Du er logget ud
NESCAFÉ og Rainforest Alliance-partnerskabet

Bedre sammen

3 min
Hver gang du nyder en delikat kop NESCAFÉ®, er det resultatet af en kombineret indsats af tusindvis af unikke kaffefarme. At kende dynamikken bag disse farme er afgørende for at hjælpe med at forbedre kaffebøndernes indkomst, hvor vi kan. For at opnå dette gik NESCAFÉ® i 2014 sammen med Rainforest Alliance. Sammen udviklede vi NESCAFÉ® Plan Theory of Change, som udstikker de positive indvirkninger, vi ønsker at have. Det er nu rygraden i vores overvågnings- og evalueringsværktøj og kortlægger fremskridtene for vores vigtigste aktiviteter. NESCAFÉ® ved måske meget om kaffe, men det er altid en god idé at få hjælp til at blive endnu bedre.
Rainforest Alliance-partnerskab

En opskrift på positiv forandring

Enhver god opskrift kræver omhu, opmærksomhed og nøjagtige mål. At måle NESCAFÉ®'s indvirkning starter med at vurdere nettoindkomsten på kaffefarmene og at måle kaffebøndernes indkomst fra kaffe og andre afgrøder. Derefter kommer en måling af vores indvirkning på kaffebondefamilierne. Endelig måles aspekter som jordbundens sundhed, biodiversitet og vand for at spore CO2-reduktionen. Disse målinger hjælper NESCAFÉ® med at arbejde tættere sammen med kaffedyrkningsgrupper for at få deres perspektiv, forstå deres udfordringer og arbejde på at udvikle praktiske løsninger, der kan skabe bæredygtige og regenerative fordele, der sigter mod at forbedre indkomster og udnyttelse af naturressourcer.

link: https://www.rainforest-alliance.org/business/tailored-services/partnerships-for-success-monitoring-and-evaluation-with-nescafe/"
sustainable and regenerative benefits

Jo mere vi ved, jo bedre kan vi blive

Uanset hvor meget godt du synes, du gør, kan du ikke sige noget med sikkerhed uden pålidelige data. Vores tætte samarbejde med Rainforest Alliance hjælper NESCAFÉ® med at vurdere alle sine programmer rundt om i verden med synlige resultater. Når vi har denne viden, kan vi dele, evaluere, forbedre og tilpasse vores aktiviteter med det formål at opnå langsigtede fordele for hundredtusindvis af kaffebønder.
Rainforest Alliance logo

NESCAFÉ® gav 37 millioner bladrustresistente kaffeplanter til mere end 33.000 kaffebønder, som stod over for et stort udbrud af bladrust. Vores data identificerede, hvilke sorter der havde en overlevelsesprocent på 93% og en produktivitetsstigning på 50%.


bladrustresistente kaffeplanter

Vi får 5 stjerner i Mexico

Gennem monitorering og evaluering gjorde NESCAFÉ® mere end at afbøde påvirkningen af en bladrustkrise i Mexico i 2014. Vi talte med kaffebønderne for at finde ud af, hvad vi ellers kunne gøre. NESCAFÉ® gav 37 millioner bladrustresistente kaffeplanter til mere end 33.000 kaffebønder, som stod over for et stort udbrud af bladrust.

Vores data identificerede, hvilke sorter der havde en overlevelsesprocent på 93% og en produktivitetsstigning på 50%. Bagefter sørgede NESCAFÉ®'s teamledere for træning i marken og mere investering i dyrkningen. Det kræver gode data og gode samtaler at sikre en varig positiv effekt.

leaf rust resistant coffee plantlets

Begynd at studere i Vietnam

Du kan ikke finde en god løsning på et problem, medmindre du fuldt ud forstår kernen i problemet. I Vietnam ønskede NESCAFÉ® at forbedre indkomsten og produktiviteten for økonomisk sårbare kaffebønder, som står over for høje produktionsomkostninger, ineffektiv kunstvanding og afhængighed af én afgrøde.

NESCAFÉ® hjalp ved at give 9 millioner planter til mere end 14.000 kaffebønder, så de kunne få et større udbytte, og tilbød uddannelse i dyrkningspraksis som samdyrkningsmetoder, og i økonomi og regnskab.

I 2020 arbejdede 89% af de vietnamesiske kaffebønder, som var en del af NESCAFÉ®-programmet, med optegnelser. Dette viste sig at være nyttigt. Med bedre optegnelser og bedre planteudbytte investerede kaffebønderne i deres marker og øgede produktiviteten med smartere kunstvanding og diversificering af afgrøder, hvilket førte til højere indkomst. Det er utroligt, hvordan det at organisere sig kan gøre sådan en forskel.

NESCAFÉ® field program
NESCAFÉ® sustainability

Læs flere spændende artikler om …