You are signed out
Вдъховяваме и обучаваме млади кафе фермери на бъдещето

Събуди се и усети аромата на бъдещето

3 мин
Запознай се с Цезар Ернесто Буезо, дете на прозводители на кафе. Той е прекарал целия си живот, обграден от кафеени растения в стопанството на своето семейство, но до сега не се е сещал да спре, за да оцени вкуса на кафето или перспективите пред един кафе земеделец. Цезар взима участие в инициативата на NESCAFÉ за младежи и неговото отношение към кафе фермерството се променя. „Най-голяма промяна в мен донесе простото действие да забележа чашата с кафе, което аз произвеждах,” казва той. „Пробвайки го, опитвайки различните сортове, изследвайки цветове и качество… всичко това беше напълно ново”.

По-малко от 5% от земеделците в целия свят, произвеждащи кафе, са на възраст под 35 години, професия слабо предпочитана от младите хора. С нарастваща глобална липса на млади кадри, заети с производството на кафе, ние от NESCAFÉ се заехме да представим на младите хора положителните причини да останат в стопанството и да приветстват бъдещето си като фермери на кафе.
Жена, държаща две кафеени растения

Подпомагане израстването на бъдещи земеделци- образование на кафе фермери в Хондурас

Хондурас има едно от най-младите населения по възраст в света, около 65% oт жителите на страната са под 29 години. През юни 2019 г. от NESCAFÉ започнахме инициатива за младежите там. Едно сътрудничество, с националното между правителството на страната и част от проекта на Nestlé Needs YOUth, което се стреми да вдъхнови по-младите поколения да допринасят за успеха на техните общности, отглеждащи кафе. Част от по-големия обширния ангажимент на Nestlé е да помогне на 10 милиона млади хора по целия свят да имат достъп до икономически възможности до 2030 г. Планът на NESCAFÉ има за цел да осигури обучение във връзка с отглеждането на кафе на до 25000 млади хора в Хондурас.
Мъже, работещи в земеделско стопанство за кафе

Подпомагане да заредим сърцата и съзнанието с обучение за отглеждане на кафе

Докато изучава земеделието в своята гимназия, Цезар се възползва от възможността да се присъедини към инициативата за младежи на NESCAFÉ. „Откакто бях млад, мечтаех за това какъв ще стана и за целите, които мога да постигна,” обяснява той. „Тук в Комаягуа аз знаех, че кафето е моето бъдеще”. И така той се възползва от възможността.

С уроците, провеждани в Центрове за компетентност по отношение качеството на кафето, като това в общината в Ла Либертад, а също така и с възможност за дистанционно обучение, 80-часовата програма предлага знания за кафето и предприемачески умения. Разсадник за растения на място и соларен изсушител предоставят възможност за практически уроци по отглеждане и прибиране на реколтата. Специално определена зона за обработка на кафето позволява на учениците да научат факти за качествата на кафето, методи на екстракция, печене, мелене и дегустиране.

Холистичен обучителен подход към земеделието се грижи студентите да придобият умения за управление на един съвременен бизнес. Едновременно с уроци по земеделски практики, прибиране на реколта и грижа за посевите, те научават инженерни техники, методи за подобряване качествата на кафето и компютърни умения.

„Един от нашите най-добри модули беше за мотивация и постоянство,” казва Цезар. „Това наистина резонираше, тъй като всички ние балансирахме между стреса у дома и в училище. Имахме превъзходни разговори за лидерство, иновация и предприемачество. Беше невероятно да чувстваш подкрепата на хора, които не искат нищо в замяна.”
Студенти научават факти за кафето

От Nestlé сме поели ангажимент да помогнем на 10 милиона млади хора по целия свят да имат достъп до икономически възможности до 2030 г.


Цитат

Създаване на по-светло бъдеще

След инициативата едно ново поколение земеделци се чувстват напълно въвлечени в стопанството на техните предци. „Повечето от нас произхождат от семейства, произвеждащи кафе, но предизвикателството е, че ние наследяваме земя заедно с други внуци, деца и братовчеди,” казва Цезар. „Липсва ни теоретично и практическо обучение, що се отнася до управление на земеделска земя. Позволихме на по-възрастни хора да се занимават с това и производството намаля. Кафето е нещо, което много млади хора считат за отживелица. Благодарение на програмата, аз имам различно виждане за това, което искам за моята земеделска земя.”

Колективните познания, споделяни между обучителните програми за младежи във връзка с кафето, ускориха и разшириха програмите, започнати от Плана на NESCAFÉ в страни като Мексико и Колумбия. „Мисля за бъдеще в производството на кафе, но не само във връзка с доходите от него,” казва Цезар. “Това е култура, наследство и нашето семейство. То винаги ще формира част от мен и моята общност. Разликата е, че аз не чувствам, че трябва да съм обвързан от традицията”.
Мъж, наведен към кафеено растение
Разгледай статиите от...

Разгледай статиите от...