main content
Stablo preko NESCAFÉ logotipa
Svijet

Smanjenje naših emisija stakleničkih plinova

Bolje sutra započinje zajedno

Sivi reciklirani papir koji služi kao pozadinska slika

Smanjenje naših emisija stakleničkih plinova

Kako bi se pomoglo smanjiti emisije sakleničkih plinova, potrebno je više od nekoliko ljudi da to pokušaju postići. NESCAFÉ ima tim predanih analitičara koji proučavaju naš utjecaj na okoliš i koji su izradili plan za njegovo smanjenje. Prilikom analize našeg ugljičnog otiska, NESCAFÉ razmatra sve faktore - od transporta, proizvodnje, pakiranja, otpreme pa čak i što se događa nakon konzumacije proizvoda. Stvorili smo programe kako bi smanjili naš negativan utjecaj na okoliš na svakom koraku i pomogli smo ljubiteljima NESCAFÉ proizvoda posvuda da sudjeluju. Od 2010. smo već smanjili emisiju stakleničkih plinova u našim tvornicama topljive kave u Europi za 49,6 %. NESCAFÉ vjeruje da zajedno vjerujemo da zajedno možemo učiniti više kako bismo smanjili naš negativan utjecaj na okoliš.

NESCAFÉ tvornica
Pokreće nas kava

Svaka šalica NESCAFÉ kave može vam pomoći pružati snagu i energiju koja vam je potrebna svaki dan. Na sličan način, NESCAFÉ koristi talog od kave za stvaranje energije u većini naših tvornica, pritom smanjujući na tone otpada i emisije stakleničkih plinova. To je jednostavan proces u kojem se mljevena kava koja se koristi za kuhanje NESCAFÉ kave prenamjeni kao biogorivo za pogon naših parnih kotlova. 2021. godine ova je kružnost pomogla tvrtki NESCAFÉ spriječiti ulazak 61.000 tona* CO2e iz fosilnih goriva u našu atmosferu i poslati manje otpada na odlagališta koji bi se inače prevozio teškim kamionima. Kao i vi, NESCAFÉ brine o planetu i nije preponosan da ponovno iskoristi ostatke. (*Djelokrug: Tvornice topive kave u Europi 2021.)

NESCAFE-MYW-MOUNTAIN COFFEE PLANTATION-ARTICLE 10-desktop
Potičemo snagu prirode

Jedno od najboljih sredstava za smanjenje ugljika su zdravo tlo i šume. U slučaju brenda NESCAFÉ, kako bi se uhvatili u koštac s njegovim ogromnim opskrbnim lancem sa stotinama tisuća plantaža i transportnih mreža, naš je cilj zaštititi i tlo i šume kako bismo donijeli dugoročne održive promjene.

Sivi reciklirani papir koji služi kao pozadinska slika za citat

"Do 2025. godine NESCAFÉ ima za cilj dobiti kavu koja je 100% dobivena bez krčenja šuma, a do 2026. namjerava posaditi 20 mlijuna autohtonih stabala kako bi se povećala biološka raznolikost i promicalo formiranje i zdravlje tla."

Ruke koje sade drvo
Kada više zapravo znači manje

Šume u svijetu apsorbiraju približno 2,6 milijardi tona ugljičnog dioksida godišnje, ili otprilike trećinu ukupnog ugljičnog dioksida koji se oslobađa izgaranjem fosilnih goriva. Šume također osiguravaju prehranu, sklonište, energiju, lijekove i sredstva za život za oko 1,6 milijardu ljudi.* Nažalost, kako globalna populacija i potražnja za hranom rastu, šume su izložene opasnosti od pretvaranja u obradiva zemljišta. NESCAFÉ radi na opskrbnom lancu kave 100% dobivenog bez krčenja šuma do 2025. godine, a do 2026. namjerava posaditi 20 milijuna autohtonih stabala kako bi se povećala biološka raznolikost i promicalo formiranje i zdravlje zla. To je veliki posao, no niti približno onoliko velik kao ono što šume čine za naš planet.

Redovi mladih biljaka kave
Zašto je zdravlje tla toliko važno

Zdravo tlo čini više od samog davanja uvjeta za uzgoj dobre kave - ono hvata ugljik, smanjuje eroziju i zahtijeva manje sintetičkog gnojiva. Budući da veliki dio emisije stakleničkih plinova na plantažama dolazi od gnojiva, NESCAFÉ pomaže optimizirati upotrebu gnojiva pružajući obuku uzgajivačima. Od Vijetnama do Meksika, Brazila i Indonezije, NESCAFÉ terenski programi pomogli su u poboljšanju poljoprivrednih metoda, što je rezultiralo time da farme koriste optimalne kombinacije sintetičkih i organskih gnojiva i smanjuju upotrebu agrokemikalija. Jednostavno rečeno, zdravo tlo pomaže u uzgoju održivije kave.

Voda ključa u kuhalu za vodu na ploči za kuhanje
Velike promjene sastoje se od malih

Kako bismo pomogli kompaniji Nestlé da do 2050. godine dosegne nultu stopu emisije stakleničkih plinova, ne radi se o tome da uradimo nekoliko velikih promjena, već na stotine malih. Za početak, sve NESCAFÉ tvornice za cilj imaju koristiti 100 % obnovljivu električnu energiju do 2025. Također, dajemo sve od sebe kako bismo pomogli stvoriti kružne sustave koji olakšavaju prikupljanje, recikliranje i ponovnu upotrebu ovih proizvoda. NESCAFÉ je kao cilj također postavio povećati svoju flotu električnih vozila, vozila na biogorivo, hibridnih ili plug-in hibridnih vozila. Što se, pak, potrošača tiče, NESCAFÉ potiče bolje metode pripreme kave i pruža savjete za recikliranje poput kuhanja vode do 80°C umjesto do 100°C pri pripremi kave. Uz inicijativu za inicijativom, na putu smo da nastavimo smanjivati naše emisije stakleničkih plinova.

Reciklirani papir koji služi kao bijela pozadinska slika

Svijet

Povezani članci

Zemlja u rukama

Kad bi zrna kave mogla govoriti

Za uzgoj dobre kave potrebno je više od samih stabala kave. Saznajte kako promičemo biološku raznolikost i zdravlje tla pomoću regenerativne poljoprivrede.

Otkrijte više
Make your world

Mala šalica kave ima moć učiniti vaš svijet boljim mjestom.