main content

บรรจุด้วยใจ...รักษาคุณภาพไว้และรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน

นอกจากจะใส่ใจกับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอย่างยั่งยืนแล้ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทั้งรักษาคุณภาพควบคู่กับการรักษ์โลกนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน เนสกาแฟจึงพัฒนาเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้น

การรีไซเคิลทำให้ทุกสิ่งง่ายขึ้น

  • packaged respectfully KV

    เส้นทางการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์

    เป้าหมายของเราจึงเป็นการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเนสกาแฟให้รีไซเคิลได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568

  • packaged respectfully KV

    นวัตกรรมแบบ Mono Structure

    ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่ ประเทศไทย ได้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ที่ใช้นวัตกรรมแบบ Mono Structure ซึ่งผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกตระกูลเดียวกัน พร้อมให้คุณสมบัติในการกักเก็บรสชาติ กลิ่น และความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในซองจนถึงมือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% เป็นครั้งแรกของโลก