You are signed out
Намаляваме нашите емисии на парникови газове

Едно по-добро утре започва от днес

3 мин
За да се помогне за намаляването на емисиите на парникови газове от NESCAFÉ, са необходими повече от няколко човека. В NESCAFÉ имаме екип от отдадени анализатори, които изследват въздействие ни върху околната среда и създадоха план, който да помогне то да се намали. При анализа на въглеродния ни отпечатък, от NESCAFÉ обръщаме внимание на всичко - от транспортиране, производство, опаковане, изпращане, до това какво се случва след консумация. Създадохме програми, за да намалим нашето въздействие на всяка една стъпка и помогнахме на хората, които пият NESCAFÉ от всяка точка на света, да вземат участие. От 2010 г. насам успяхме да намалим с 49,6% емисиите на парникови газове от фабриките ни за разтворимо кафе в Европа. В NESCAFÉ вярваме, че заедно можем да направим повече, за да намалим въздействието ни върху околната среда.
сива рециклирана хартия

Вдъхновяваме се от кафето

Всяка чаша NESCAFÉ може да ви помогне да получите силата и енергията, от които се нуждаете всеки ден. По същия начин в NESCAFÉ използваме отработената утайка от кафе за създаване на реална енергия в повечето от нашите фабрики, като намалява тоновете отпадъци и емисиите на парникови газове. Това е прост процес, при който смляното кафе, използвано за приготвяне на NESCAFÉ, се използва отново като биогориво за захранване на нашите парни котли. През 2021 г. този кръговрат е помогнал на NESCAFÉ да запази 61 000 тона* CO2e от изкопаеми горива от навлизането им в нашата атмосфера и изпраща по-малко отпадъци на сметището, които иначе биха били транспортирани с тежки камиони. Подобно на вас, ние от NESCAFÉ се грижим за планетата и не се гордеем, ако трябва да нагряваме повторно своите остатъци.

*Обхват: фабрики за разтворимо кафе в Европа през 2021 г.
NESCAFÉ® factory

Вдъхновяване силата на природата

Едни от най-добрите средства за намаляване на въглерода са качествената почва и горите. За да се справим в NESCAFÉ с огромната си мрежа за транспортиране на доставки от стотиците хиляди стопанства, нашата цел е да защитаваме както почвите, така и дърветата. Само така ще допринасяме за дълготрайната промяна.
protect soil and forests

Когато повече всъщност означава по-малко

Горите в света поглъщат приблизително 2.6 милиарда тона въглероден диоксид на година или това е една трета от целия CO2, изпускан от горящи изкопаеми горива. Горите предоставят също така храна, подслон, енергия, лекарства и препитание на около 1.6 милиарда човека*. За съжаление, с нарастването на глобалното население и нуждата от храна, горите са в риск от това да бъдат превърнати в земеделски стопанства. В NESCAFÉ работим за постигане на 100% верига за снабдяване с кафе без да се причинява обезлесяване до 2025 г., а до 2026 г. възнамеряваме да засадим 20 милиона местни дървета, за да помогнем за увеличаване на биоразнообразието и качеството на почвата. Това е голяма задача за нас, но не толкова голяма, калкото тази, която вършат дърветата за планетата.

*Доклада за CSV от 2021 г., с.25
planting a tree

До 2025 г. от NESCAFÉ сме си поставили за цел да постигнем 100% производство на кафе, без да се причинява обезлесяване в районите, а до 2026 г. възнамеряваме да засадим 20 милиона местни дървета, за да помогнем за увеличаване на биоразнообразието.


Цитат

Защо качеството на почвата е толкова важно

Добрата почва може да направи много повече от това да даде добро кафе. Тя улавя въглерода, намалява ерозията и изисква по-малко синтетични торове. Голяма част от емисиите на парникови газове в плантациите идват от химическите торове. От NESCAFÉ помагаме да се оптимизира използването им, като предоставяме обучение на земеделците. От Виетнам до Мексико, Бразилия и Индонезия, полевите програми на NESCAFÉ са помогнали да се подобрят методите на земеделие, като се използват оптимални комбинации от химически и органични торове и се намалява употребата на земеделски химикали. Накратко, качествената почва помага да се отглежда по-устойчиво кафе.
good soil to grow good coffee

Големите промени се правят от малки промени

За да постигне Nestlé нулево нетно потребление на енергия до 2050 г., не нужно да се правят големи промени, а стотици малки такива. Като за начало, до 2025 г. фабриките на NESCAFÉ са си поставили за цел да използват 100% възобновяемо електричество. Ние полагаме много усилия, за да помагаме да се създават кръгови системи, което прави по-лесно събирането, рециклирането и повторното използване на тези продукти. От NESCAFÉ се стремим да разширяваме своя автопарк с електрически автомобили, автомобили на биогориво, хибридни или зареждащи се коли. От NESCAFÉ насърчаваме своите потребители да използват по-добри методи за приготвяне и даваме различни съвети за рециклиране, като това да се загрява водата на 80°C вместо на 100°C. Инициатива след инициатива, ние се движим по пътя да поддържаме намаляването на нашите емисии на парникови газове.
NESCAFÉ® factories
NESCAFÉ® sustainability

Разгледай статиите от...