Έχεις αποσυνθεθεί

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων της Nestlé | NESCAFÉ®

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες και το λοιπό υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου Nestlé ή περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.

 

Επιτρέπεται η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, η αναπαραγωγή αποσπασμάτων μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο ή για σκοπούς διανομής σε άλλα άτομα. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας και ότι η παραπάνω δήλωση εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε τέτοιες αναπαραγωγές. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό όφελος ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή ιστότοπο.

 

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στον Όμιλο Nestlé. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση/κακή χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, εκτός από όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο Όμιλος Nestlé θα επιβάλει αυστηρά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του στο μέγιστο βαθμό που προβλέπεται εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών διατάξεων για σοβαρά αδικήματα.