You are signed out
Партньорство на NESCAFÉ и Rainforest Alliance

По-добри заедно

3 мин
Всяка великолепна чаша кафе на NESCAFÉ, на която се наслаждаваш, е резултат от съвместното усилие на хиляди отделни плантации за кафе. Познаването на тяхната динамика е жизненоважно, за да се подобри животът на хората там, където може. За да се постигне това, през 2014 г. от NESCAFÉ обединихме сили с Rainforest Alliance. Заедно ние разработихме Плана на NESCAFÉ “Теория на промяната”, в който определихме положителните въздействия, които планираме да направим. Днес това е "гръбнакът" на нашия инструментариум за Мониторинг и оцененка и очертава напредъка на нашите основни полеви дейности. Ние от NESCAFÉ можем и да знаем много за кафето, но винаги е добра идея да потърсим малко помощ, за да станем още по-добри.
Rainforest Alliance partnership

Идеалната рецепта за положителна промяна

Всяка добра рецепта изисква грижа, внимание и точни измервания. Оценката за влиянието на NESCAFÉ върху района започва с оценяване на нетния приход на всяка плантация и оцененка на средствата нужни за препитание на земеделците от кафе и други култури. На следващо място идва оценка на нашето влияние върху земеделските семейства. Накрая се определят аспекти като качество на почвата, биоразнообразие и вода, за да се проследи намаляването на въглерода. Това помага на NESCAFÉ да работи в тясно сътрудничество със земеделски групи, за да разбере тяхната гледна точка, техните предизвикателства и да работим за развиването на практически решения. Така ще можем да подпомогнем за създаванетo на устойчиви и регенеративни придобивки, които имат за цел да подобрят средствата за препитания и природните ресурси.

Прочети подробно
sustainable and regenerative benefits

Колкото повече знаем, толкова по-добри ставаме

Независимо колко добро смятаме, че правим, не можем да го оценим със сигурност, без да видим достоверни данни. Нашето тясно сътрудничество с Rainforest Alliance ни помага в NESCAFÉ да оценим всички програми в сферата по света с видими резултати. Имайки това познание, ние можем да споделяме, оценяваме, подобряваме и приспособяваме нашите дейности с цел прибавяне на дълготрайни ползи на стотици хиляди земеделци, отглеждащи кафе.
Rainforest Alliance logo

NESCAFÉ осигури 37 милиона устойчиви на ръжда кафеени растения на повече от 33 000 земеделци, отглеждащи кафе, които са изправени пред огромна криза. Нашите данни разкриха кои сортове имаха 93% степен на оцеляване и 50% увеличение на производителността.


Цитат

5 звезди за Мексико

Чрез мониторинг и оценка, в NESCAFÉ правим повече от това да смекчим въздействието на кризата с ръждата по листата в Мексико. През 2014 г. ние успяхме да говорим със земеделците там, за да научим какво още можем да направим. Така от NESCAFÉ осигурихме 37 милиона устойчиви на ръжда кафеени растения на повече от 33 000 земеделци, отглеждащи кафе, които са изправени пред огромна криза. Нашите данни разкриха кои сортове имат 93% степен на оцеляване и 50% по-висока производителност. След това мениджъри на екипи в NESCAFÉ осигуриха обучение и повече инвестиции в земеделски труд.
leaf rust resistant coffee plantlets

Учение във Виетнам

Един проблем не може да се реши правилно, докато не се разбере напълно естеството му. Във Виетнам ние от NESCAFÉ искаме да подобрим средата за препитание и да подобрим производителността на икономически уязвимите земеделци, произвеждащи кафе. Те са изправени пред високи разходи за производство му, неефективно напояване и зависимост от една реколта. От NESCAFÉ помогнахме, като осигурихме 9 милиона растения на над 14 000 земеделци, за да увеличат добивите. Осиурихме обучение за земеделски практики, като уплътняване на посеви, научихме земеделците на финансова грамотност и водене на документация. До 2020 г. 89% oт виетнамските производители, част от полевата програма на NESCAFÉ, започнаха да водят финансова документация, което се оказа изключително полезно. С по-добрата документация и по-добрите растения за реколта, те започнаха да инвестират в своите полета и да увеличават производителността с по-доброто си управление, а това води до по-високи доходи. Удивително е как организираността може да направи всичко различно.
NESCAFÉ® field program
NESCAFÉ® sustainability

Разгледай статиите от...