main content

แก้วนี้ดีต่อใจ

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เนสกาแฟได้ริเริ่มการเพาะปลูกบนความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ปลูกด้วยใจ” (Grown Respectfully) ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับผู้บริโภค สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านการผลิตกาแฟ บนพื้นฐานของความยั่งยืนในระดับโลก และครั้งนี้เราได้ขยายการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้จุดยืนใหม่ที่ว่า “แก้วนี้ดีต่อใจ” (Cup of Respect) เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ การสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทุกอย่างของเนสกาแฟ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเนสกาแฟ และแนวคิดเรื่องความเอาใจใส่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ที่สำคัญ ‘แก้ว’ ของเนสกาแฟนี้ เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงแนวคิดเพื่อความยั่งยืน และรสชาติที่นุ่มลึกของเนสกาแฟ ไว้บนแก้วที่อยู่ในมือผู้บริโภคของเรา แม้ในหลายๆ แบรนด์มักมีการกล่าวถึงความยั่งยืนและรสชาติมาก่อนแต่ไม่เคยมีใครเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งเข้าด้วยกัน

cup of respect KV

ปลูกด้วยใจ

ดื่มด่ำกับรสชาติจากเมล็ดกาแฟที่ปลูกด้วยความเอาใจใส่

ข้อมูลเพิ่มเติม
made respectfully

ผลิตด้วยใจ

ให้ทุกแก้วมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม
packaged respectfully

บรรจุด้วยใจ

รักษาคุณภาพไว้และรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
cup of respect KV

แม้ความรักจะซื้อไม่ได้ แต่คุณซื้อความเอาใจใส่ของเนสกาแฟ ผ่านรสชาติอร่อยในทุกครั้งที่ได้ชิมเนสกาแฟ จะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับของการผลิตตั้งแต่ ปลูกด้วยใจ ผลิตด้วยใจ บรรจุด้วยใจและความใส่ใจที่มีต่อชาวสวนกาแฟ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเราหวังว่าเมื่อคุณได้เห็นเคล็ดลับเหล่านี้ จะเข้าใจความหมายอันแท้จริงของแนวคิด "แก้วนี้ดีต่อใจ"