Du er logget ud
Vi reducerer vores CO2-emissioner

Sammen starter vi en bedre fremtid

3 min
Det kræver en kollektiv indsats at opnå en reduktion af NESCAFÉ®'s CO2-emissioner, det er ikke nok, at nogle få personer forsøger. Hos NESCAFÉ® har vi et team af dedikerede analytikere, som studerer vores miljøpåvirkning og identificerer, hvordan vi kan reducere den. Når vi analyserer vores CO2-fodaftryk, ser NESCAFÉ® på alt, herunder transport, fremstilling, emballering, forsendelse og endda hvad der sker, efter at du har drukket din kaffe. Vi udvikler programmer, som reducerer vores indvirkning i hvert eneste skridt. For eksempel har vi siden 2010 allerede reduceret vores udledning af drivhusgasser i vores instant kaffefabrikker i Europa med 49,6%. Det er et godt skridt fremad, men der er stadig meget mere at gøre. Hos NESCAFÉ tror vi på, at vi sammen kan gøre mere for at reducere vores indvirkning på miljøet.
CO2-emissioner

VI ARBEJDER MED NATURENS KRAFT

Et af de bedste værktøjer til at reducere CO2 er sund jord og skove. Det er YDERST VIGTIGT, at vi arbejder for at beskytte både jord og skove, og for at sikre en langsigtet bæredygtig forandring, så vi kan håndtere vores enorme forsyningskæde med dens hundredtusindvis af farme og transportnetværk.
protect soil and forests

NÅR MERE FAKTISK BETYDER MINDRE

Verdens skove absorberer cirka 2,6 milliarder tons kuldioxid om året, eller cirka en tredjedel af al den CO2, der afgives ved afbrænding af fossile brændstoffer. Skove giver også omkring 1,6 milliarder mennesker* ernæring, husly, energi, medicin og et levebrød. Desværre risikerer skovene at blive omdannet til landbrugsjord, efterhånden som den globale befolkning og efterspørgslen efter fødevarer vokser. NESCAFÉ®'s arbejder for en 100% skovrydningsfri forsyningskæde for kaffe inden 2025 og har til hensigt at plante 20 millioner træer lokalt senest i 2026 for at hjælpe med at øge biodiversiteten og fremme jorddannelse og jordens sundhed. Det er en stor opgave, men ikke nær så stor som den, skovene udfører for planeten.

planting a tree

NESCAFÉ® arbejder for en 100% skovrydningsfri kaffe inden 2025 og sigter mod at plante 20 millioner træer lokalt senest i 2026 for at hjælpe med at øge biodiversiteten og fremme jorddannelse og jordens sundhed.


deforestation-free coffee

Derfor er jordens sundhed så vigtig

God jord gør mere end at lade god kaffe gro – den binder CO2, reducerer erosion og kræver mindre syntetisk gødning. Da en stor del af udledningen af drivhusgasser på farme kommer fra gødning, hjælper NESCAFÉ® med at optimere gødningsforbruget ved at tilbyde kaffebønderne uddannelse.

Fra Vietnam til Mexico, Brasilien og Indonesien har NESCAFÉ®'s programmer bidraget til at forbedre dyrkningsmetoderne, hvilket har resulteret i, at kaffefarmene bruger de optimale kombinationer af kunstig og organisk gødning og reducerer brugen af kemikalier. Kort sagt bidrager sund jord til en mere bæredygtig kaffe.

good soil to grow good coffee

STORE ÆNDRINGER BESTÅR AF SMÅ ÆNDRINGER

For at Nestlé kan blive CO2-neutral i 2050 handler det ikke om at lave et par store ændringer. Det handler om at lave en masse små ændringer. Som en start sigter alle NESCAFÉ®-fabrikker mod at bruge 100% vedvarende elektricitet i 2025.

Vi arbejder også med at udvikle cirkulære systemer, som gør det nemmere at indsamle, genanvende emballage. NESCAFÉ® stræber også efter at udvide sin flåde af el-, biobrændstof-, hybrid- eller plug-in hybridbiler. Og så opmuntrer NESCAFÉ®-forbrugerne til bedre tilberedelsesmetoder og bæredygtighedstips som at koge vand ved 80 °C i stedet for 100 °C, og kun fylde kedlen med den mængde vand, du har brug for. Initiativ efter initiativ bliver vi ved med at reducere vores udledning af drivhusgasser.

NESCAFÉ® factories
NESCAFÉ® sustainability

Læs flere spændende artikler om …