คำค้นหายอดนิยม
You are signed out
เส้นทางกาแฟยั่งยืน จากไร่กาแฟพันธุ์ดีจนถึงบรรจุภัณฑ์

เส้นทางกาแฟยั่งยืน จากไร่กาแฟพันธุ์ดีจนถึงบรรจุภัณฑ์

กาแฟยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เรายึดมั่น เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ กระบวนการจัดการต่าง ๆ จนถึงกาแฟที่พร้อมเสิร์ฟทุกแก้ว

เส้นทางแห่งความยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกกาแฟ จนถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ผ่านมามากว่า 10 ปี กับเส้นทางความยั่งยืนที่เราค้นพบ และลงมือทำด้วยตนเอง

ผ่านมามากว่า 10 ปี กับเส้นทางความยั่งยืนที่เราค้นพบ และลงมือทำด้วยตนเอง

เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ทุกอย่างได้นำเรามาถึงจุดนี้ แบรนด์ "เนสกาแฟ" ที่ทุกคนรักและเชื่อมั่นในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเหล่าพี่น้องเกษตรกรและไร่กาแฟของพวกเขา ซึ่งตัดสินใจเข้ามาร่วมเดินทางเป็นครอบครัวเดียวกับเรา เพื่อเป็นการตอบแทนในความทุ่มเทนี้ เราจึงดูแลเครือข่ายเกษตรกรของเราเป็นอย่างดี ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เพื่อให้เกิดวิถีชีวิตและอนาคตที่ดีร่วมกันในวันข้างหน้า เรายังมุ่งมั่นพัฒนาทุกขั้นตอนในการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตอบแทนพวกเขาให้มากกว่าสิ่งที่เราได้รับ ทำให้เรายิ่งภูมิใจกับความสำเร็จที่พาเรามาไกลได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นของเราต้องมั่นใจว่าจะทิ้งเพียงร่องรอยเล็ก ๆ ไว้ โดยไม่สร้างความเสียหายด้านอื่น ๆ ในพื้นที่นั้น
เส้นทางแห่งกาแฟยั่งยืนที่เราค้นพบ

เชื่อมั่นในความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตกาแฟที่ยั่งยืน

"""ธุรกิจต้องดำเนินไปพร้อมกับการรักษาความสมดุลให้ธรรมชาติ"" เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อมั่นนี้เสมอมา จนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเรา ทำให้เรายังคงคิดค้น วิจัย และพัฒนาเพื่อมองหาจุดที่ยังสามารถปรับปรุงขบวนการผลิตให้ดีขึ้นได้ ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูก ต้นพันธุ์กาแฟที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการกากกาแฟหลังกระบวนการผลิต จนได้ออกมาเป็นกาแฟสำเร็จรูป ""เนสกาแฟ"" ที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์ 100% พร้อมให้คุณดื่มได้ทุกวัน และในส่วนของการปกป้องดินของพื้นที่เพาะปลูก เราเลือกที่จะปลูกหญ้าเป็นชั้นหนาเพื่อคลุมหน้าดินเอาไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดเซาะ การสูญเสียความชื้นและสารอาหารจากความร้อนของแสงแดด นั่นหมายถึงว่าเราจะใช้น้ำน้อยลงในกระบวนการเพาะปลูก ทำให้ทุกเมล็ดกาแฟเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง


(รู้หรือไม่? : เนสกาแฟนั้นทำไร่กาแฟแบบอนุรักษ์น้ำมานานแล้ว โดยร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรของเราในประเทศเวียดนาม โดยสามารถประหยัดการใช้นำได้ 50-70% ต่อต้นกาแฟ)

เชื่อมั่นในความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบ คือวิถีของกาแฟยั่งยืน

ความรับผิดชอบ คือวิถีของกาแฟยั่งยืน

วิถีแห่งกาแฟที่ยั่งยืน นำความสำเร็จมาให้แบบคูณสอง

เมื่อเรากล่าวว่า "เราจะดูแลเกษตรกรของเราอย่างสุดความสามารถ เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา" เราหมายความอย่างตรงไปตรงมาตามที่กล่าว แม้จะมั่นใจได้ว่าเกษตรกรทุกคนของเราล้วนใส่ใจในการเพาะปลูกเพื่อกาแฟยั่งยืนและมีคุณภาพอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่หยุดที่จะทำหน้าที่ของเรา เพื่อดูแลและพัฒนาเกษตรกรของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ แต่เรายังช่วยยกระดับชีวิตของพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย เนสกาแฟและเกษตรกรต่างร่วมมือกันสร้างไร่กาแฟคุณภาพมาเป็นเวลานานนับทศวรรษ เราเฝ้ามองและค้นหาความลับการทำไร่กาแฟที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และเราได้นำประสบการณ์และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการทำไร่กาแฟของพวกเขา รวมไปถึงการศึกษาและค้นหาวิธีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การทำไร่กาแฟมีความสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราริเริ่มการทำไร่กาแฟแบบประหยัดทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการนำวิธีการอบเมล็ดกาแฟโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เขาพวกสามารถผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานตามที่่ตลาดต้องการได้ แนวทางทั้งหมดนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องผลผลิตของเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำไร่แบบยั่งยืน โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นั่นเพราะเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเท่ากับการเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้กับคุณทุกวัน


นอกจากนี้เรายังได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พี่น้องเกษตรกรมาแล้วเกือบ 1 ล้านครั้งในทุกภูมิภาคที่มีไร่กาแฟของเนสกาแฟ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดของเราคือ โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสตรีในประเทศแถบแอฟริกากลาง ตะวันตก และตะวันออก ได้นำความรู้เพื่อไปพัฒนาไร่กาแฟของพวกเขา นั่นทำให้เรามีส่วนช่วยเกษตรปรับปรุงไร่กาแฟให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยการมอบต้นกาแฟที่มีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้พวกเขาได้มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตกาแฟได้อย่างสม่ำเสมอจนสามารถเพิ่มปริมาณได้มากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นวิถีแห่งการผลิตกาแฟที่ยั่งยืน

วิถีแห่งกาแฟที่ยั่งยืน นำความสำเร็จมาให้แบบคูณสอง

เนสกาแฟทุกแก้ว คือสัญลักษณ์แห่งการแสดงความเคารพต่อโลกใบนี้

ธรรมชาติคือสิ่งที่เนสกาแฟให้ความเคารพและตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงให้พี่น้องเกษตรกรของเราเพิ่มการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่และในไร่กาแฟ โดยมีเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ได้ 1.7 ล้านต้นภายในปี 2022 ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ร่มเงาของต้นไม้ยังช่วยปกป้องต้นกาแฟ และป้องกันการพังทลายของดินได้ดี ช่วยให้ต้นกาแฟมีความแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังให้ความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเราได้เริ่มฝึกอบรมผู้ปลูกกาแฟกว่า 100,000 รายทั่วโลก เพื่อสอนให้พวกเขาได้เข้าใจถึงวิธีการปลูกไร่กาแฟแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ไร่ของพวกเขาสามารถเติบโตไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างยั่งยืน
เนสกาแฟทุกแก้ว คือสัญลักษณ์แห่งการแสดงความเคารพต่อโลกใบนี้
ไร่กาแฟแห่งอนาคต