Du er logget ud

Vilkår og betingelser

På dette websted henviser termerne ""vi"", ""os"", ""vores"" ""Nestlé"" og ""Nestlé Group"" til Nestlé S.A. og dets tilknyttede selskaber, som det måtte være hensigtsmæssigt, hvad angår Nestlé UK Ltd og Nestlé Ireland Ltd. ""Dig"" henviser til enhver person, der har adgang til og/eller bruger dette websted..


Nøjagtigheden, fuldstændigheden og rettidigheden af oplysninger


Selvom vi gør, hvad vi kan for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger på dette websted, er vi ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, vi gør tilgængelige på dette websted, ikke er nøjagtige eller fuldstændige. Tiltro til oplysninger på dette websted sker for egen risiko. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge eventuelle ændringer af materialet og oplysningerne på dette websted.


Accuracy, completeness and timeliness of information


Whilst we use all reasonable attempts to ensure the accuracy and completeness of information on this website, we are not responsible if the information that we make available on this website is not accurate or complete. Any reliance upon the material on this website shall be at your own risk. You agree that it is your responsibility to monitor any changes to the material and the information contained on this website.


Overførsel


Enhver ikke-personlig meddelelse eller ikke-personlige oplysninger, du sender til dette websted via elektronisk post eller på anden vis, herunder eventuelle oplysninger, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og bliver behandlet som ikke-fortrolige og ikke-navnebeskyttede. Alt, du overfører eller sender, tilhører Nestlé Group og kan bruges til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, videreformidling, overførsel, publikation, udsendelse og opslag. Desuden må Nestlé Group bruge enhver idé, illustration, opfindelse, udvikling, ethvert forslag eller koncept til et hvilket som helst formål (herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling, annoncering og markedsføring af produkter), som er indeholdt i meddelelser, du sender til dette websted. Enhver sådan brug sker uden kompensation til den part, der sender oplysningerne. Hvis du sender oplysninger, garanterer du desuden, at du ejer de oplysninger/indhold, der sendes, at det ikke er nedgørende, og at Nestlé Groups brug ikke overtræder nogen tredjeparts rettigheder eller på anden vis medfører, at vi overtræder gældende love. Nestlé Group er ikke forpligtet til at bruge de oplysninger, der indsendes.


Immaterielle ejendomsrettigheder


® Registreret varemærke tilhørende Société des Produits Nestlé S.A. Alle rettigheder forbeholdes.

Al ophavsret og andre immaterielle ejendomsrettigheder i al tekst, billeder og andre oplysninger på dette websted tilhører Nestlé Group eller er inkluderet med tilladelse fra den relevante ejer.

Du har tilladelse til at søge på dette websted, reproducere uddrag via udskrivning, downloade til en harddisk eller med henblik på distribution til andre enkeltpersoner. Dette må kun ske på den betingelse, at du holder alle meddelelser om ophavsret og andre navnebeskyttede meddelelser intakte, og at ovenstående varemærkemeddelelse vises på sådanne reproduktioner. Ingen reproduktion af en del af dette websted må sælges eller distribueres med henblik på kommerciel vinding eller ændres eller inkorporeres i andre værker, publikationer eller websteder.

Varemærker, logoer, tegn og servicemærker (samt ""varemærker""), der er vist på dette websted, tilhører Société des Produits Nestlé S.A., der er en del af Nestlé Group. Intet på dette websted skal fortolkes som tildeling af en licens eller rettighed til at bruge et varemærke, der vises på dette websted. Din brug/misbrug af varemærkerne, der vises på dette websted eller i ethvert andet indhold på webstedet, bortset fra som angivet i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Du informeres desuden om, at Nestlé Group håndhæver sine immaterielle ejendomsrettigheder på det kraftigste i det fulde omfang, loven tillader det.


Links til andre websteder


Links på Nestlé Groups websteder kan føre dig uden for Nestlé Groups netværk og systemer, og Nestlé Group påtager sig intet ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller funktionen af disse tredjepartswebsteder. Linkene er leveret i god tro, og Nestlé Group kan ikke holdes ansvarlig for en efterfølgende ændring på andre tredjepartswebsteder, som vi leverer et link til. Inklusionen af links til andre websteder er ikke ensbetydende med støtte fra Nestlé Groups side. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gør dig bekendt med og omhyggeligt læser juridiske meddelelser og meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger på alle andre websteder, du besøger.


Garantier og ansvarsfraskrivelser


Din brug af dette websted sker for din egen og eksklusive risiko.


Garantier


Dette websted leveres til dig, som ""det er og forefindes"" og ""som tilgængeligt"". Som følge heraf giver Nestlé Group ingen garantier af nogen art, uanset om de er udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller på anden vis (herunder underforståede garantier for salgbarhed eller tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål), herunder garantier eller erklæringer om, at oplysninger på dette websted er fuldstændig, nøjagtig, pålidelig, rettidig, ikke-krænkende over for tredjeparter, at adgang til webstedet sker uden afbrydelser eller er fejlfri eller fri for vira, at webstedet er sikkert, og at eventuelle råd eller meninger, der indhentes af Nestlé Group via dette websted, er nøjagtige eller kan stoles på, og enhver repræsentation eller garanti dertil fraskrives udtrykkeligt i overensstemmelse hermed.

Bemærk, at visse jurisdiktioner muligvis ikke tillader undtagelser for underforståede garantier, så nogle af disse undtagelser gælder muligvis ikke for dig. Du bedes undersøge den lokale lovgivning.

Vi forbeholder os retten til at begrænse, suspendere eller bringe din adgang til dette websted, funktioner på webstedet eller funktioner eller dele dertil til ophør til enhver tid.


Erstatningsansvar


Nestlé Group og/eller enhver anden part, der er involveret i oprettelsen, produktionen eller leveringen af dette websted på vores vegne har nogen form for erstatningsansvar eller ansvar for direkte, hændelig, følgemæssig, indirekte og særlig skadeserstatning eller pønalerstatning, omkostninger, tab eller forpligtelser, hvad end og hvordan de end måtte opstå, som følge af din adgang til, brug af, manglende evne til at bruge og ændring af indhold på dette websted, eller som måtte opstå fra ethvert andet websted, som du får adgang til via et link fra dette websted, eller i det omgang gældende lov tillader det, i forbindelse med de handlinger, vi foretager eller ikke foretager, som følge af elektroniske meddelelser, du sender til os.

Nestlé Group og/eller enhver part, der er involveret i oprettelsen, produktionen eller leveringen af dette websted, har intet ansvar for at opretholde de oplysninger og de tjenester, der gøres tilgængelige på dette websted eller til at levere eventuelle rettelser, opdateringer eller frigivelser i forbindelse dermed. Alle oplysninger på dette websted er underlagt ændringer uden varsel.

Desuden har Nestlé Group intet erstatningsansvar eller ansvar af nogen art for tab, der lides som følge af vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af din brug af, adgang til eller download af materiale fra dette websted. Hvis du vælger at downloade materiale fra dette websted, gør du det for egen risiko.

I det størst mulige omfang gældende lov tillader det, fraskriver du dig udtrykkeligt alle krav mod Nestlé Group, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, leverandører og programmører, som måtte opstå som følge af din brug af eller adgang til dette websted.


Forbudt aktivitet


Det forbydes, at du foretager nogen handling, som Nestlé Group helt efter eget skøn kan anse som værende upassende, og/eller som ville blive anset for at være en ulovlig handling, eller som er forbudt i henhold til nogen love, der gælder for dette websted, herunder, men ikke begrænset til:

En handling, der medfører en overtrædelse af enten beskyttelsen af personlige oplysninger (herunder overførsel af private oplysninger uden den pågældende persons samtykke) eller enkeltpersoners øvrige juridiske rettigheder,

Anvendelsen af dette websted til at krænke eller bagvaske Nestlé Group, dets medarbejdere eller andre enkeltpersoner eller handle på en måde, der giver Nestlé Groups gode navn et dårligt omdømme,

Overførsel af filer, der indeholder vira, som kan medføre skader på ejendom tilhørende Nestlé Group eller ejendom tilhørende andre enkeltpersoner, og

Oprettelse eller afsendelse af ikke-godkendte oplysninger til dette websted, herunder men ikke begrænset til, oplysninger, som efter vores mening sandsynligvis er til gene eller ugunstige for eller overtræder Nestlé Groups eller tredjeparters systemer eller netværkssikkerhed, eller som er ærekrænkende, racistiske, sjofle, truende, pornografiske eller på anden vis ulovlige.


Jurisdiktion og gældende lov


Nestlé Groups produkter, materialer, tilbud og information, der vises på dette website, er kun beregnet til brugere i Storbritannien, Nordirland og Irland og/eller kunder. Nestlé Group garanterer ikke, at produkterne og indholdet på dette website er passende eller tilgængeligt andre steder end Storbritannien, Nordirland og Irland. Kontakt vores lokale distributør for at få mere information om produkternes tilgængelighed i dit land. Produkterne på dette website er kun visuelle repræsentationer og er som sådan ikke i deres rigtige størrelse, emballagefarve osv.

Du og Nestlé Group accepterer, at enhver uenighed eller ethvert krav, der opstår som følge af eller vedrørende brugen af dette website, er underlagt engelsk lov (eller irsk lov, såfremt en sådan uenighed eller et sådant krav opstår i Irland) og hører under de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion (og irske, hvor det er relevant).

Desuden har Nestlé Group intet erstatningsansvar eller ansvar af nogen art for tab, der lides som følge af vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af din brug af, adgang til eller download af materiale fra dette websted. Hvis du vælger at downloade materiale fra dette websted, gør du det for egen risiko.

I det størst mulige omfang gældende lov tillader det, fraskriver du dig udtrykkeligt alle krav mod Nestlé Group, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, leverandører og programmører, som måtte opstå som følge af din brug af eller adgang til dette websted.


Forbudt aktivitet


Det forbydes, at du foretager nogen handling, som Nestlé Group helt efter eget skøn kan anse som værende upassende, og/eller som ville blive anset for at være en ulovlig handling, eller som er forbudt i henhold til nogen love, der gælder for dette websted, herunder, men ikke begrænset til:

En handling, der medfører en overtrædelse af enten beskyttelsen af personlige oplysninger (herunder overførsel af private oplysninger uden den pågældende persons samtykke) eller enkeltpersoners øvrige juridiske rettigheder,

Anvendelsen af dette websted til at krænke eller bagvaske Nestlé Group, dets medarbejdere eller andre enkeltpersoner eller handle på en måde, der giver Nestlé Groups gode navn et dårligt omdømme,

Overførsel af filer, der indeholder vira, som kan medføre skader på ejendom tilhørende Nestlé Group eller ejendom tilhørende andre enkeltpersoner, og

Oprettelse eller afsendelse af ikke-godkendte oplysninger til dette websted, herunder men ikke begrænset til, oplysninger, som efter vores mening sandsynligvis er til gene eller ugunstige for eller overtræder Nestlé Groups eller tredjeparters systemer eller netværkssikkerhed, eller som er ærekrænkende, racistiske, sjofle, truende, pornografiske eller på anden vis ulovlige.


Jurisdiktion og gældende lov


Nestlé Groups produkter, materialer, tilbud og information, der vises på dette website, er kun beregnet til brugere i Storbritannien, Nordirland og Irland og/eller kunder. Nestlé Group garanterer ikke, at produkterne og indholdet på dette website er passende eller tilgængeligt andre steder end Storbritannien, Nordirland og Irland. Kontakt vores lokale distributør for at få mere information om produkternes tilgængelighed i dit land. Produkterne på dette website er kun visuelle repræsentationer og er som sådan ikke i deres rigtige størrelse, emballagefarve osv.

Du og Nestlé Group accepterer, at enhver uenighed eller ethvert krav, der opstår som følge af eller vedrørende brugen af dette website, er underlagt engelsk lov (eller irsk lov, såfremt en sådan uenighed eller et sådant krav opstår i Irland) og hører under de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion (og irske, hvor det er relevant).


Cookies


Nestlé bruger sporingsteknologi (""cookies""). Nestlé Groups politik vedrørende brug af cookies er fastlagt i Nestlé Groups politik om beskyttelse af personoplysninger, som findes på denne webside.


Opdatering af juridisk meddelelse


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og rettelser i denne meddelelse. Du bedes tjekke denne side fra tid til anden for at gennemgå disse og nye yderligere oplysninger.

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.