Du er logget ud
video-thumbnail
Se hele Brian Lykkes rejse med NESCAFÉ til Honduras her

NESCAFÉ: Lad hver kop gøre en forskel

Oplev vores indsats for bæredygtighed i Honduras, hvor vi inviterede Brian Lykke med.
mand og kvinde i et kaffelandskab

Nescafé er dedikeret til at gøre en positiv forskel i kaffeverdenen. Vores rejse til Honduras sammen med skuespiller Brian Lykke har ikke kun afsløret kaffens rejse fra bønne til kop, men også vores dybe engagement i bæredygtighed og lokal udvikling.
alt mand med kaffebær

Bier og kaffebønner: En bæredygtig fremtid i Honduras

Vores innovative projekt med bier i Honduras' frodige landskaber er et skridt mod en mere bæredygtig fremtid.
bier der laver honning

Dette initiativ støtter direkte de lokale kaffebønder ved at integrere biavl i deres landbrugspraksis, så bierne bestøver kaffebønnerne.
biavlere

Ved at give bønderne udstyr og træning til at dyrke bier, åbner vi desuden op for nye indtægtskilder gennem honningsalg. Bønderne har oplevet, hvordan dette har skabt en markant positiv forandring i deres liv, både økonomisk og i forhold til kaffeplantens sundhed.

Det primære fokus for projektet er at øge indkomsten hos de kaffeproducerende bønder ved at de kan sælge honning den honning bierne producerer. At diversificere indkomsten for kaffebønderne er helt essentielt da fattigdom blandt kaffebønder i Honduras er en stor udfordring.

Regenerativ kaffedyrkning bidrager til øget biodiversitet gennem f.eks. de agro-skovbrug praksisser, der bliver praktiseret hos de kaffebønder i Honduras som vi har samarbejde med omkring bier. Gennem Nescafé Plan hjælper vi kaffebønderne med at dyrke kaffen gennem agro-skovbrug, hvilket sikrer en diversificeret blomstringskalender (samplantning af kaffetræer og andre træer og planter, hvilket sikrer en mere kontinuerlig tilgængelighed af blomster året rundt = der er adgang til nektar og pollen, selv når kaffeplanterne ikke blomstrer; hele året). Bierne er købt af lokale biproducenter og projektet udføres af lokale ngo´er i samarbejde med Nestlé Honduras lokale afdeling. Apis Melifera bien betragtes som etableret og naturaliseret i Honduras, da den frit har levet mange år overalt i hele regionen.

Vi hjælper kaffebønderne med at plante skyggetræer, hvilket afhjælper konsekvenserne ved klimaforandringer: Bønderne får mere klimaforandringsresistente planter og et levende økosystem der skaber et sundere miljø for både bier og indfødte bestøvere. 94.5% af vores globale kaffe er skovrydningsfrit og i december vil det være 100%. Vi hjælper kaffebønderner med at anvende dækkeafgrøder (naturlig mulching), hvor ukrudt ikke kan trives, samtidig med at der produceres ekstra nektar til bestøvere.

Den helt store gevinst ved omlægning til regenerativt landbrug, at selve jordens sundhed forbedres og organiske materiale forøges. Vi kommer til at indkøbe 50% af alle vores primære afgrøder fra regenerativt landbrug i 2030. Du kan læse mere om vores arbejde med biodiversitet og regenerativt landbrug her.
bier der laver honning

Honduras' udfordringer: Migration og økonomisk udvikling

Honduras, et land præget af fattigdom, står over for en kritisk udfordring med, at især af den unge arbejdskraft migrerer til USA. Denne udvandring skaber en usikker fremtid for et land, der i høj grad er afhængigt af sin ungdom til at drive økonomien. Kaffeeksporten, som er landets anden største indkomstkilde, er overvejende baseret på små familiebrug. Vores projekter fokuserer i høj grad på træning og uddannelse af unge mennesker, så de får et styrket udgangspunkt for at dyrke deres kaffe og dermed større chance for at de bliver i landet.
plantning af nye kaffetræer

Livet og arbejdet for unge familier er afgørende for landets økonomiske stabilitet og vækst. Der bliver drukket mere end 6.000 kopper Nescafé i sekundet, og vores rolle i udvikling og sikring af fremtiden for bæredygtig kaffe er derfor indiskutabel. De bæredygtighedsprojekter vi har set, at vores kollegaer i Honduras, har igangsat, baserer sig på en transformation af kaffedyrkningen til regenerative landbrugspraksisser, og vi glæder os til fortsat at følge udviklingen.
mand med en kurv med kaffebær

Mod 2050: En bæredygtig vision


Vores mål for 2050 er at transformere landbruget til regenerative dyrkningspraksisser for, blandt andet, de kaffebønner, som vi bruger til at lave Nescafé. Ved at omlægge til regenerativ kaffedyrkning opnår vi flere fordele: Indsamler CO2 gennem fotosyntesen så vi får reduceret vores samlede udledning ved lagring af CO2 i jorden, højere udbytter fra kaffetræerne, mere robuste og klimaforandringsresistente planter. Dette bidrager ikke kun til miljøets sundhed, men også til en diversificeret og mere stabil indkomst for bønderne, eksempelvis gennem honningproduktion. Det er nemlig vigtigt at støtte landmændenene i den grønne omstilling, hvilket både kan være ved hjælp af træning og uddannelse i mere bæredygtige praksisser, men det kan også være deciderede indkomst udbetalinger, der udbetales når der udføres specifikke handlinger, der bidrager positivt til lokalsamfundet; både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Omlægningen af landbruget til regenerative praksisser er en central del af Nestlés klima roadmap. Vi målte vores CO2 aftryk tilbage i 2018, og det er vores udgangspunkt for vores reduktioner. Vi har sat os selv ambitiøse mål om at nå en 20% reduktion allerede i 2025, en halvering i 2030 og at opnå net zero i 2050. Vores transition af landbruget følger de samme mål, så vi om under et år, i 2025, vil opnå 20% indkøb af afgrøder der er produceret efter regenerative landbrugs-metoder. I 2030 vil halvdelen af alle vores primære afgrøder, herunder kaffe, komme fra regenerative landbrug, og i 2050 har vi sat os ambitionen at alle vores primære afgrøder skal komme fra landbrug hvor der dyrkes efter regenerative metoder. Det er en meget ambitiøs plan og vi arbejder benhårdt for at stå forrest i den grønne omstilling.Din rolle i vores rejse mod mere bæredygtig kaffedyrkning


Når du vælger Nescafé, bliver du en del af denne vigtige rejse. En rejse, der handler om mere end blot at nyde en god kop kaffe; det handler om at støtte en fremtid, hvor hver handling bidrager til en mere bæredygtig kaffedyrkning.

Favoritter i samfundet I dag

Se nogle af de mest populære artikler fra hele sitet
Læs flere spændende artikler om

Læs flere spændende artikler om …