Olet kirjautunut ulos
NESCAFÉ®- ja Rainforest Alliance -kumppanuus

Parempia yhdessä

3 min
Jokainen nauttimasi herkullinen NESCAFÉ®-kupillinen on tuhansien kahvitilojen yhteistyön tulosta. Näiden tilojen dynamiikan tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme aina mahdollisuuksien mukaan auttaa viljelijöitä heidän toimeentulossaan. Tämän saavuttamiseksi NESCAFÉ® yhdisti voimansa Rainforest Alliancen kanssa vuonna 2014. Yhdessä kehitimme NESCAFÉ® Plan Theory of Change -ohjelman, jossa määriteltiin tavoittelemamme positiiviset vaikutukset. Ohjelmasta on tullut hallinta- ja arviointityökalujemme kulmakivi, jolla kartoitamme tärkeimpien kenttätoimiemme edistymistä. NESCAFÉ® tietää paljon kahvista, mutta kehittyminen muiden avulla on aina hyvä idea.
Rainforest Alliance partnership

Positiivisen muutoksen resepti

Hyvät reseptit vaativat huolenpitoa, tarkkaavaisuutta ja tarkkoja mittoja. NESCAFÉ® aloittaa käytännön vaikutusten arvioinnin maatilan nettotulon sekä kahvin ja muiden kasvien myynnistä saadun toimeentulon mittaamisella. Seuraavaksi mittaamme vaikutuksemme maatilan perheisiin. Lopuksi seuraamme hiilijalanjäljen pienentämistä esimerkiksi maaperän terveyttä, luonnon monimuotoisuutta ja veden laatua mittaamalla. Arvioinnin myötä NESCAFÉ® pystyy työskentelemään läheisemmin maatilojen kanssa ymmärtääkseen heidän mielipiteitään ja haasteitaan sekä kehittääkseen käytännön ratkaisuja, joilla luodaan kestäviä ja uusiutuvia hyötyjä elämänlaadun ja luonnonvarojen säästämisen puolesta.

 

Linkki: >https://www.rainforest-alliance.org/business/tailored-services/partnerships-for-success-monitoring-and-evaluation-with-nescafe/
sustainable and regenerative benefits

Tieto lisää taitoa

Luulitpa pärjääväsi kuinka hyvin tahansa, asian varmistamiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa. NESCAFÉn läheinen kumppanuus Rainforest Alliancen kanssa auttaa meitä arvioimaan kaikkia käytännön ohjelmiamme ympäri maailman sekä saavuttamaan näkyviä tuloksia. Tämän tiedon avulla voimme jakaa, arvioida, kehittää ja mukauttaa toimintaamme. Tavoitteenamme on tarjota pitkäkestoisia hyötyjä sadoille tuhansille kahvinkasvattajille.
Rainforest Alliance logo

Lehtiruoste-epidemian vaivatessa meksikolaisia kahvinviljelijöitä NESCAFÉ lahjoitti heille 37 miljoonaa lehtiruosteelle vastustuskykyistä taimea.


–,
leaf rust resistant coffee plantlets

Täydet viisi tähteä Meksikosta

Valvonnan ja arvioinnin ansiosta NESCAFÉn onnistui tehdä muutakin kuin vain lieventää Meksikoa vuonna 2014 vaivanneen lehtiruostekriisin vaikutuksia. Keskustelimme sen jälkeen maanviljelijöiden kanssa jatkotoimista. NESACAFÉ toimitti 37 miljoonaa lehtiruosteelle vastustuskykyistä taimea yhteensä 33 tuhannelle kasvattajalle epidemian aikana. Tiedoistamme nähtiin, että tietyt lajikkeet selviytyivät 93 % todennäköisyydellä ja paransivat tuottavuutta 50 %:lla. Myöhemmin NESCAFÉn tiiminjohtajat tarjosivat käytännön koulutusta ja sijoittivat lisää maataloustyövoimaan. Kestävään hyödylliseen vaikutukseen tarvitaan loppujen lopuksi hyviä keskusteluja ja tietoja.
leaf rust resistant coffee plantlets

Pänttäystä Vietnamissa

Ongelmaa ei voi ratkaista tehokkaasti, ennen kuin sen ymmärtää perin pohjin. Vietnamissa NESCAFÉ halusi parantaa taloudellisesti haavoittuvaisten kahvinviljelijöiden toimeentuoloa, vakautta ja tuottavuutta. Heidän haasteinaan on kallis tuotanto, tehottomat kastelutekniikat ja riippuvuus yhdestä sadosta. NESCAFÉ auttoi toimittamalla 14 tuhannelle maanviljelijälle yhteensä 9 miljoonaa taimea. Tavoitteena oli kasvattaa tuottoa, kouluttaa maanviljelykäytäntöjä kuten yhteisviljelyä sekä opettaa talous- ja kirjanpitotaitoja. Vuoteen 2020 mennessä 89 % NESCAFÉn ohjelmaan osallistuneista vietnamilaisista maanviljelijöistä otti käyttöön kirjanpidon, mikä osoittautui hyödylliseksi. Paremman kirjanpidon ja hedelmällisempien taimien myötä maanviljelijät sijoittivat peltoihinsa ja lisäsivät tuottavuutta älykkäällä kastelun hallinnalla ja monipuolisemmalla viljelyllä, jotka kasvattivat myös tuloja. Toiminnan organisoinnilla voi olla niin suuri merkitys.
NESCAFÉ® field program
NESCAFÉ® sustainability

Tutustu artikkeleihin näistä aiheista …