Jesteś wylogowany

Zasady i warunki

 


Witamy na naszej stronie internetowej!


Nestlé stawia sobie za cel utrzymanie zaufania wśród użytkowników swojej strony internetowej. Poniższe warunki regulują korzystanie przez Was ze strony nestle.pl.
Niniejsza strona internetowa przedstawia użytkownikowi wszystkie aspekty działania firmy i jej struktur wraz z najważniejszymi dla Nestlé Polska zasadami prowadzenia działalności gospodarczej.
Podmiotem udostępniającym stronę internetową jest Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025166, kapitał zakładowy 48.378.300 zł, w pełni opłacony, NIP 527-020-39-68.


1. Dopuszczalne używanie


Możecie dowolnie przeszukiwać naszą stronę internetową oraz, o ile jest to dostępne, umieszczać na niej materiały, takie jak pytania, posty, oceny i recenzje, a również treści multimedialne (np. zdjęcia, filmy).

Jednakże korzystanie ze strony internetowej i materiałów na niej umieszczonych nie może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe. Należy pamiętać, że nie wolno:


(a) naruszać prawa do prywatności osób trzecich;

(b) naruszać wszelkich praw własności intelektualnej;

(c) składać oświadczeń, które są obraźliwe (w tym w stosunku do Nestlé), odnoszą się do pornografii, mają charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcają do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku;

(d) umieszczać plików zawierających wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa; lub
(e) w inny sposób narażać na niebezpieczeństwo integralność strony internetowej.


Proszę zauważyć, że Nestlé może usunąć wszelkie treści ze strony internetowej, o ile uzna je za nielegalne lub naruszające dobre obyczaje. Nestlé może w granicach obowiązującego prawa monitorować lub dokonywać przeglądu udostępnianych przez Was treści, a także usuwać lub odmawiać umieszczania treści, jakie Nestlé, uzna za niewłaściwe.


2.Ochrona prywatności


Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej tutaj


3.Własność intelektualna


3.1. Treści dostarczone przez Nestlé


Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Nestlé na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność Nestlé lub jej licencjodawców.


3.2. Treści dostarczone przez Was


Oświadczacie wobec Nestlé, że jesteście autorem treści udostępnianych przez Was na stronie internetowej lub przysługują Wam niezbędne prawa takie jak zgoda właścicieli praw, w związku  z czym możecie udostępniać takie treści (np. zdjęcia, filmy, muzykę) na stronie internetowej.

Wyrażacie zgodę, że przez fakt umieszczenia przez Was treści na stronie internetowej, że treści te staną się niepoufne.


W zakresie, w jakim jest to skuteczne na podstawie obowiązującego prawa, udzielacie Nestlé bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie (na takich polach eksploatacji lub w takim zakresie jak: utrwalanie, ujawnienie, powielanie, przekazywanie, publikowanie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do treści dostęp w czasie i w miejscu przez siebie wybranym, adaptacja,  lub nadawanie) przekazanych przez Was treści w celach związanych z działalnością marketingową Nestle on-line. W określonych przypadkach uzasadnionych funkcjonalnością strony internetowej możemy Was prosić o udzielenie nam bardziej szczegółowych lub szerszych praw z zakresu własności intelektualnej, w drodze pisemnej umowy licencji lub umowy o przeniesienie praw autorskich.


Proszę zauważyć, że Nestlé ma prawo wyboru, czy zechce, czy też nie zechce wykorzystać danej treści.


4.Zasady regulujące oceny i recenzje udzielane przez konsumentów


W przypadku gdy strona internetowa zbiera recenzje konsumentów na temat produktów Nestle, niezależnie od powyższych warunków, mają zastosowanie następujące dodatkowe zasady regulujące oceny i recenzje. W celu umieszczenia jakichkolwiek treści w serwisie ocen lub recenzji dostępnych na stronie internetowej (takich jak tekst, zdjęcia, filmy, podobizny lub inne materiały lub informacje), musicie mieć ukończone 18 lat lub uzyskać zgodę osoby sprawującej nad wami władzę rodzicielską. Jeżeli otrzymaliście uprzednią płatność lub promesę płatności za proponowane przez Was treści; lub jeżeli otrzymaliście zachętę w formie darmowego produktu, rabatu, lub upominku, jesteście zobowiązani ujawnić to w swoim zgłoszeniu. Jeżeli jesteście pracownikami Nestlé lub pracujecie dla spółki bądź agencji zaangażowanej przez Nestlé, musicie ujawnić tę relację.


Cała przekazywana przez Was treść winna być dokładna i oparta o Wasze faktyczne doświadczenia z recenzowanym produktem. W swoich recenzjach nie może przekazywać żadnych informacji dotyczących innych stron internetowych, adresów, adresów mailowych, informacji kontaktowych lub numerów telefonów. To Wy ponosicie odpowiedzialność za treść waszych wpisów, a nie Nestlé.


5.Odpowiedzialność


Podczas gdy Nestlé dokłada wszelkich uzasadnionych wysiłków, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za drobne niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności strony internetowej, jak również za awarie Waszego sprzętu komputerowego. Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej odbywa się na Wasze własne ryzyko.


Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nienależących do Nestle. Nestlé nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. W związku z tym, zachęcamy Was do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na stronach takich osób trzecich, a także do bieżącego monitorowania wszelkich w nich zmian.


W czasie korzystania ze strony internetowej osoby trzeciej możecie zechcieć umieścić odesłanie do niniejszej strony internetowej (linkowanie). W takim przypadku, Nestlé nie ma nic przeciwko takiemu odesłaniu, pod warunkiem, że korzystacie z dokładnego url strony głównej niniejszej strony internetowej (np. bez głębokich linków) i nie sugerujecie w żaden sposób, że jesteście powiązani lub macie poparcie Nestlé. Odsyłając do niniejszej strony internetowej nie możecie korzystać z „framingu” ani innych podobnych praktyk, a także musicie zapewnić, że link do naszej strony internetowej otwiera się w nowym oknie.


6.Skontaktuj się z nami


Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące strony internetowej, prosimy o kontakt https://www.nestle.pl/pl/info


7.Zmiany


Nestlé zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  korzystania. Proszę co jakiś czas wejść na tę stronę, by zapoznać się z warunkami oraz wszelkimi nowymi informacjami.


8.Wymagania techniczne


Do celu korzystania z niniejszej strony internetowej konieczne jest spełnienie wymagań technicznych.


9.Terytorium


Nestlé nie składa żadnych zapewnień, że produkty lub treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są właściwe lub dostępne w lokalizacjach innych, aniżeli Polska.


Copyright © wrzesień 2015 Nestle Polska S. A.