Odjavljeni ste

© 2023 Nestlé

Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na sve tekstove, slike i druge materijale na ovom internetskom mjestu vlasništvo su Grupe Nestlé ili su uključena uz dopuštenje relevantnog vlasnika.


Dopušteno vam je pregledavanje ovih internetskih stranica i reproduciranje njihovih dijelova ispisom, preuzimanjem na tvrdi disk ili za potrebe distribuiranja drugim pojedincima. To je dopušteno pod uvjetom da očuvate sva autorska prava i druga vlasnička prava te da se prethodno navedena obavijest o žigovima pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica ne smije se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti se smije mijenjati ili ugrađivati u druga djela, publikacije ili internetske stranice.


Žigovi, logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zajedničkim nazivom „žigovi“) prikazani na ovim internetskim stranicama pripadaju Grupi Nestlé.  Ništa sadržano na ovim internetskim stranicama ne smije se tumačiti kao odobravanje bilo kakve licencije ili prava na upotrebu bilo kojeg žiga prikazanog na ovim internetskim stranicama. Strogo je zabranjena upotreba/zloupotreba žigova ili drugih sadržaja prikazanih na ovim internetskih stranicama koja je suprotna odredbama ovih Uvjeta. Također vas obavještavamo da će Grupa Nestlé strogo primjenjivati svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući kazneni progon za teška kaznena djela.