solo3, Wireless

10

899,99

8999,9

Cafea pentru 1 an

10

171,78

1717,8

TOTAL CAMPANIE:

30

 

12907,7

 

Descrierea premiilor:

 

 • Aparat Frappe si Milkshake: Mixer pentru frappe MUHLER FMX-200CH, 100W, 450ml, 2 trepte, Agitator din otel inoxidabil, Argintiu
 • Casti Audio On Ear pliabile Beats Solo3, Wireless: Casti Audio On Ear pliabile Beats Solo 3, Wireless
 • Cafea pentru 1 an:
 • 6 x Nescafe Brasero 100 g (15.99 lei/ buc)
 • 1 X NESCAFE 3in1 Original 10(24x16.5g), 18.96 lei/ buc
 • 1 x NESCAFE 3in1 Strong 10(24x14g), 18.96 lei/ buc
 • 1 x NESCAFE 3in1 Mild 10(24x15g), 18.96 lei/ buc
 • 1 x NESCAFE 3in1 Frappe 10(24x16g) 18.96 lei/ buc

 

Valoarea totala a celor 30 (treizeci) premii este de 12907,7(doisprezecemiinouasutesapteleisisaptezecibani) lei.

 

  1. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

 

   1. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
   2. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile alocate pe motiv ca, dar fara a se limita la, ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.
   3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.
   4. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.
   5. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.
   6. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor. 
   7. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui sms catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.
   8. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul Campaniei.
   9. In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.
   10. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.
   11. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.

 

 

  1. Procedura de acordare a premiilor in cadrul Campaniei:

 

   1. Premiile Campaniei vor fi acordate prin  tragere la sorti dupa incheierea perioadei de desfasurare, ce se vor efectua de catre Agentie, conform desfasuratorului de mai jos, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public sau avocat.
   2. Baza de date utilizata la tragerea la sorti va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in total in perioada Campaniei, mai putin tentativele de frauda.

 

 

Interval de inscrieri

Numar Premii Acordate

 

 

 

Data extragerii

18-31 iulie 2023

30

04 august 2023

 

 

   1. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve.

 

 

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 

 1. Revendicare initiala:

7.1 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “Potential Castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare initiala si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele doua etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

 

7.2 In cel mult 2 zile lucratoare dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite cate un SMS pe numarul de telefon de la care/alaturi de care s-a inregistrat numărul bonului fiscal desemnat castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

 

7.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, potentialii castigatori vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu.

 

7.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

 

7.5 Pentru revendicarea premiului, potentialul castigator este necesar sa urmeze urmatorii pasi:

a. Sa isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea atribuirii premiilor;

b. Sa comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

c. Sa declare ca a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial;

d. Sa confirme detinerea in original a documentului fiscal cu care a efectuat participarea extrasa castigatoare, care atesta achizitia de produse participante si care contine numarul inscris in Campanie;

e. potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, data de nastere, numar de telefon de contact .

 

7.6 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului 031 22 44 817  (program 09:00 - 17:00 Luni - Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, tarif normal, disponibil in toate retelele)pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial numarul documentului fiscal declarat castigator. Orice cerere venita din partea Potentialilor castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

 

 

7.7 Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul declarat castigator, fara a deteriora documentul; In imagine trebuie sa se regaseasca:

   • numarul documentului fiscal inscris in campanie
   • data si ora documentului fiscal
   • numele societatii comerciale din Romania ce a eliberat documentul fiscal
   • produsele achizitionate in scopul campaniei si valoarea acestora

 

7.8 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare.

 

7.9 In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentie / Organizator prin e-mail sau fax, in termenul indicat la art. 7.7, imaginea documentului fiscal.

 

 

B. Validarea finala:

7.10 Dupa revendicarea initiala, Organizatorul, prin Agentie, poate solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potentialilor Castigatori, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, conform specificului acesteia:

 1. Adresa de corespondenta pentru expedierea premiului si intocmirea documentatiei de predare primire a acestuia.
 2. Pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, o copie confidentializata a actului de identitate (astfel încat sa fie vizibil doar numele si CNP-ul) prin intermediul email-ului, avand in vedere valoarea impozabila  a premiului, document necesar indeplinirii obligatiilor fiscale. Documentul va fi prezentat in format sanitizat, respectiv informatiile nerelevante pentru Campanie (de ex SERIA si NUMARUL ) vor fi sterse/mascate.

 

7.11 In cazul in care pasii de revendicare initiale au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii documentului fiscal extras castigator in original si comunica datele suplimentare indicate la art. 7.10, Organizatorul sau Agentia va expedia premiul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorului. Curierul va confrunta datele mentionate de Organizator, prin Agentie, in Procesul verbal cu datele personale din actul de identitate al Castigatorului. Daca aceste date corespund, cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu Castigatorul, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau bonului fiscal original, Castigatorul va fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

 

7.12 Termenele de revendicare si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care castigatorul nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

 

7.13 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

 1. un potential castigator furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
 4. un potential castigator este suspectat de frauda dupa verificarea documentului fiscal; sau
 5. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii  Campanie;
 6. un potential castigator nu a achizitionat pe bonul fiscal trimis pentru inscriere, Produse Participante in Valoarea Minima obligatorie, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

 

 

 

SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZATOARE

 

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

8.2 Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

 

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

9.1 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor/documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

9.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 1. Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;
 2. Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;
 3. Situatiile in care Mijlocul de Comunicare cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament ;
 4. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:
  1. detine documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si
  2.  este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
 5. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;
 6. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

9.4 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

9.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea documentului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscriilor ulterioare.

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.7 Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

 1. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului si ca este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

 

9.8 Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:

  1. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
  2. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
  3. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

 

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul si Agentia, in calitate de persoana imputernicita conform GDPR, prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

 

 

Persoana vizata

Date cu caracter personal

Scop

Participant prin sms

 

    1. Numarul de telefon

 

Inscriere

 

Participant prin website

 1. Adresa e-mail
 2. Numar de telefon.

 

Inscriere

 

Potential Castigator

 1. Numar de telefon
 2. Nume
 3. Prenume
 4. Data nasterii

Revendicare initiala

Castigator

    1. Numar de telefon
    2. Nume
    3. Prenume
    4. Adresa completa de livrare a premiului
    5. CNP - pentru premii mai mari de 600 de lei, pentru acordarea premiului si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale
    6. semnatura

Validare finala

Acordare si expediere premii

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator si/sau de catre Agentie, in calitatea sa de persoana imputernicita conform GDPR, in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

  1. Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie.

11.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13 Conform legii aplicabile, toti participantii beneficiaza de drepturile de informare, acces, intervenţie asupra datelor, portabilitate a datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Participantul se poate opune prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor în condițiile legii aplicabile. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

11.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

11.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentiea, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 7 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentiea pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

12.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

13.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

14.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

14.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
 5. Eventuale situatii administrative, politice sau climatice care fac dificila, imposibila sau periculoasa deplasarea in tarile de destinatie (inclusiv dar fara a se limita la restructurari administrative, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, fenomene naturale extreme, precum dar fara a se limita la cutremure, inundatii, etc,  greve ale liniilor aeriene, etc).

 

 

Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

 

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții.

 

 

Grup Sapte SRL

prin imputernicit: