คำค้นหายอดนิยม
You are signed out

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในเว็บไซต์นี้คำว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา" "Nestlé" และ "Nestlé Group" อ้างถึง Nestlé S.A. และ บริษัทในเครือใด ๆ ที่เหมาะสมกับบริบท Nestlé UK Ltd และ Nestlé Ireland Ltd. " คุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์นี้


นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์


ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์กลุ่มเนสท์เล่อยู่ภายใต้นโยบายกลุ่มเนสท์เล่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้


ความแม่นยำ ความสมบูรณ์และระยะเวลาของข้อมูล


ในขณะที่เราใช้ความพยายามและความเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราทำในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้


การเผยแพร่


การสื่อสารที่ไม่ใช่เพื่อส่วนบุคคลหรือเนื้อหาที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำหรือสิ่งที่คล้ายกัน จะถือว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบและไม่ใช่กรรมสิทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์กลายเป็นทรัพย์สินของกลุ่มเนสท์เล่และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการทำซ้ำการเปิดเผยการส่งการตีพิมพ์การออกอากาศและการโพสต์ นอกจากนี้กลุ่มเนสท์เล่มีอิสระที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการพัฒนาการผลิตการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์) ความคิดงานศิลปะการประดิษฐ์การพัฒนาคำแนะนำหรือแนวคิดที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งมา เว็บไซต์การใช้งานดังกล่าวไม่มีค่าชดเชยให้กับบุคคลที่ส่งข้อมูล โดยการส่งข้อมูลคุณยังรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหา/เนื้อหาที่ส่งมาว่ามันไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทและการใช้งานของกลุ่มเนสท์เล่จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือทำให้เราผิดกฎหมายใด ๆ กลุ่มเนสท์เล่ไม่มีภาระผูกพันในการใช้ข้อมูลที่ส่ง


สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา


® Reg. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Société des Produits Nestlé S.A. สงวนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ บนข้อความรูปภาพและอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเนสท์เล่หรือได้รับอนุญาตของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณได้รับอนุญาตให้เรียกดูเว็บไซต์นี้ ทำซ้ำโดยวิธีการพิมพ์ ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อการขาย แจกจ่าย เพื่อรับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และไม่ให้แก้ไขเพื่อรวมกับสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ลักษณะ และเครื่องหมายบริการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือมีการใช้งานเป็นโดเมนเนม (รวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นของ Société des Produits Nestlé S.A ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเนสท์เล่ ซึ่งให้อนุญาตใช้สิทธิกับเราในการใช้งานโดยได้รับอนุญาต ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิผู้อื่นในการใช้เครื่องหมายการค้า เนสท์เล่จะบังคับใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย


ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ


ลิงก์ในเว็บไซต์กลุ่มเนสท์เล่อาจเชื่อมต่อออกไปนอกเครือข่ายและระบบของกลุ่มเนสท์เล่ โดยกลุ่มเนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความถูกต้องหรือการทำงานของเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยสุจริต และกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลังบนเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ การรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ได้หมายความว่าได้รับการรับรองโดยกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านโยบายและความเป็นส่วนตัวขอ งเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมอย่างรอบคอบ


การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ


การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน


การรับประกัน


เว็บไซต์นี้ส่งถึงคุณในรูปแบบ “ที่ควรจะเป็น” ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับรองหรือรับประกันโดยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด การไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราจะสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา ปราศจากข้อผิดพลาด ไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย ปราศจากไวรัส คำแนะนำหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ได้รับจากเนสท์เล่ผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และเราไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจใช้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเรา ผ่านการใช้งานหรือความเชื่อถือของคุณ

โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นเหล่านี้บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ความรับผิดชอบ


กลุ่มเนสท์เล่และ/หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างการผลิตหรือการส่งมอบเว็บไซต์นี้ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าถึง ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเกิดขึ้นจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์จากเว็บไซต์นี้ หรือล้มเหลวในการรับข้อความอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เรา

กลุ่มเนสท์เล่และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิตหรือการส่งมอบเว็บไซต์นี้ จะไม่มีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อจัดหาแก้ไขการอัปเดตหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้กลุ่มเนสท์เล่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสียที่เกิดจากไวรัสที่อาจติดเชื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่คุณใช้เข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ หากคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณจะกระทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตัวเอง

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ คุณจะยกเว้นการร้องเรียนทั้งหมดกับกลุ่มเนสท์เล่เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานซัพพลายเออร์และโปรแกรมเมอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยชัดเจน


กิจกรรมต้องห้าม


คุณต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่กลุ่มเนสท์เล่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมและ/หรือถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือห้ามตามกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดถึง

การกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว (รวมถึงการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง) หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลอื่น ๆ

การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทกลุ่มเนสท์เล่พนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ หรือทำหน้าที่ในลักษณะที่ทำให้ชื่อที่ดีของกลุ่มเนสท์เล่

การอัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มเนสท์เล่หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

การโพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงเนื้อหาที่เราเชื่อว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ ความเสียหาย หรือการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ การหมิ่นประมาท การเหยียดเชื้อชาติ ลามกอนาจาร การคุกคาม สื่อลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่หรือบุคคลที่สาม


เขตอำนาจศาลและกฎหมายการปกครอง


ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีไว้สำหรับผู้ใช้สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และ/หรือลูกค้าเท่านั้น กลุ่มเนสท์เล่ไม่ได้เป็นเจาะจงว่าผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือมีอยู่ในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ในประเทศของคุณ ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแสดงภาพเท่านั้น และไม่ได้อยู่ในขนาด สี บรรจุภัณฑ์จริง ฯลฯ

คุณและกลุ่มเนสท์เล่ยอมรับว่าการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ (หรือกฎหมายไอริชที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเกิดขึ้นในไอร์แลนด์) และส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของ Courts of England (และไอร์แลนด์ที่มีความเหมาะสม)


คุ้กกี้


เนสท์เล่ใช้เทคโนโลยีการติดตาม ("คุกกี้") นโยบายของกลุ่มเนสท์เล่เกี่ยวกับการใช้คุกกี้นั้นกำหนดไว้ในความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเนสท์เล่และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนหน้าเว็บนี้


อัปเดตประกาศทางกฎหมาย


เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขใด ๆ ในประกาศนี้ โปรดดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อมูลอัปเดตใหม่

ลิขสิทธิ์ © Société des Produits Nestlé S.A.