Jesteś wylogowany
Współoraca NESCAFÉ oraz Rainforest Alliance

Lepsi razem

3 minuty

Za każdym razem gdy cieszysz się pyszną filiżanką kawy NESCAFÉ, jest to wynik pracy tysięcy plantacji kawy. Zrozumienie dynamiki tych gospodarstw jest istotne dla poprawy warunków życia, gdziekolwiek to możliwe. W 2014 roku NESCAFÉ połączyło siły z Rainforest Alliance. Razem opracowaliśmy plan zmiany - NESCAFÉ Plan, który określa w jaki sposób chcemy wywrzeć pozytywny wpływ. Jest on teraz podstawą naszego narzędzia monitorowania i oceny postępu kluczowych działań. NESCAFÉ wie dużo o kawie, ale pomocy nigdy za wiele, by móc osiągnąć więcej.

Rainforest Alliance partnership

Doskonały przepis na pozytywną zmianę

Każdy dobry przepis wymaga dbałości, uwagi i odpowiedniego pomiaru składników. Pomiar wpływu NESCAFÉ na grunty zaczyna się od oceny dochodu netto z gospodarstw rolnych oraz pomiaru środków utrzymania rolników z kawy i innych upraw. Następnie sprawdzamy nasz wpływ na rodziny rolnicze. Na końcu badamy aspekty takie jak: zdrowie gleby, bioróżnorodność i wodę, aby śledzić redukcję śladu węglowego. Pomiary te pomagają NESCAFÉ we współpracy z rolnikami – możemy uzyskać ich perspektywę, zrozumieć wyzwania i pracować nad rozwiązaniami, które niosą korzyści z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i procesów regeneracji. Dzięki temu poprawiamy warunki życia rolników i wspieramy zasoby naturalne.

Link: https://www.rainforest-alliance.org/business/tailored-services/partnerships-for-success-monitoring-and-evaluation-with-nescafe/

sustainable and regenerative benefits

Im więcej wiemy, tym jesteśmy lepsi

Bez solidnych danych nie da się dokładnie stwierdzić, jak dużo dobrego robimy. Nasza bliska współpraca z Rainforest Alliance pomaga NESCAFÉ oceniać rezulataty wszystkich programów terenowych na całym świecie. Posiadanie tej wiedzy pozwala nam na ocenę, poprawianie i dostosowywanie naszych działań, tak by przynosiły długotrwałe korzyści dla setek tysięcy producentów kawy.

Rainforest Alliance logo

NESCAFÉ dostarczyło ponad 33 000 kawowych plantatorom 37 milionów roślin kawy odporne na rdzę liści. Nasze dane umożliwiły nam zidentyfikować, które odmiany miały 93% przeżywalność i 50% wzrost wydajności.


leaf rust resistant coffee plantlets

5 gwiazdek w Meksyku

Dzięki monitorowaniu i ewaluacji NESCAFÉ ograniczyło skutki kryzysu związanego z rdzą liściową w Meksyku w 2014 r. Przeprowadziliśmy rozmowy z rolnikami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy im jeszcze pomóc. Firma NESCAFÉ dostarczyła 37 milionów sadzonek kawy odpornych na rdzę dla ponad 33 000 hodowców kawy, którzy stanęli w obliczu poważnej epidemii. Nasze dane pozwoliły określić, które odmiany działały z 93% wskaźnikiem przeżywalności i 50% wzrostem produktywności. Następnie kierownicy zespołu NESCAFÉ prowadzili szkolenia w terenie i inwestowali więcej w siłę roboczą gospodarstw. Dokładne dane i dobre rozmowy są konieczne, by wprowadzić trwałe, pozytywne zmiany.

leaf rust resistant coffee plantlets

Poszukiwanie rozwiązań w Wietnamie

Nie da się dobrze rozwiązać problemu, jeśli w pełni nie rozumie się jego natury. W Wietnamie firma NESCAFÉ chciała poprawić warunki życia i produktywność rolników znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - borykających się z wysokimi kosztami produkcji, nieefektywnym nawadnianiem i zależnością od jednego gatunku uprawy. NESCAFÉ pomogło dostarczając 9 milionów sadzonek ponad 14 000 rolników w celu zwiększenia plonów, zapewniło szkolenia w zakresie praktyk rolniczych, takich jak uprawa międzyplonowa oraz nauczyło rolników umiejętności finansowych i prowadzenia dokumentacji. Do 2020 roku 89% wietnamskich rolników uczestniczących w programie terenowym NESCAFÉ prowadziło dokumentację finansową, która okazała się skuteczna. Mając lepsze dane i wydajniejsze sadzonki, rolnicy inwestowali w swoje pola i zwiększali produktywność. Inteligentne zarządzanie nawadnianiem i dywersyfikacja upraw umożliwiła osiągniecie wyższych dochodów. To niesamowite, jak wiele może zmienić lepsza organizacja.

NESCAFÉ® field program
NESCAFÉ® sustainability

Odkryj więcej artykułów