main content
Et træ på Nescafé-logoet
Verden
Vi reducerer vores CO2-emissioner

Sammen starter vi en bedre fremtid

Gråt genbrugspapir baggrundsbillede

Vi reducerer vores CO2-emissioner

Det kræver mere at opnå en reduktion af NESCAFÉ’s CO2-emissioner, end at nogle få personer forsøger. Hos NESCAFÉ har vi et team af dedikerede analytikere, som studerer vores miljøpåvirkning og identificerer, hvordan vi kan reducere den. Når vi analyserer vores CO2-fodaftryk, ser NESCAFÉ på alt, herunder transport, fremstilling, emballering, forsendelse og endda hvad der sker, efter at du har drukket din kaffe. Vi har skabt programmer for at reducere vores indvirkning på hvert eneste trin og har hjulpet NESCAFÉ-drikkere overalt med at bidrage. Siden 2010 har vi allerede reduceret vores udledning af drivhusgasser i vores instant kaffefabrikker i Europa med 49,6%. Hos NESCAFÉ tror vi på, at vi sammen kan gøre mere for at reducere vores indvirkning på miljøet.

NESCAFÉ fabrik
VI ER DREVET AF KAFFE

Hver eneste kop NESCAFÉ kan hjælpe med at give dig den kraft og energi, du har brug for hver dag. På samme måde bruger NESCAFÉ kaffegrums til at skabe ægte energi på de fleste af vores fabrikker. Det reducerer tonsvis af affald og CO2-emissioner. Det er en simpel proces, hvor den malede kaffe, der bruges til at brygge NESCAFÉ, genbruges som biobrændstof som driver vores dampkedler. I 2021 hjalp denne cirkularitet NESCAFÉ med at forhindre 61.000 tons* CO2e fra fossile brændstoffer fra at komme ud i atmosfæren og vi sendte mindre affald til lossepladser, affald som ellers ville blive transporteret med tunge køretøjer. Ligesom dig bekymrer NESCAFÉ sig om planeten og er ikke for stolt til at genopvarme rester.

*Omfang: Instant kaffefabrikker i Europa i 2021

Landskab med et bjerg og skove
VI ANVENDER NATURENS KRÆFTER

Et af de bedste værktøjer til at reducere CO2 er sund jord og skove. Vi arbejder for at beskytte både jord og skove, og for at sikre en langsigtet bæredygtig forandring, så vi kan håndtere vores enorme forsyningskæde med dens hundredtusindvis af farme og transportnetværk.

Gråt genbrugspapir citat baggrundsbillede

"Globalt set planlægger Nescafé at plante 20 millioner træer lokalt senest i 2026 for at hjælpe med at øge biodiversiteten og fremme jorddannelse og jordens sundhed.​"

Hænder der planter et træ
NÅR MERE FAKTISK BETYDER MINDRE

Verdens skove absorberer cirka 2,6 milliarder tons kuldioxid om året, eller cirka en tredjedel af al den CO2, der afgives ved afbrænding af fossile brændstoffer. Skove giver også omkring 1,6 milliarder mennesker ernæring, husly, energi, medicin og et levebrød. Desværre risikerer skovene at blive omdannet til landbrugsjord, efterhånden som den globale befolkning og efterspørgslen efter fødevarer vokser. NESCAFÉ arbejder for en 100% skovrydningsfri forsyningskæde for kaffe inden 2025 og har til hensigt at plante 20 millioner træer lokalt senest i 2026 for at hjælpe med at øge biodiversiteten og fremme jorddannelse og jordens sundhed. Det er en stor opgave, men ikke nær så stor som den, skovene udfører for planeten.

Rækker af unge kaffeplanter
DERFOR ER JORDENS SUNDHED SÅ VIGTIG

God jord gør mere end at lade god kaffe gro – den binder CO2, reducerer erosion og kræver mindre syntetisk gødning. Da en stor del af udledningen af drivhusgasser på farme kommer fra gødning, hjælper NESCAFÉ med at optimere gødningsforbruget ved at tilbyde kaffebønderne uddannelse. Fra Vietnam til Mexico, Brasilien og Indonesien har NESCAFÉ’s programmer bidraget til at forbedre dyrkningsmetoderne, hvilket har resulteret i, at kaffefarmene bruger de optimale kombinationer af syntetisk og organisk gødning og reducerer brugen af kemikalier. Kort sagt bidrager sund jord til en mere bæredygtig kaffe.

Kedel med kogende vand på komfur
STORE ÆNDRINGER BESTÅR AF SMÅ ÆNDRINGER

For at Nestlé kan blive energineutral i 2050 handler det ikke om at lave et par store ændringer. Det handler om at lave hundredvis af små ændringer. Som en start sigter alle NESCAFÉ-fabrikker mod at bruge 100% vedvarende elektricitet i 2025. Vi gør også vores bedste for at reducere vores plastaffald ved at øge brugen af genanvendt plast, reducere brug af ny plast og hjælpe med at skabe cirkulære systemer, der gør det nemmere at indsamle og genanvende disse produkter. NESCAFÉ stræber efter at udvide sin flåde af el-, biobrændstof-, hybrid- eller plug-in hybridbiler. Og opmuntrer NESCAFÉ forbrugerne til bedre tilberedelsesmetoder og bæredygtighedstips som at koge vand ved 80°C i stedet for 100°C. Med initiativ efter initiativ bliver vi ved med at reducere vores udledning af drivhusgasser.

Genbrugspapir hvidt baggrundsbillede

Verden

Relaterede artikler

Hænder der holder jord

Hvis bønner kunne tale

Det kræver mere end bare kaffetræer at dyrke god kaffe. Lær, hvordan vi fremmer biodiversitet og jordens sundhed med regenerativt landbrug.

Se mere
Hænder der holder et krus med naturen indeni
Make your world

Lad hver kop gøre en forskel.

Hold dig opdateret

Følg os, mens vi arbejder på at gøre NESCAFÉ endnu mere bæredygtig.

gigya-myw-lite
Kaffeplantage i solnedgangen