main content
Hænder der holder en ung kaffeplante
Vores verden
NESCAFÉ og Rainforest Alliance-partnerskabet

Bedre sammen

Mørkebrunt genbrugspapir baggrundsbillede

NESCAFÉ og Rainforest Alliance-partnerskabet

Hver gang du nyder en delikat kop NESCAFÉ, er det resultatet af en kombineret indsats af tusindvis af unikke kaffefarme. At kende dynamikken bag disse farme er afgørende for at hjælpe med at forbedre kaffebøndernes indkomst, hvor vi kan. For at opnå dette gik NESCAFÉ i 2014 sammen med Rainforest Alliance. Sammen udviklede vi NESCAFÉ Plan Theory of Change, som udstikker de positive indvirkninger, vi ønsker at have. Det er nu rygraden i vores overvågnings- og evalueringsværktøj og kortlægger fremskridtene for vores vigtigste aktiviteter. NESCAFÉ ved måske meget om kaffe, men det er altid en god idé at få hjælp til at blive endnu bedre.

En kaffeplantage set fra oven
En perfekt opskrift på positiv forandring

Enhver god opskrift kræver omhu, opmærksomhed og nøjagtige mål. At måle NESCAFÉ’s indvirkning starter med at vurdere netto indkomsten på kaffefarmene og at måle kaffebøndernes indkomst fra kaffe og andre afgrøder. Derefter kommer en måling af vores indvirkning på kaffebondefamilierne. Endelig måles aspekter som jordbundens sundhed, biodiversitet og vand for at spore CO2 reduktionen. Disse målinger hjælper NESCAFÉ med at arbejde tættere sammen med kaffedyrkningsgrupper for at få deres perspektiv, forstå deres udfordringer og arbejde på at udvikle praktiske løsninger, der kan skabe bæredygtige og regenerative fordele, der sigter mod at forbedre indkomster og udnyttelse af naturressourcer.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliances logo
Jo mere vi ved, jo bedre kan vi blive

Uanset hvor meget godt du synes, du gør, kan du ikke sige noget med sikkerhed uden pålidelige data. Vores tætte samarbejde med Rainforest Alliance hjælper NESCAFÉ med at vurdere alle sine programmer rundt om i verden med synlige resultater. Når vi har denne viden, kan vi dele, evaluere, forbedre og tilpasse vores aktiviteter med det formål at opnå langsigtede fordele for hundredtusindvis af kaffebønder.

Brunt genbrugspapir citat baggrundsbillede

"NESCAFÉ gav 37 millioner bladrustresistente kaffeplanter til mere end 33.000 kaffebønder, som stod over for et stort udbrud af bladrust. Vores data identificerede, hvilke sorter der havde en overlevelsesprocent på 93% og en produktivitetsstigning på 50%."

Hånd der holder kaffeblade med bladrust
Vi får 5 stjerner i Mexico

Gennem overvågning og evaluering gjorde NESCAFÉ mere end at afbøde påvirkningen af en bladrustkrise i Mexico i 2014. Vi talte med kaffebønderne for at finde ud af, hvad vi ellers kunne gøre. NESCAFÉ gav 37 millioner bladrustresistente kaffeplanter til mere end 33.000 kaffebønder, som stod over for et stort udbrud af bladrust. Vores data identificerede, hvilke sorter der havde en overlevelsesprocent på 93% og en produktivitetsstigning på 50%. Bagefter sørgede NESCAFÉ’s teamledere for træning i marken og mere investering i dyrkningen. Det kræver gode data og gode samtaler at sikre en varig positiv effekt.

Mand der arbejder på en kaffefarm
Begynd at studere i Vietnam

Du kan ikke finde en god løsning på et problem, medmindre du fuldt ud forstår kernen i problemet. I Vietnam ønskede NESCAFÉ at forbedre indkomsten og produktiviteten for økonomisk sårbare kaffebønder, som står over for høje produktionsomkostninger, ineffektiv kunstvanding og afhængighed af én afgrøde. NESCAFÉ hjalp ved at levere 9 millioner planter til mere end 14.000 kaffebønder for at øge udbyttet. Der blev sørget for uddannelse inden for kaffedyrkningspraksis som f.eks. dyrkning af forskellige afgrøder, og der blev undervist i økonomi og bogføring. I 2020 arbejdede 89% af de vietnamesiske kaffebønder, som var en del af NESCAFÉ-programmet, med optegnelser. Dette viste sig at være nyttigt. Med bedre optegnelser og bedre planteudbytte investerede kaffebønderne i deres marker og øgede produktiviteten med smartere kunstvanding og diversificering af afgrøder, hvilket førte til højere indkomst. Det er utroligt, hvordan det at organisere sig kan gøre sådan en forskel.

Genbrugspapir hvidt baggrundsbillede

Vores verden

Relaterede artikler

To hænder der holder krus

Du er ikke større end din mindste partner

Vi stræber efter at hjælpe med at klæde alle vores kaffebønder på med viden, værktøjer og teknologi, så hele verden høster fordelene.

Opdag mere
Hænder der holder et krus med naturen indeni
Make your world

Lad hver kop gøre en forskel.

Hold dig opdateret

Følg os, mens vi arbejder på at gøre NESCAFÉ endnu mere bæredygtig.

gigya-myw-lite
Kaffeplantage i solnedgangen