You are signed out

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

© 2023 Nestlé


Цялото съдържание на нашия Уебсайт, включително без ограничение, всеки и всички текст, снимки, графики, произведения на изкуството, търговски марки (включително Търговски марки), марки, лога, видеоклипове, звук, музика, потребителски интерфейси и кодове (общо „Съдържание“), както и цялостния изглед на Съдържанието, е наша собственост или на нашите лицензодатели и е защитено от авторски права, търговски марки, патенти, права върху база данни и други права на интелектуална собственост.


Търговските марки, лога, символи и другите знаци, публикувани на нашия Уебсайт или използвани като име на домейн (събирателно „Търговски марки“), принадлежат на Société des Produits Nestlé S.A и ги ползваме по силата на лицензионен договор или друго разрешение за ползване.


Нищо на нашия Уебсайт и тези Условия не следва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право да се използва на каквато и да е търговска марка. Уведомяваме Ви, че Nestlé в пълна степен ще упражнява своите права на интелектуална собственост, защитени в най-голяма степен от закона.


Можете да ползвате и възпроизвеждате части от нашия Уебсайт единствено за Ваша лична и нетърговска употреба, при условие че във всички случаи зачитате целостта на Съдържанието и запазвате (като не премахвате) всяко известие за авторски права върху такова съдържание (напр. © 2019 Nestlé. Всички права запазени.), както и известието за запазена марка по-долу:
[® [добавете съответните търговски марки] са търговски марки на Société des Produits Nestlé S.A. Всички права запазени.]
или
[® Рег. Търговска марка на Société des Produits Nestlé S.A. Всички права запазени.]