main content
Kahvipuun tainta pitelevät kädet
Meidän maailmamme
NESCAFÉn ja Rainforest Alliancen kumppanuus

Yhdessä onnistutaan

Taustakuva, ruskea kierrätyspaperi ja sitaatti

NESCAFÉn ja Rainforest Alliancen kumppanuus

Jokainen nauttimasi herkullinen NESCAFÉ-kupillinen on tuhansien kahvitilojen yhteistyön tulosta. Maatilojen toiminnan tunteminen on tärkeää, jotta pystymme parantamaan kahvitilalllisten elämänlaatua. Tämän vuoksi NESCAFÉ ryhtyi vuonna 2014 yhteistyöhön Rainforest Alliance -järjestön kanssa. Yhdessä laadimme ohjelman nimeltä NESCAFÉ Plan Theory of Change, jolla määrittelimme toivomamme positiiviset vaikutukset. Ohjelmasta on tullut hallinta- ja arviointityökalujemme kulmakivi, jolla kartoitamme tärkeimpien kenttätoimiemme edistymistä. NESCAFÉ tietää paljon kahvista, mutta kehittyminen muiden avulla on aina hyvä idea.

kahviviljelmän ylhäältä katsottuna
Positiivisen muutoksen resepti

Hyvät reseptit vaativat huolenpitoa, tarkkaavaisuutta ja tarkkoja mittoja. NESCAFÉn käytännön vaikutusten arviointi alkaa maatilan nettotulon sekä kahvin ja muiden kasvien myynnistä saadun toimeentulon mittaamisella. Seuraavaksi mittaamme vaikutuksemme maatilan perheisiin. Lopuksi seuraamme hiilijalanjäljen pienentämistä esimerkiksi maaperän terveyttä, luonnon monimuotoisuutta ja veden laatua mittaamalla. Arvioinnin myötä NESCAFÉ pystyy työskentelemään läheisemmin maatilojen kanssa, ymmärtämään heidän mielipiteitään, haasteitaan sekä kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla luodaan kestäviä ja uusiutuvia hyötyjä elämänlaadun ja luonnonvarojen säästämisen puolesta.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance Logo
Tieto lisää taitoa

Luulitpa pärjääväsi kuinka hyvin tahansa, asian varmistamiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa. NESCAFÉn läheinen kumppanuus Rainforest Alliancen kanssa auttaa meitä arvioimaan kaikkia käytännön ohjelmiamme ympäri maailman sekä saavuttamaan näkyviä tuloksia. Tämän tiedon avulla voimme jakaa, arvioida, kehittää ja mukauttaa toimintaamme. Tavoitteenamme on tarjota pitkäkestoisia hyötyjä sadoille tuhansille kahvinkasvattajille.

Taustakuva, ruskea kierrätyspaperi ja sitaatti

"Lehtiruoste-epidemian vaivatessa meksikolaisia kahvinviljelijöitä NESCAFÉ lahjoitti heille 37 miljoonaa lehtiruosteelle vastustuskykyistä taimea. Tiedoistamme nähtiin, että tietyt lajikkeet selviytyivät 93 % todennäköisyydellä ja paransivat tuottavuutta 50 %:lla."

Käsi pitelee lehtiruosteisia kahvipuun lehtiä
Täydet viisi tähteä Meksikosta

Valvonnan ja arvioinnin ansiosta NESCAFÉn onnistui tehdä muutakin kuin vain lieventää Meksikoa vuonna 2014 vaivanneen lehtiruostekriisin vaikutuksia. Keskustelimme sen jälkeen maanviljelijöiden kanssa jatkotoimista. NESACAFÉ toimitti 37 miljoonaa lehtiruosteelle vastustuskykyistä taimea yhteensä 33 tuhannelle kasvattajalle epidemian aikana. Tiedoistamme nähtiin, että tietyt lajikkeet selviytyivät 93 % todennäköisyydellä ja paransivat tuottavuutta 50 %:lla. Myöhemmin NESCAFÉn tiiminjohtajat tarjosivat käytännön koulutusta ja sijoittivat lisää maataloustyövoimaan. Kestävään hyödylliseen vaikutukseen tarvitaan loppujen lopuksi hyviä keskusteluja ja tietoja.

Mies työskentelee kahviviljelmällä
Yritystoiminnan organisointia Vietnamissa

Ongelmaa ei voi ratkaista tehokkaasti, ennen kuin sen ymmärtää perin pohjin. Vietnamissa NESCAFÉ halusi parantaa taloudellisesti haavoittuvaisten kahvinviljelijöiden toimeentuoloa, vakautta ja tuottavuutta. Heidän haasteinaan on kallis tuotanto, tehottomat kastelutekniikat ja riippuvuus yhdestä sadosta. NESCAFÉ auttoi toimittamalla 14 tuhannelle maanviljelijälle yhteensä 9 miljoonaa taimea. Tavoitteena oli kasvattaa tuottoa, kouluttaa maanviljelykäytäntöjä kuten yhteisviljelyä sekä opettaa talous- ja kirjanpitotaitoja.

Vuoteen 2020 mennessä 89 % NESCAFÉn ohjelmaan osallistuneista vietnamilaisista maanviljelijöistä otti käyttöön kirjanpidon, mikä osoittautui hyödylliseksi. Paremman kirjanpidon ja hedelmällisempien taimien myötä maanviljelijät sijoittivat peltoihinsa ja lisäsivät tuottavuutta älykkäällä kastelun hallinnalla ja monipuolisemmalla viljelyllä, jotka kasvattivat myös tuloja. Toiminnan organisoinnilla voi olla niin suuri merkitys.

Taustakuva, valkoinen kierrätyspaperi

Meidän maailmamme

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Kaksi mukia pitelevää kättä

Olet yhtä suuri kuin pienin kumppanisi

Haluamme tehdä kumppaneistamme sietokykyisempiä tiedon, työkalujen ja teknologian avulla, joista hyötyy lopulta koko maailma.

Tutustu
Kädet pitelevät mukia, jossa kasvaa luontoa
Make Your World

Pienellä kahvikupillisella on kyky tehdä maailmasta parempi paikka.