Jesteś wylogowany

© 2023 Nestlé

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej do treści, obrazów i innych materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej stanowią własność Grupy Nestlé lub materiały te zostały zamieszczone za zgodą odpowiedniego właściciela.


Możesz przeglądać niniejszą stronę internetową, powielać jej fragmenty przez drukowanie, pobieranie na dysk twardy lub w celu przekazania innym osobom. Możesz to jednak robić wyłącznie pod warunkiem, że nie zostaną naruszone żadne prawa autorskie ani zapisy innych praw własności i że na tych kopiach znajdzie się powyższa informacja o znaku towarowym. Nie można sprzedawać ani rozprowadzać dla komercyjnego zysku kopii jakichkolwiek części niniejszej strony, ani nie można ich modyfikować lub włączać do innych materiałów, publikacji lub stron internetowych.


Znaki towarowe, loga, znaki usługowe i inne znaki (określane łącznie jako „znaki towarowe”) wyświetlane na niniejszej stronie internetowej należą do Grupy Nestlé. Żadnej treści niniejszej strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do użycia jakiekolwiek znaku towarowego wyświetlanego na niniejszej stronie. Użycie/niewłaściwe użycie znaków towarowych wyświetlanych na niniejszej stronie, lub jakiejkolwiek innej treści niniejszej strony, z wyjątkiem przypadków uwzględnionych w niniejszych „Zasadach i warunkach”, jest surowo zakazane. Informujemy również, że Grupa Nestlé będzie w sposób zdecydowany dochodzić swoich praw własności intelektualnej w całym zakresie obowiązującego prawa, włączając ściganie karne w przypadku poważnych wykroczeń.